Trakya Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2630-6301 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Trakya Üniversitesi |Trakya Eğitim Dergisi öğretmen yetiştirme alanının farklı disiplinlerinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları yayımlayan hakemli bir dergidir.

Dergimizin amacı yayımlamış olduğu bilimsel değere sahip, özgün ve etik ilkelere önem veren çalışmalar ile öğretmen yetiştirme alan yazınına katkı sağlamaktır.

Dergimiz yılda 3 kez olmak üzere tam metin araştırma makaleleri yayımlamaktadır.  

Dergimizin desteklediği diller arasında Türkçe, İngilizce ve Almanca bulunmaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir. 

Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır.

Trakya Eğitim Dergisi yazarlardan ücret talep etmemektedir. 

 Trakya Eğitim Dergisi

ISSN 2630-6301 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Trakya Üniversitesi |
Kapak ResmiTrakya Eğitim Dergisi öğretmen yetiştirme alanının farklı disiplinlerinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları yayımlayan hakemli bir dergidir.

Dergimizin amacı yayımlamış olduğu bilimsel değere sahip, özgün ve etik ilkelere önem veren çalışmalar ile öğretmen yetiştirme alan yazınına katkı sağlamaktır.

Dergimiz yılda 3 kez olmak üzere tam metin araştırma makaleleri yayımlamaktadır.  

Dergimizin desteklediği diller arasında Türkçe, İngilizce ve Almanca bulunmaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir. 

Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır.

Trakya Eğitim Dergisi yazarlardan ücret talep etmemektedir. 

 Trakya Eğitim Dergisi Eylül 2019 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Yükseköğretimde Kalite Arayışında Bir Gösterge Olarak Öğrenci Memnuniyeti: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 380 - 395
  Hüseyin ŞİMŞEK , Ömer Faruk İSLİM , Nilay ÖZTÜRK
 2. Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Sabit Değişen Şekil Örüntüsü Genellemesini Öğretmek İçin Matematik Bilgileri
  Sayfalar 396 - 414
  Dilek Girit Yildiz , Funda GÜNDOĞDU ALAYLI
 3. Renk Kodları ile Direnç Okumanın Öğretiminde Simülasyon Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkisi ve Öğrencilerin Görüşleri
  Sayfalar 415 - 436
  GONCA HARMAN , Nisa Yenikalaycı
 4. Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliğinin Sosyal Bağlam Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Sayfalar 437 - 455
  Derya Girgin , Çavuş Şahin
 5. Ortaokul Türkçe Derslerinde Dinleme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretmen Uygulamaları
  Sayfalar 456 - 476
  Ali Göçer , Ceyda Çaylı
 6. Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar
  Sayfalar 477 - 486
  Gözde Sezen-Gültekin , Duygu Gür Erdoğan
 7. Özel Gereksinimli Çocuk Ebeveynlerinin Yaşamda Anlam Ve Kendilik Algılarının Psikolojik Dayanıklıklarına Etkisi
  Sayfalar 487 - 505
  Aydan AYDIN
 8. Öğretmenlerin Kendini Sabote Etme Düzeyi ile Algıladıkları Örgütsel Destek Düzeyi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 506 - 526
  Zeynep Meral Tanrıöğen , Gülsüm Sertel
 9. Bilim Tarihi Destekli İşlenen “Canlılarda enerji dönüşümleri” Ünitesinin, Öğrencilerin Bilime ve Biyoloji Dersine Olan Tutumları ve Bilimin Doğası Anlayışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 527 - 548
  Mehmet Emren , Serhat İrez , Özgür Kıvılcan Doğan
 10. Türkiye’de Yürütülen Tezlerin Tematik İncelenmesi: Işık Kavramı Örneği
  Sayfalar 549 - 563
  Hakan Şevki Ayvacı , Okan Altınok
 11. Okulda Yönetici ve Öğretmenlerin Deneyimledikleri Duyguların Hiyerarşik Yapılarının İncelenmesi
  Sayfalar 564 - 579
  Kamil YILDIRIM
 12. Sınıflarında Kaynaştırma Öğrencisi Olan ve Olmayan 4-6 Yaş Çocuklarının Bakış Açısı Alma Becerilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 580 - 589
  Meral Taner Derman , Yelda CİVCİK , Sema BAYKARA , Sıla ÖZÇINAR
 13. Araştırma Sorgulama ve Doğrulayıcı Laboratuvar Yöntemlerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Başarı, Kavram Yanılgısı ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 590 - 611
  Volkan Göksu , Bilal Güneş
 14. Hizmetiçi Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 612 - 626
  BURAK AYCİCEK , TUĞBA YANPAR YELKEN , GÜROL YOKUŞ
 15. Ortaokul Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri
  Sayfalar 627 - 648
  Zehra ÖNÜR , İshak KOZİKOĞLU
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2146-071X 2011-2018
Dizinler