Dergi Kurulları

EDİTÖRLER

Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
fyılmaz4@gmail.com 
Dr. Öğr. Üyesi Ferat YILMAZ
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
ferat.yilmaz@dicle.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRKOL
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
mehmet.demirkol@dicle.edu.tr 

ALAN EDİTÖRLERİ

Doç. Dr. Hüseyin MERTOL 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
Doç. Dr. Yılmaz ZENGİN
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan MUT
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Meral Öner SUNKUR
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer KURU
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sedef SÜER
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr. Elçin AYAZ
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Dr. Hanifi ŞEKERCİ
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Adnan BAKİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Giray TOPAL
Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet GÜROL
Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ALTUN
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Afyonkocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. M. Akif SÖZER
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Petek AŞKAR
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Sinan OLKUN
TED Üniversitesi

DİL EDİTÖRLERİ

Doç. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Özkan CİĞA
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü