Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/


                                         Dergimiz geçici bir süre için makale alımına kapanmıştır.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EUJEF), eğitim bilimleri, özel eğitim, matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi-spor, yabancı diller eğitimi ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer alanlarda yazılmış özgün, güncel, bilimsel çalışmalara yer veren, online erişime açık, yılda üç kez (30 Nisan, 30 Ağustos, 30 Aralık) yayın yapan, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan ücretsiz uluslararası bir dergidir.

e-ISSN:2148-7510 

Derginin tarandığı indeksler::

TRDIZIN: https://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TWpJeE56Z3pNdz09

EBSCOhost:  https://www.ebscohost.com/academic/education-source

Google Scholar: http://scholar.google.com.tr/citations?user=gFKRwA0AAAAJ&hl=tr

TürkEğitim İndeksi: http://www.turkegitimindeksi.com/Journals.aspx?ID=126

INDEX Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51542

Eurasian Scientific Journal Index: http://esjindex.org/search.php?id=3225

General Impact Factor: http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Erzincan%20University%20Journal%20of%20Education%20Faculty

Scientific Indexing Services: http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=5966

Araştirmax: https://arastirmax.com/tr/journal/erzincan-universitesi-egitim-fakultesi-dergisi/arid/4cf42476-0ace-42ce-a4c0-3efb2678c7b4
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/
Kapak Resmi


                                         Dergimiz geçici bir süre için makale alımına kapanmıştır.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EUJEF), eğitim bilimleri, özel eğitim, matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi-spor, yabancı diller eğitimi ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer alanlarda yazılmış özgün, güncel, bilimsel çalışmalara yer veren, online erişime açık, yılda üç kez (30 Nisan, 30 Ağustos, 30 Aralık) yayın yapan, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan ücretsiz uluslararası bir dergidir.

e-ISSN:2148-7510 

Derginin tarandığı indeksler::

TRDIZIN: https://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TWpJeE56Z3pNdz09

EBSCOhost:  https://www.ebscohost.com/academic/education-source

Google Scholar: http://scholar.google.com.tr/citations?user=gFKRwA0AAAAJ&hl=tr

TürkEğitim İndeksi: http://www.turkegitimindeksi.com/Journals.aspx?ID=126

INDEX Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51542

Eurasian Scientific Journal Index: http://esjindex.org/search.php?id=3225

General Impact Factor: http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Erzincan%20University%20Journal%20of%20Education%20Faculty

Scientific Indexing Services: http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=5966

Araştirmax: https://arastirmax.com/tr/journal/erzincan-universitesi-egitim-fakultesi-dergisi/arid/4cf42476-0ace-42ce-a4c0-3efb2678c7b4
Cilt 21 - Sayı 3 - 30 Ara 2019
 1. Problem Çözme Becerileri Eğitim Programının Çocukların Karar Verme Becerileri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1 - 16
  Serpil PEKDOĞAN
 2. Affetme Esnekliğinin Ergenlerin İyi Oluşunu Yordayıcı Rolü
  Sayfalar 17 - 31
  Esra ASICI
 3. Öğretimde Soru Sormanın Rolü: Soru Sorma Becerileri Nasıl Geliştirilebilir?
  Sayfalar 32 - 55
  Fatma CUMHUR
 4. Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili
  Sayfalar 56 - 74
  Hakkı KAHVECİ , Alaaddin F. PAKSOY
 5. İlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 75 - 92
  SAİT AKBAŞLI , ZEYNEP TUNÇ
 6. Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Algılarına Farklı Değişkenlerin Etkisi
  Sayfalar 93 - 107
  Nurcan UZEL , Merve ADIGÜZEL , Mehmet YILMAZ , Ali GÜL
 7. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çok Boyutlu Sosyal Değerler Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 108 - 128
  Emine KARASU AVCI , Melike FAİZ
 8. 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 129 - 147
  Okan KUZU , Osman ÇİL , Ahmet Salih ŞİMŞEK
 9. Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 148 - 164
  Berna CANTÜRK GÜNHAN , Faden Topuz , Duygu Bedir
 10. Öğretim Üyelerinin Öğrenme Ortamlarında Yeni Teknolojileri Kullanma Düzeyinin Belirlenmesi
  Sayfalar 165 - 181
  Kevser Hava
 11. Okul Öncesi Dönemde Duygu Anlamanın Sosyal Yetkinlik ve Davranış Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 182 - 194
  Şükran KILIÇ , Firdevs AĞAOĞLU
 12. Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konularındaki Kavram Yanılgıları
  Sayfalar 195 - 214
  Derya ŞİMŞEK , Mustafa Tolga YURTCAN , Özlem OKTAY
 13. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanat Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 215 - 236
  Birsen SERHATLIOĞLU , Sinem İPEK
 14. Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi
  Sayfalar 237 - 256
  Halit ARSLAN , Süleyman Burak TOZKOPARAN , Adile Aşkım KURT
 15. Students' Perceptions of Peer Teaching in a Coding Course
  Sayfalar 257 - 268
  Fırat SARSAR , Tutaleni İ. ASİNO , Wilmon BROWN
Dizinler
Açık Erişim Politikası

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License
The published articles are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.