Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/


Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (eefdergi), eğitim bilimleri, özel eğitim, matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi-spor, yabancı diller eğitimi ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer alanlarda yazılmış özgün, güncel, bilimsel çalışmalara yer veren, online erişime açık, yılda üç kez (30 Nisan, 30 Ağustos, 30 Aralık) yayın yapan, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan ücretsiz uluslararası bir dergidir.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/
Kapak Resmi


Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (eefdergi), eğitim bilimleri, özel eğitim, matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi-spor, yabancı diller eğitimi ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer alanlarda yazılmış özgün, güncel, bilimsel çalışmalara yer veren, online erişime açık, yılda üç kez (30 Nisan, 30 Ağustos, 30 Aralık) yayın yapan, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan ücretsiz uluslararası bir dergidir.

Cilt 21 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 14
  Muhammet Mustafa ALPASLAN, Özgür ULUBEY
 2. The Effects of Microteaching Practices on Pre-service EFL Teachers’ Professional Self-efficacy Development
  Sayfalar 15 - 29
  Ayşegül TAKKAÇ TULGAR
 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Rutin Olmayan Problemleri Çözme Süreçleri
  Sayfalar 30 - 49
  Rezan YILMAZ
 4. Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 50 - 67
  Nilay NEYİŞÇİ, Özlenen ÖZDİYAR
 5. Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi
  Sayfalar 68 - 87
  Neşe BÖRÜ
 6. İlkokul Matematik Dersinde Öz Değerlendirmenin Etkililiği
  Sayfalar 88 - 106
  Mehmet GÜLTEKİN, Zülfiye Melis DEMİR
 7. Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı
  Sayfalar 107 - 125
  Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU
 8. Varlığında Çocuk, Yokluğunda Yetişkin Olmak: Baba Kaybı, Kardeş İlişkileri ve Aile Yılmazlığı
  Sayfalar 126 - 143
  Yaşar ÖZBAY, Didem AYDOĞAN
 9. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 144 - 157
  Selma ERDAĞI TOKSUN
 10. MEB Okul Öncesi Fen Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 158 - 177
  Duygu BİNGