Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-9967 | e-ISSN 2149-116X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |


ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi eğitimin tüm alanlarında güncel konularda yapılan nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Ayrıca eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran çalışmalara da yer verilmektedir. Bu çerçevede dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır.
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaktadır. Derginin geçmiş sayılarına ise online Arşiv alanından ulaşılabilir.
Dergide yayına kabul edilecek çalışmaların eğitimle ilgili alanlarda kuramsal ve uygulama yönünden yeni ve özgün katkılar sunuyor olmaları beklenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye değerlendirme için gönderilen Türkçe hazırlanmış aday makalelerin değerlendirme sürecinden geçtikten ve yayınlanmasına karar verildikten sonra İngilizce sürümlerinin de gönderilmesi gerekmektedir. Yazar(lar)ın İngilizce sürüm için metin düzeltmesi yaptırmaları gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCOhost ve ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı) tarafından indekslenmektedir.


Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-9967 | e-ISSN 2149-116X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi


ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi eğitimin tüm alanlarında güncel konularda yapılan nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Ayrıca eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran çalışmalara da yer verilmektedir. Bu çerçevede dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır.
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaktadır. Derginin geçmiş sayılarına ise online Arşiv alanından ulaşılabilir.
Dergide yayına kabul edilecek çalışmaların eğitimle ilgili alanlarda kuramsal ve uygulama yönünden yeni ve özgün katkılar sunuyor olmaları beklenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye değerlendirme için gönderilen Türkçe hazırlanmış aday makalelerin değerlendirme sürecinden geçtikten ve yayınlanmasına karar verildikten sonra İngilizce sürümlerinin de gönderilmesi gerekmektedir. Yazar(lar)ın İngilizce sürüm için metin düzeltmesi yaptırmaları gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCOhost ve ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı) tarafından indekslenmektedir.


Cilt 49 - Sayı 1 - 28 Nis 2020
 1. The Examination of the Readability Levels of Texts in 9th Grade Biology Textbook
  Sayfalar 1 - 27
  Seyda GUL , Esra ÖZAY KÖSE , Emine Hatun DİKEN
 2. The Investigation of Relationship Between Irrational Relationship Beliefs, Cognitive Flexibility and Differentiation of Self in Young Adults
  Sayfalar 28 - 44
  Ali Ammar KURT , Bülent GÜNDÜZ
 3. School Administrators’ Opinions on Rumor and Gossip Network as an Informal Communication Type in Schools
  Sayfalar 45 - 72
  Beyza HİMMETOĞLU , Damla AYDUĞ , Coşkun BAYRAK
 4. Preparing Teachers to Change: The Effect of Psychological Empowerment on Being Ready for Individual Change
  Sayfalar 73 - 97
  Osman Tayyar ÇELİK , Servet ATİK
 5. Rethinking the Turkish Education System with Nurettin Topçu
  Sayfalar 98 - 141
  Fatma ÖRSDEMİR , Neslin İHTİYAROĞLU
 6. The Relationship between Altruism and Life Satisfaction: Mediator Role of Cognitive Flexibility
  Sayfalar 142 - 162
  İsmail YELPAZE , Levent YAKAR
 7. Analyzing Self-Efficacy Perception of University Students
  Sayfalar 163 - 184
  Haktan DEMİRCİOĞLU , Esra IŞIK
 8. The Distribution of the Mother Tongue Curricula Learning Outcomes Based on the Thinking Skills
  Sayfalar 185 - 224
  Emel BAYRAK ÖZMUTLU
 9. Investigation of Validity and Reliability of the Turkish Language Exposure Scale
  Sayfalar 225 - 256
  Derya ÇOBANOĞLU AKTAN , Kayhan İNAN
 10. Examining The Relationship Between Empathy, Helpfulness, Respect and Fairness: A Path Analysis
  Sayfalar 257 - 277
  İşıner SEVER , Ömür GÜRDOĞAN BAYIR
 11. Developing the Mathematical Thinking Scale: Validity and Reliability
  Sayfalar 278 - 315
  Ayten Pınar BAL , Perihan DİNÇ ARTUT
 12. The Views of The Quality Ambassadors on Quality Management in Higher Education and the Technological Barriers Encountered
  Sayfalar 316 - 351
  Nazire Burçin HAMUTOĞLU , Uğur BAŞARMAK , Gözde SEZEN-GÜLTEKİN , Muzaffer ELMAS
 13. Investigation of Primary School Teacher Candidates’ Lifelong Learning Tendencies And Emotional Intelligence Levels
  Sayfalar 352 - 381
  Hafife BOZDEMİR , İlkay AŞKIN TEKKOL , Melike FAİZ
 14. The Effect of Web Pedagogical Content Knowledge and Study Approach on Academic Achievement in Web-Based Learning
  Sayfalar 382 - 399
  Mustafa YAĞCI
 15. Rural Children’s Perceptions of Happiness: What is Happiness? How Do They Make You Happy? How Can They Be Happy?
  Sayfalar 400 - 429
  Mehmet BAŞARAN , Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
 16. The Reliability and Validity of The Cyberchondria Severity Scale for the Turkish Students
  Sayfalar 430 - 450
  Serap EJDER APAY , Ayşe GÜROL , Süreyya ÖZDEMİR , Seval USLU
 17. Tertiary-Level Internet Users’ Awareness on Cyberhate: A Cross-Cultural Study
  Sayfalar 451 - 476
  Serkan ÇELİK , Nergiz KARDAŞ İŞLER
 18. Deprem Travmasında EMDR'nin Etkinliğinin Araştırılması: Olgu Sunumu
  Sayfalar 477 - 500
  Gamze MUKBA , Selami TANRIVERDİ , Fuat TANHAN
 19. Reviewing the 9th Grade English Curriculum with Stake’s Responsive Evaluation Model According to Teachers Opinions
  Sayfalar 501 - 554
  Ezgi GÜREL , Canay DEMİRHAN İŞCAN