Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen makaleler 2 hakeme(kör hakemlik) gönderilir. İhtiyaç olması halinde 3. hakeme de gönderilebilir. ilgili alan editörü gönderilen makaleyi inceler. Yazım kurallarına uymayan çalışmalar düzeltilmesi amacıyla yazara geri gönderilebilir. Gelen makaleler alan yoğunluğuna göre makalenin ilk teslim tarihinden sonra çıkacak ilk sayıda ya da sonraki sayılarda yayımlanabilir. Yayın süreci 2-12 ay sürebilmektedir.

Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.

Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekir.

Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanır. 

Dergiye gönderilen yazıların DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞABLONUNA uygun olarak yazılması gerekmektedir. 

Dergiye gönderilen çalışmalar için etik kurul onay belgesi talep edilmektedir. Etik kurul onayı gerekmeyen çalışmalar için sisteme BEYAN FORMU yüklenmesi gerekmektedir.

Tüm çalışmalar için sisteme TELİF HAKKI FORMU yüklemek zorunludur.


Beyan formu ve telif hakkı vb. tüm formlarda ıslak imza yerine elektronik ortamlarda atılmış imzalar veya ekran görüntüsü yoluyla dosyaya eklenmiş imzalar geçersizdir.Benzerlik Oranı

Benzerlik oranı %15'i geçmemelidir. Benzerlik oranı, Turnitin ya da iThenticate programları ile tespit edilebilir. Benzerlik oranını gösteren raporun tamamının  sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 5 kelimeden daha az olan alıntılar ve kaynakça listesi, benzerlik taramasına dahil edilmeyebilir. Ancak metin içi kaynaklar, bu taramaya dahil edilmelidir. Çalışma sisteme ilk yüklendiği zaman benzerlik raporu gereklidir. Çalışma kabul edildikten sonra çalışmanın son hali ile bir daha benzerlik oranının belirlenmesi ve güncel haliyle sisteme yüklenmesi önemlidir.
Yazar Bilgileri

Lütfen çalışmanızı kör hakemlik sürecine uygun bir biçimde yazar ve makale bilgileri (tezden üretilme, bilimsel toplantılarda sunulma vb.) olmadan sisteme yükleyiniz. Çalışmanız kabul edildikten sonra bu bilgiler sizden istenecektir.


Özetler


Öz, 9 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 150-200 sözcük arasında yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise önce öz sonra abstract, İngilizce ise önce abstract sonra öz yazılmalıdır. 


Çalışmalar Türkçe ise 750-1500 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet hazırlanmalıdır. Çalışmalar İngilizce ise 750-1500 kelimelik genişletilmiş Türkçe özet hazırlanmalıdır.


Sayfa Yapısı / Yazı Tipi


Sayfa kenar boşluklarının tüm kenarlar için 2,5 cm olmasına dikkat ediniz. Metin boyunca, Calibri (Gövde) yazı tipi ile tek satır aralığı kullanarak yazı yazınız. Metni 11 punto, iki yana yaslı, paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz. Manuel olarak boşluk eklemeyiniz. Paragraf başı yapmak için sekme tuşunu kullanınız. Her yeni paragrafa 1,25 cm’lik girinti ile başlayınız.


