Journal of Computer and Education Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-2896 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tamer KUTLUCA |


JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Aralık aylarında yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Türkçe tam metin çalışmalarda çalışmanın Türkçe ve İngilizce öz yazılmalıdır. Bunun yanında İngilizce Geniş Öz'de gerekmektedir.

Tam metin İngilizce olan çalışmalarda ise Türkçe öz'e yer verilmeyecek olup sadece İngilizce Abstract yeterlidir. Ayrıca Türkçe Geniş Öz'e gerek yoktur.

YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE 2019 YILI 14. SAYIDAN İTİBAREN İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

Abstracting and Indexing : TR DizinIndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI, Ulrichs, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, AkademikDizin,  Academic Keys, Scientific Indexing Service, ERIH Plus, SOBIAD Indexing, Asian Education Index

Journal of Computer and Education Research

e-ISSN 2148-2896 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tamer KUTLUCA |
Kapak Resmi


JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Aralık aylarında yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Türkçe tam metin çalışmalarda çalışmanın Türkçe ve İngilizce öz yazılmalıdır. Bunun yanında İngilizce Geniş Öz'de gerekmektedir.

Tam metin İngilizce olan çalışmalarda ise Türkçe öz'e yer verilmeyecek olup sadece İngilizce Abstract yeterlidir. Ayrıca Türkçe Geniş Öz'e gerek yoktur.

YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE 2019 YILI 14. SAYIDAN İTİBAREN İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

Abstracting and Indexing : TR DizinIndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI, Ulrichs, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, AkademikDizin,  Academic Keys, Scientific Indexing Service, ERIH Plus, SOBIAD Indexing, Asian Education Index

Cilt 7 - Sayı 14 - Eki 2019
 1. Implementation of Design-Based Research in Software Engineering Education: A Case of Final Project Course
  Sayfalar 213 - 227
  Özcan ÖZYURT , Hacer ÖZYURT
 2. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik “Türkçe Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği” Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 228 - 249
  Aysel ARSLAN , Adnan TAŞGIN
 3. Akademik Hayatta Sabır Üzerine Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 250 - 283
  Bilgen KIRAL
 4. İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Bağlam Temelli Öğrenme Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 284 - 313
  Mustafa OBAY , Halil Coşkun ÇELİK
 5. Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji Konusunu Anlamaları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 314 - 336
  Hülya DEMİRCİOĞLU , Rabia ÖZDEMİR
 6. The Use of Dynamic Geometry Software from a Pedagogical Perspective: Current Status and Future Prospects
  Sayfalar 337 - 355
  Emin İBİLİ
 7. İlkokul Öğrencilerinin Teknoloji Destekli Matematik Öğrenmeye Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 356 - 382
  Guney HACIÖMEROĞLU
 8. Investigation of in-School Factors Affecting Distributed Leadership Practices
  Sayfalar 383 - 417
  Çiğdem ÇAKIR , Metin ÖZKAN
 9. Üniversite Öğrencilerinin Sergilediği Siber İnsani Değerlerin Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerine Yansımaları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 418 - 436
  Hatice YILDIZ DURAK , Mustafa SARITEPECİ
 10. Botanik Bahçesinin Öğretim Sürecinde Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara Olan Bakışlarına Etkisi: Sürdürülebilir Çevre
  Sayfalar 437 - 463
  Gülsün KARSLI , Orhan KARAMUSTAFAOĞLU , Murat KURT
 11. Comparison of the Learning Outcomes in 12th Grade Biology Curriculum According to The Revised Bloom Taxonomy: 2013, 2017 and 2018 Curriculums
  Sayfalar 464 - 479
  Hülya ASLAN EFE , Rıfat EFE
 12. Game, Environment and Peer Effect on Children on the Digital Gaming Habits in Game Arcades
  Sayfalar 480 - 495
  Alper ASLAN , Yiğit Emrah TURGUT , Türkan KARAKUŞ YILMAZ
 13. Innovative Ways to Teach Mathematics: Are they Employed in Schools?
  Sayfalar 496 - 514
  Yousef ABD ALGANI
 14. Üç Aşamalı Kavram Tanı Testi Geliştirme Çalışması: 5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesi
  Sayfalar 515 - 539
  Evşen AYMEN PEKER , Erol TAŞ
 15. Motivation Scale for STEM Fields
  Sayfalar 540 - 557
  Esra KIZILAY , Havva YAMAK , Nusret KAVAK
 16. Development of Animation Attitude Scale (AAS): Validity And Reliability Study
  Sayfalar 558 - 574
  Derya ÇINAR , Hakan KURT
 17. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları İle Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 575 - 599
  Volkan AKTAÇ , Murat ÇETİNKAYA
 18. Lisans Öğrencilerinin Çevre Algıları Üzerine: Tartış, Çiz ve Yaz
  Sayfalar 600 - 620
  Özgür TAŞKIN , Merve Gül KÜLCÜ
 19. Öğretmenler Etik Davranıyor mu? Öğretmenlerin Meslektaşları Hakkındaki Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 621 - 641
  Gürkan SARIDAŞ , Özen YILDIRIM
 20. Matematik Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarına Yönelik Öğretimsel Açıklamaları: Olasılık Konusu
  Sayfalar 642 - 672
  Gülsüm Gülşah BURSALI , Burçin GÖKKURT-ÖZDEMİR
 21. Improving Mathematical Reasoning and Mathematics Attitude of Disadvantaged Children in Rural Regions
  Sayfalar 673 - 697
  Emrullah ERDEM , Tahsin FIRAT , Ramazan GÜRBÜZ
 22. Using Arduino in Physics Teaching: Arduino-based Physics Experiment to Study Temperature Dependence of Electrical Resistance
  Sayfalar 698 - 710
  Uğur SARI , Talip KIRINDI
Dizinler
Resources
İndekslerimiz Hakkında

2018 yılı  itibaren TR Dizin de indekslenmekteyiz.

Önemli Duyuru

YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE 14. SAYIDAN İTİBAREN İNGİLİZCE MAKALELERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR.