ISSN: 1302-9967
e-ISSN: 2149-116X
Başlangıç: 2000
Yayımcı: Çukurova Üniversitesi
Kapak Resmi
 
ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi eğitimin tüm alanlarında güncel konularda yapılan nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Ayrıca eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran çalışmalara da yer verilmektedir. Bu çerçevede dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır.Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 30 Nisan 2024

2023 - Cilt: 52 Sayı: 3

Copyright © 2011

Cukurova University Faculty of Education

All rights reserved