e-ISSN: 2148-2896
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Tamer KUTLUCA
Kapak Resmi
       

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Dergimiz TR Dizin tarafından 2018 yılından itibaren indekslenmekte olup, bu kapsamda ulusal hakemli dergi niteliğini de taşımaktadır. Yılda iki kez olmak üzere Mart ve Ekim aylarında yayımlanacaktır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Türkçe tam metin çalışmalarda çalışmanın Türkçe ve İngilizce öz yazılmalıdır. Bunun yanında İngilizce Geniş Öz'de gerekmektedir.

Tam metin İngilizce olan çalışmalarda ise Türkçe öz'e yer verilmeyecek olup sadece İngilizce Abstract yeterlidir. Ayrıca Türkçe Geniş Öz'e gerek yoktur.

YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

Abstracting and Indexing : TR Dizin, IndexCopernicus, ERIH PlusDRJI, Cite FactorSOBIAD IndexingOAJIResearch BibleTurk Eğitim İndeksiScientific Indexing Service, WorldCat

2022 - Cilt: 10 Sayı: 20

Araştırma Makalesi

Developing and Reviewing a Mobile Application for a 7th Grade Mathematics Course

JCER Makale Şablonu

JCER_English_Article_Template         (Tam Metin İngilizce)

JCER_Turkish_Article_Template         (Tam Metin Türkçe)

APA Citation Style

İndekslerimiz Hakkında

2018 yılı  itibaren TR Dizin de indekslenmekteyiz.

Abstracting and Indexing :

TR Dizin, IndexCopernicus, ERIH Plus, DRJI, Cite Factor, SOBIAD Indexing, OAJI, Research Bible, Turk Eğitim İndeksi, Scientific Indexing Service, Asian Education Index, WorldCat

Every article may come to JCER

"Every article may come to JCER, but not every article may be published"

Etik Kurul İzni

SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar; İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması; İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar; Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca; Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi; Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,; Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

Creative Commons Lisansı


Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Değerli Yazarlar,

JCER dergisi 2018 yılından itibaren yayımlanacak sayılarda yazarlarından ORCID bilgilerini isteyecektir. Bu konuda hassasiyet göstermeniz önemle rica olunur.

Önemli: "Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir.

Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. "