Amaç ve Kapsam


Trakya Eğitim Dergisi (TRED), Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Trakya Eğitim Dergisi'nin amacı eğitim ile ilgili konularda gerçekleştirilmiş bilimsel araştırmaları yayınlamak ve derlenen akademik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanlarının erişimine sunmaktır. Trakya Eğitim Dergisi'nin kapsamında eğitim, eğitim bilimleri, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, yaşam boyu öğrenme, öğretmen yetiştirme, mesleki eğitim, özel eğitim, tıp eğitimi, teknoloji ve eğitim, fen bilgisi eğitimi, fizik, kimya, biyoloji, matematik eğitimi, beden eğitimi, resim, müzik sanat, sosyal bilgiler eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi, spor eğitimi, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanlarında yapılan araştırmalar yer almaktadır.
Yayımlanma Ayları
Ocak Mayıs Eylül