Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kabul eden ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kabul eden ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Cilt 38 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarının Yordanması: Motivasyon, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Üst Bilişsel Farkındalığın Rolü
  Sayfalar 1 - 18
  Deniz KAYA
 2. Dijital Eğitim Platformları Arasında EBA’nın Yeri ile İlgili Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri
  Sayfalar 19 - 34
  Hüseyin SAKLAN, Cezmi ÜNAL
 3. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin STEM Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri: Karışımların Ayrıştırılması Örneği
  Sayfalar 35 - 52
  Ela AYDIN, Fethiye KARSLI
 4. Üniversite Öğrencilerinin Ayrışma Bireyleşme ve Kimlik Algılarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 53 - 72
  Nurdan DOĞRU ÇABUKER, Seher BALCI ÇELİK
 5. İngilizce Dersinde Allosterik Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Eleştirel ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 73 - 97
  Sevda KOÇ AKRAN, Hatice Melike BABAOĞLU
 6. 4+4+4 Sistemi Kapsamında İlk Kez 5. Sınıf Derslerine Giren Matematik Öğretmenlerinin Öğrenciler Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 98 - 112
  Abdullah BİBER, Levent KARABIYIKOĞLU
 7. Matematik ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 113 - 130
  Merve DÜNDAR, Rezan YILMAZ, Yüksel TERZİ
 8. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyal Medyada Yer Alan Hatalı Sekizinci Sınıf Biyoloji Soruları Hakkında Farkındalıkları
  Sayfalar 131 - 145
  Mehmet YILMAZ, Gökşen ÜÇÜNCÜ, Ferhat KARAKAYA, Osman ÇİMEN
 9. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 146 - 173
  Aysel ARSLAN
 10. Evlilik İlişki Kalitesini Benlik Açısından Değerlendirme: Benliğin Farklılaşması ve İlişkisel Özgünlük
  Sayfalar 174 - 189
  Enes KALKAN, Didem AYDOĞAN
 11. Kız Öğrencilerin Bilim İnsanı Cinsiyetine Yönelik Algılarını ve Bilim İnsanı Olma İsteklerini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 190 - 214
  Sema ÖZDEŞ, Oktay ASLAN
 12. Matematik Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Matematiksel İnançları
  Sayfalar 215 - 237
  Figen UYSAL, Yüksel DEDE
 13. STEM Proje Tabanlı Öğrenme Ortamında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geliştirdikleri Matematik Projelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 238 - 252
  Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN, Hamza ÇALIŞICI
 14. Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerin Okuduğunu Anlama Yeterliklerinin Eş Değerliği
  Sayfalar 253 - 265
  Muhammet Raşit MEMİŞ
 15. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 266 - 282
  Neslihan UZUN, Beyda TOPAN, Adem DEMİR, Derya ÇELİK
 16. Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Doğal Afet Farkındalığı
  Sayfalar 283 - 295
  Özkan SAPSAĞLAM
 17. Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri
  Sayfalar 296 - 309
  Seher ÇETİNKAYA, Sanem TABAK
Dizinler