Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Yazarların Dikkatine

TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup 2020 yılı için TR Dizin'de taranan dergilerde yayınlanacak araştırma makalelerinin tümü için etik kurul onayına sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. ULAKBİM tarafından alınan karara "https://trdizin.gov.tr/about" bağlantısından ulaşabilirsiniz. Bu ölçüt, dergimizin 2020 sayılarında yayımlanacak olan tüm makaleler için zorunlu olarak uygulanacaktır. Uygulama ilkeleri ise makalelerin durumuna göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hakemlik Süreci Henüz Başlamamış Olan Ön Kontrol Aşamasındaki Makaleler

Bu aşamadaki tüm makaleler sistemden kaldırılacaktır. Bu makaleler arasından etik kurul onayı veri toplama sürecinden önce alınmış olan çalışmalar, ilgili kararla birlikte dergi sistemine yeniden yüklendiğinde değerlendirmeye alınacaktır. Yazarlardan çalışmalarını sisteme yüklerken bu hususu belirtmeleri istenecektir.

Hakemlik Süreci Başlamış Olan Değerlendirme Aşamasındaki Makaleler

Bu çalışmaların yazarlarına verilerini toplamadan önce etik kurul onayı alıp almadıkları sorulacak ve etik kurul onayı olan çalışmaların değerlendirme süreci olumlu sonuçlandığı taktirde yazarlardan çalışmalara etik kurulla ilgili bilgileri eklemeleri istenecektir. Hakemlik süreci başlamış olan makalelerden etik kurul kararına haiz olanların süreci olağan bir şekilde devam ettirilecektir. Hakem değerlendirme süreci başlatılmış olan çalışmalardan etik kurul onayına sahip olmayan araştırmaların değerlendirme süreci sonlandırılarak yazarına iade edilecektir.

Hakemlik Süreci Tamamlanan Düzenleme Aşamasındaki Makaleler

Bu çalışmaların yazarlarına verilerini toplamadan önce etik kurul onayı alıp almadıkları sorulacak ve yazarlardan varsa etik kurulla ilgili bilgileri eklemeleri istenecektir. Etik Kurul Onayı eksik olan çalışmalardan değerlendirme süreci tamamlanmış olanlar yalnızca Haziran 2020 sayısında yayımlanabilecektir. Bu tarihten sonra çıkarılacak olan tüm sayılarda araştırmalarda etik kurul onayı zorunlu tutulacaktır. 


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Yazarların Dikkatine

TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup 2020 yılı için TR Dizin'de taranan dergilerde yayınlanacak araştırma makalelerinin tümü için etik kurul onayına sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. ULAKBİM tarafından alınan karara "https://trdizin.gov.tr/about" bağlantısından ulaşabilirsiniz. Bu ölçüt, dergimizin 2020 sayılarında yayımlanacak olan tüm makaleler için zorunlu olarak uygulanacaktır. Uygulama ilkeleri ise makalelerin durumuna göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hakemlik Süreci Henüz Başlamamış Olan Ön Kontrol Aşamasındaki Makaleler

Bu aşamadaki tüm makaleler sistemden kaldırılacaktır. Bu makaleler arasından etik kurul onayı veri toplama sürecinden önce alınmış olan çalışmalar, ilgili kararla birlikte dergi sistemine yeniden yüklendiğinde değerlendirmeye alınacaktır. Yazarlardan çalışmalarını sisteme yüklerken bu hususu belirtmeleri istenecektir.

Hakemlik Süreci Başlamış Olan Değerlendirme Aşamasındaki Makaleler

Bu çalışmaların yazarlarına verilerini toplamadan önce etik kurul onayı alıp almadıkları sorulacak ve etik kurul onayı olan çalışmaların değerlendirme süreci olumlu sonuçlandığı taktirde yazarlardan çalışmalara etik kurulla ilgili bilgileri eklemeleri istenecektir. Hakemlik süreci başlamış olan makalelerden etik kurul kararına haiz olanların süreci olağan bir şekilde devam ettirilecektir. Hakem değerlendirme süreci başlatılmış olan çalışmalardan etik kurul onayına sahip olmayan araştırmaların değerlendirme süreci sonlandırılarak yazarına iade edilecektir.