Birinci Düzey Başlık 
            Birinci düzey başlıkları kelimelerin ilk harfi büyük, ortalanmış, kalın, 11 punto, tek satır aralığı kullanarak yazınız. Paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz.. Paragraf öncesinde manuel olarak boşluk eklemeyiniz. Başlık öncesinde ise manuel olarak bir satır boşluk ekleyiniz.
İkinci Düzey Başlık
           İkinci düzey başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük, sola yaslı, kalın, 11 punto, tek satır aralığı kullanarak yazınız. Paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz. Paragraf öncesinde ve sonrasında manuel olarak boşluk eklemeyiniz.
Üçüncü Düzey Başlık
          Üçüncü düzey başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük, sola yaslı, kalın, italik, 11 punto, tek satır aralığı kullanarak yazınız. Paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz. Paragraf öncesinde ve sonrasında manuel olarak boşluk eklemeyiniz.
            Dördüncü Düzey Başlık. Dördüncü düzey başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük, girintili, kalın, normal, 11 punto, tek satır aralığı kullanarak ve metinle aynı satırda yazınız. Başlık sonunda nokta bırakınız. Paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz. Paragraf öncesinde ve sonrasında manuel olarak boşluk eklemeyiniz.
          Beşinci Düzey Başlık. Beşinci düzey başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük, girintili, kalın, italik, 11 punto, tek satır aralığı kullanarak ve metinle aynı satırda yazınız. Paragraf öncesi 0 nk, sonrası 8 nk, paragraftan sonra otomatik boşluk olacak şekilde yazınız. “Paragraftan sonra boşluk ekle” seçeneğini aktifleştiriniz. Paragraf öncesinde ve sonrasında manuel olarak boşluk eklemeyiniz. Metin İçi Kaynak Gösterimi


Metin içi kaynak gösterirken APA 7.0 Yayın İlkelerine göre hazırlanmış aşağıdaki örneklere uyunuz:
• Tek yazarlı:
o Ör: (Yılmaz, 2007) ya da Yılmaz (2007)
• İki yazarlı:
o Ör: (Yılmaz & Demir, 2007) ya da Yılmaz ve Demir (2007)
• Üç veya daha fazla yazarlı (İlk kullanım dâhil):
o Ör: (Yılmaz vd., 2007)
• Üç veya daha fazla yazarlı çalışmaların kısaltmaları aynı şekilde yazılıp karışıklığa neden olacaksa, bu karışıklığı ortadan kaldıracak kadar yazar soy ismine yer verilir.
o Ör: (Yılmaz, Demir, vd., 2007) ve (Yılmaz, Demir, Kaya, vd., 2007)
• Birden fazla atıfı bir arada vermek istediğinizde noktalı virgül kullanınız. Sıralamayı yazarların soy ismine göre alfabetik olarak yapınız.
o Ör: (Akgün & Dereli, 2013; Yılmaz, 2007)
• Kurum yazarlı alıntılarınız için ilk kullanımda hem kurum açılımını hem de kısaltmasını veriniz.
o Ör: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018)
• Kurum yazarlı alıntılarınız için ilk kullanımlardan sonraki kullanımlarda sadece kısaltmayı kullanınız.
o Ör: (MEB, 2018)
• Aynı soy isimli yazarlarda yazarın adının baş harflerini de kullanınız.
o Ör: F. Yılmaz (2007) ile K. Yılmaz (2008)
• Aynı yazara ait aynı tarihli çalışmalar için yıl bilgisinin yanına “a, b” gibi ifadeler koyunuz. Aynı işlemi kaynakça listesi için de yapmayı unutmayınız.
o Ör: (Yılmaz, 2022a) ve (Yılmaz, 2022b)
• İkincil kaynak kullanımız için “akt.” İfadesi kullanınız.
o Ör: (Brown, 2007; akt. Yılmaz, 2015)
• Kırk kelimeden az olan doğrudan alıntılar, çift tırnak içerisinde verilir. Alıntının sayfa numarası verilmelidir.
o Ör: (Yılmaz, 2007, s. 13)
• Kırk kelimeden fazla olan doğrudan alıntılar, ayrı bir blok olarak yazılır. Sağdan ve soldan 1 cm girinti yapılır. 10 punto büyüklüğünde yazılır.
• Aynı paragrafta bahsi ikinci kez geçen kaynak, parantez içinde verilmeyecekse, ikinci kullanımda yıl bilgisi verilmeyebilir. 


