e-ISSN: 2548-0278
Başlangıç: 1986
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Yazarların Dikkatine

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (OMU-EFD), eğitim bilimleri alanında ulusal ve uluslararası çeşitli dizinlerde taranan bir dergidir. 1986 yılında kurulmuş olan açık erişimli ve kör hakemli olan bu dergi “elektronik” ortamda yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayına çıkmaktadır.
Dergimizin yayın dili İngilizce ve Türkçe olarak belirlenmiştir. Sisteme Türkçe tam metin olarak yüklenen makalelerin makale süreci tamamlandıktan sonra İngilizce tam metni istenmektedir. Dolayısıyla Türkçe makaleler hakem süreci tamamlandıktan ve yayın onayı verildikten sonra siz değerli yazarlarımızdan makalenizin İngilizce tam metnini sisteme yüklemenizi rica ediyoruz. Gönderilecek olan bu İngilizce tam metinlerin sertifikalı redaksiyon hizmeti veren bir şirketten alınan belge ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
ÖNEMLİ
* Dergimizde Etik Kurul İzin Belgesi gerekmektedir
* Uluslararası alanda kabul gören benzerlik tarama programlarından biri kullanılarak oluşturulmuş benzerlik sonuç raporunun (%20'yi aşmamalı) yüklenmesi gerekmektedir.

2023 - Cilt: 42 Sayı: 1

Bilgilendirme

2022 Haziran sayısı için yeni makale kabul edilmemektedir. Makaleleriniz diğer sayılar için değerlendirilecektir.
İlginiz için teşekkür ederiz.