Hakemlik Süreci Tamamlanan Düzenleme Aşamasındaki Makaleler

Bu çalışmaların yazarlarına verilerini toplamadan önce etik kurul onayı alıp almadıkları sorulacak ve yazarlardan varsa etik kurulla ilgili bilgileri eklemeleri istenecektir. Etik Kurul Onayı eksik olan çalışmalardan değerlendirme süreci tamamlanmış olanlar yalnızca Haziran 2020 sayısında yayımlanabilecektir. Bu tarihten sonra çıkarılacak olan tüm sayılarda araştırmalarda etik kurul onayı zorunlu tutulacaktır. 


Cilt 39 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. STEM Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Bilimsel Epistemolojik İnançlarına ve Fen Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 22
  Alaattin BAHŞİ , Esra AÇIKGÜL FIRAT
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ortak Derslerinde Kullanılan Kitaplardaki Kelimelerin Uluslararası Öğrenciler Gözüyle İncelenmesi
  Sayfalar 23 - 39
  Dursun DEMİR
 3. Matematik Temelli Çeşitli Teknoloji Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Katı Cisim ve Boyut Konularındaki Algılarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 40 - 68
  Ekin ALTIKARDEŞ , Melike YİĞİT KOYUNKAYA
 4. “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri” ve “Eğitim Teknolojileri” Alanlarında Yazılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Araştırma Eğilimleri: 2013-2018 Döneminin Bir Görüntüsü
  Sayfalar 69 - 82
  Emel TÖNGEL , Arif AYDIN , Mehmet KARA , Recep ÇAKIR
 5. Yaratıcı Drama Yönteminin Kesirlerde Toplama İşlemi Öğretimine Yansımaları
  Sayfalar 83 - 103
  Esen ERSOY , Belma TÜRKER BİBER
 6. Eğitime Aile Katılımı: Sosyo-Ekonomik Özellikler Etkiliyor Mu?
  Sayfalar 104 - 121
  Hasan TABAK
 7. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Uyumları: Öğrenci Kalıcılık Programı Üzerine Deneysel Bir Çalışma
  Sayfalar 122 - 137
  Hasan Yücel ERTEM
 8. Okul Müdürlerinin Soruşturma Görevlerini Yerine Getirirken Karşılaştıkları Sorunlar
  Sayfalar 138 - 154
  Hüseyin EKİNCİ , Ali SABANCI
 9. Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Alan Uluslararası Öğrencilerin Öğrenme Etkinliğini Geliştirme Amaçlı Sosyal Medya Kullanım-Doyum Motivasyonları
  Sayfalar 155 - 173
  Mete Yusuf USTABULUT , Savaş KESKİN
 10. Examination of the Effectiveness of Post-traumatic Growth Psychoeducation Program
  Sayfalar 174 - 184
  Nurdan DOĞRU ÇABUKER , Seher BALCI ÇELİK
 11. TR Dizinli Dergilerde Yayınlanmış Fen Eğitimi Makaleleri: 2015’ten Günümüze Yöntem Analizi
  Sayfalar 185 - 201
  Orhan KARAMUSTAFAOĞLU , Özlem BOZ , Salih DEĞİRMENCİ
 12. Tarih Derslerinde Tarihsel Film Uygulaması Hakkında Öğrenci Düşünceleri
  Sayfalar 202 - 224
  Osman OKUMUŞ
 13. Fransızcada Bakışımlı (Simetrik) Fiiller ve Öğretimdeki Yerleri: Adosphère 1 ve Saison 1 Kitaplarının İncelenmesi
  Sayfalar 225 - 239
  Özge ÖZBEK , Ece KORKUT
 14. Yabancı Dil Motivasyonu ve Başarı Yönelimi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 240 - 266
  Özlem KARAKIŞ
 15. Reading The Line Spaces of the Story Completion Tasks: An Evaluation of Gender Equality Course
  Sayfalar 267 - 282
  Senem GÜRKAN
Dizinler