Tablo ve Şekiller


Tabloları vermeden önce tabloya “…Tablo 1’de verilmiştir.” gibi atıflarda bulununuz. Tablodan sonra “Tablo 1’de görüldüğü gibi...” şeklinde ifadelerle başlayarak tabloyu yorumlayınız. Tablo numarasını kalın, tablo adını italik bir şekilde yazınız. Tablo numarası ve adını kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 11 punto ve sola yaslı olarak tablonun üstüne yazınız. Tablo numarasından sonra tablonun ismini yazmak için bir satır aşağı ininiz. Tablodan önce boşluk bırakmayınız; ama tablodan sonra manuel olarak bir satır boşluk bırakınız. Tabloyu çerçeveye sığdırınız. Tablonun altına yapacağınız kısaltma veya sembollerle ilgili açıklamaları 9 punto büyüklüğünde öncesine boşluk bırakmadan veriniz. Tabloda tek satır aralığı kullanıp tablo içindeki satırların öncesinde ve sonrasında boşluk bırakmayınız. Tablo içerisinde 8-11 punto büyüklüğünde yazı yazabilirsiniz.


Şekilleri vermeden önce şekle “…Şekil 1’de verilmiştir.” gibi atıflarda bulununuz. Şekilden sonra “Şekil 1’de görüldüğü gibi...” şeklinde ifadelerle başlayarak şekli yorumlayınız. Şekil numarasını normal ve kalın, şekil adını italik bir şekilde yazınız. Şekil numarası ve adını kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 11 punto ve sola dayalı bir biçimde şeklin üstünde yazınız. Şekil numarasından sonra bir satır aşağı inerek şeklin ismini yazınız. Şekilden önce boşluk bırakmayınız; ama şekilden sonra manuel bir biçimde bir satır boşluk bırakınız. Şekli ortalayınız.


Kaynakça

Kaynakçayı APA 7.0 formatında yazınız. Aşağıda sıklıkla kullanılan bazı kaynak örneklerine yer verilmiştir. Kaynakça listesi oluştururken 20 yazara kadar tüm yazarların bilgisini veriniz. DOI numarası olan tüm makaleler için lütfen DOI bağlantısını sonuna nokta koymadan ekleyiniz. Kitaplar için yayınevinin bulunduğu şehir bilgisini vermeyiniz. Kaynak bilgisinin ikinci satırından itibaren 1,5 cm’lik girinti kullanınız. Diğer örnekler için lütfen APA 7.0 ilkelerini takip ediniz. (APA 7.0 kural ve örnekleri için tıklayınız).


Dergi Makalesi
DOI Numaralı Makale
Yılmaz, F., & İlhan, M. (2017). Who are teachers? A study of identity hierarchy. Cogent Education, 4(1), 1-14. https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1384638
DOI Numarası Olmayan Makale
Yılmaz, F. (2021). Karakter eğitimi ve karakter eğitimi programları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 234-257. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1162729


Kitap
DOI Numaralı Kitap
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2. baskı). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
DOI Numarası Olmayan Kitap
Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2020). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (7. baskı). Anı Yayıncılık.
Editörlü Kitap Bölümü
Sözer, M. A., & Yılmaz, F. (2019). Karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul. M. Kağan & N. Yılmaz (Ed.), Karakter ve değer eğitimi (ss. 143-154) içinde. Pegem Akademi.
Çeviri Kitap
Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. M. (2019). İşletme ve iktisat için istatistik (Ü. Şenesen, Çev.). Literatür Yayınevi (Orijinal eserin basım tarihi 2013).


Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Çalışmalar
Şekerci, H., & Yılmaz, F. (2021, 12-14 Kasım). Otantik öğrenme etkinliklerinin sosyal bilgiler dersi motivasyonuna etkisi [Sözlü sunum]. 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye.

Tezler
Yayımlanmamış Tez
Yılmaz, F. (2017). Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programı uygulamaları [Yayımlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
Bir Veri Tabanında Yayımlanmış Tez
Ağgül, C. (2022). İlkokul öğrencilerinin sahip oldukları kalıp yargı ve ön yargıların incelenmesi (Tez No. 766283) [Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Online Kaynaklar
Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Hayat bilgisi dersi öğretim programı (İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar)http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=326


*ŞABLONA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.