Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1305-0060 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.zgefdergi.com


Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi dergisi, 1991 yılında kurulan ancak süreli yayın olarak 2005 yılından beri hakemli yayımlanan bir dergidir.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN: 1305-0060) yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan eğitim alanında araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, basılı ve elektronik ortamda (www.zgefdergi.com) yayın yapan bilimsel bir dergidir. Dergimize üyelik ücretsizdir.

Dergide eğitim alanlarında yapılmış araştırma çalışmalarına, derlemelere (ilgili konuda en son literatürleri inceleyen yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve olgu sorunları tartışmaları gibi) yer verilmektedir. 

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1305-0060 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.zgefdergi.com
Kapak Resmi


Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi dergisi, 1991 yılında kurulan ancak süreli yayın olarak 2005 yılından beri hakemli yayımlanan bir dergidir.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN: 1305-0060) yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan eğitim alanında araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, basılı ve elektronik ortamda (www.zgefdergi.com) yayın yapan bilimsel bir dergidir. Dergimize üyelik ücretsizdir.

Dergide eğitim alanlarında yapılmış araştırma çalışmalarına, derlemelere (ilgili konuda en son literatürleri inceleyen yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve olgu sorunları tartışmaları gibi) yer verilmektedir. 

Erken Görünümdeki Sayılar
2021
Sayılar
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 39.SAYI Son Sayı
Sayı 39 - 30 Haz 2021
 1. Öğretmen Gözünden Covid-19 Süreci: Öğrencilerin Bağımsız Araştırma ve Öz-Düzenleme Becerilerine İlişkin Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 1 - 13
  Müslim ALANOĞLU, Bircan DOĞAN
 2. Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 14 - 23
  Mustafa POLAT, Burçin AYAZ DURSUN, Ergin DİK, Osman GÜR
 3. Ortaokul öğrencilerinin fen bilgisi laboratuvarına ilişkin metaforik algılarının incelenmesi
  Sayfalar 24 - 33
  Mehmet Ali PINAR, Güldem DÖNEL AKGÜL
 4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Siverek İlçesi Örneği)
  Sayfalar 34 - 47
  Esma YILDIZ, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ
 5. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Adaylarının Bakış Açısı
  Sayfalar 48 - 62
  Canan CENGİZ
 6. Felsefi Açıdan Siyaset ve Eğitim Yönetiminde Meşruiyet Kaynaklarına İlişkin Bir Araştırma
  Sayfalar 63 - 73
  Turan Akman ERKILIÇ
 7. Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik Algıları ile Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 74 - 91
  Erdal AKBULUT, Cemal AKÜZÜM
 8. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMANA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ
  Sayfalar 92 - 103
  Merve DURUĞA, Ümit DOĞAN
 9. Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Özel Yetenekli Öğrencilerin Müdür Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 104 - 116
  Ümit DOĞAN, Aysu DOĞAN
 10. Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Duygu Düzenleme Arasındaki İlişki
  Sayfalar 117 - 125
  Ezgi SUMBAS, Nuri ERDEMİR
 11. COVİD-19 SÜRECİ İLE BAŞLAYAN UZAKTAN EĞİTİMDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEME VE DERSE KATILIM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 126 - 134
  Nurhan DEDE, Ahmet KESKİN, Emine ÖZTÜRK, Macide GÜLCAN KESKİN
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ MAKALE ŞABLONU