Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Yazarların Dikkatine

OMÜ-EFD, sisteme yükleme yapıp süreci devam eden çalışmalarda dahil olmak üzere Aralık sayısı için her bir makaleyi tam metin Türkçe ve tam metin İngilizce olarak yayınlamaktadır. Bu doğrultuda anadili Türkçe olan yazar(lar) tarafından kaleme alınan çalışmalar için hakem değerlendirme sürecini tamamladıktan ve kabul aldıktan sonra sertifikalı redaksiyon hizmeti veren bir şirketten alınan belge (sertifika) ile birlikte makalenin İngilizce tam metninin de dergimizin sistemine yüklenmesi istenecektir.

Eğer çalışma anadili Türkçe olan yazar(lar) tarafından İngilizce dilinde kaleme alınmışsa makale dergimize ilk kez yüklenirken sertifikalı redaksiyon hizmeti veren bir şirketten alınan belge (sertifika) ile birlikte yüklenecek ve makale kabul aldıktan sonra yazar(lar)dan Türkçe kopyasını da sisteme yüklemeleri istenecektir.

Anadili İngilizce olan yazar(lar) tarafından kaleme alınan çalışmalardan da ilk başvuru sırasında sertifikalı redaksiyon hizmeti veren bir şirketten alınan belge (sertifika) ile birlikte makaleyi sisteme yüklemeleri istenecektir. 

TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup 2020 yılı için TR Dizin'de taranan dergilerde yayınlanacak araştırma makalelerinin tümü için etik kurul onayına sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. ULAKBİM tarafından alınan karara "https://trdizin.gov.tr/about" bağlantısından ulaşabilirsiniz. Bu ölçüt, dergimizin 2020 sayılarında yayımlanacak olan tüm makaleler için zorunlu olarak uygulanacaktır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Yazarların Dikkatine

OMÜ-EFD, sisteme yükleme yapıp süreci devam eden çalışmalarda dahil olmak üzere Aralık sayısı için her bir makaleyi tam metin Türkçe ve tam metin İngilizce olarak yayınlamaktadır. Bu doğrultuda anadili Türkçe olan yazar(lar) tarafından kaleme alınan çalışmalar için hakem değerlendirme sürecini tamamladıktan ve kabul aldıktan sonra sertifikalı redaksiyon hizmeti veren bir şirketten alınan belge (sertifika) ile birlikte makalenin İngilizce tam metninin de dergimizin sistemine yüklenmesi istenecektir.

Eğer çalışma anadili Türkçe olan yazar(lar) tarafından İngilizce dilinde kaleme alınmışsa makale dergimize ilk kez yüklenirken sertifikalı redaksiyon hizmeti veren bir şirketten alınan belge (sertifika) ile birlikte yüklenecek ve makale kabul aldıktan sonra yazar(lar)dan Türkçe kopyasını da sisteme yüklemeleri istenecektir.

Anadili İngilizce olan yazar(lar) tarafından kaleme alınan çalışmalardan da ilk başvuru sırasında sertifikalı redaksiyon hizmeti veren bir şirketten alınan belge (sertifika) ile birlikte makaleyi sisteme yüklemeleri istenecektir. 

TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup 2020 yılı için TR Dizin'de taranan dergilerde yayınlanacak araştırma makalelerinin tümü için etik kurul onayına sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. ULAKBİM tarafından alınan karara "https://trdizin.gov.tr/about" bağlantısından ulaşabilirsiniz. Bu ölçüt, dergimizin 2020 sayılarında yayımlanacak olan tüm makaleler için zorunlu olarak uygulanacaktır. 

Cilt 39 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Türkiye’de ve Avusturalya’da Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları
  Sayfalar 1 - 21
  Hüseyin ASLAN, Kheyransa BABİRZADE
 2. Ortaokul Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Okul Şarkılarının İncelenmesi
  Sayfalar 22 - 44
  Siyar KÖKSAL, Ersan ÇİFTCİ
 3. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Osmanlı ve Fetih Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Yoluyla Analizi
  Sayfalar 45 - 63
  Hilmi DEMİRKAYA, Ahmet KÖÇ, Orhan ÜNAL
 4. Okul Öncesi Eğitiminde Değerlendirme Sürecine İlişkin Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 64 - 80
  Büşra GELEBEK ÜSTÜN, Halil UZUN
 5. Dimension Culturelle Dans les Manuels de Méthode FLE
  Sayfalar 81 - 100
  Rıfat GÜNDAY
 6. Anasanat Atölye Seçimleri ve Tutumlar Bağlamında Temel Tasarım Dersini Değerlendirmek
  Sayfalar 101 - 122
  Zeynep HASIRCI, Berna COŞKUN ONAN
 7. Ortaokul Öğrencilerinin Üstbilişsel Yazma Farkındalık Düzeylerinin Ölçülmesi: Bir Literatür İnceleme ve Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 123 - 152
  Hasan Basri KANSIZOĞLU
 8. Değerler Eğitimi Açısından Müzik Dersi Kitaplarındaki Çocuk Şarkıları
  Sayfalar 153 - 178
  Mehmet KARA, Tuğba EMİRHAN
 9. Çokkültürlü Eğitim Ortamlarına Geleceğin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerini Hazırlamak: Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Yeterlikleri
  Sayfalar 179 - 201
  Yıldıray KARADAĞ, Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN
 10. Fakülte - Okul İşbirliği Modelinin Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisine Etkisi
  Sayfalar 202 - 215
  Hulya KİLİC, Oğuzhan DOĞAN
 11. Üniversite Öğrencilerinin Yetersizlik Duygusu ile Genel Aidiyet Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 216 - 225
  Sena KILIÇ, Yücel ÖKSÜZ
 12. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 226 - 251
  Mücahit KÖSE, Mahmut SELVİ
 13. Okul Öncesi Dönemde Çocukları Olan Ebeveynlerin Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 252 - 268
  Büşra Nur OĞUZ, Ali Yiğit KUTLUCA
 14. Argümantasyon Destekli İşbirlikli Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya, Eleştirel Düşünme Eğilimine ve Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutuma Etkisi
  Sayfalar 269 - 293
  Seda OKUMUŞ
 15. Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlikleri Azaltmak İçin Uygulanan Politikalar
  Sayfalar 294 - 312
  Mahmut ÖZER, Cem GENÇOĞLU, Eren SUNA
 16. An Analysis of Dress up Games Played by Preschool Children on Smartphones
  Sayfalar 313 - 326
  Bayram ÖZER, Büşra KURT
 17. Şemalarla Matematik Problemi Çözme: Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerle Yürütülen Şema Temelli Öğretim Araştırmaların İncelenmesi
  Sayfalar 327 - 342
  Ufuk ÖZKUBAT, Alpaslan KARABULUT, İrem AKÇAYIR
 18. Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilere İlk Okuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 343 - 359
  Furkan ŞAHİN, Emrah BOYLU
 19. Karakter ve Değerler Eğitimi Dersinin Proje Tabanlı Öğrenmeye Göre Düzenlenmesi
  Sayfalar 360 - 384
  Şeyma ŞAHİN, Burcu ÖKMEN, Abdurrahman KILIÇ
 20. Türk ve Amerikan Doktora Adaylarının Akademik Becerilerine İlişkin Öz-Değerlendirmeleri: Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 385 - 410
  Murat Bayram YILAR
Dizinler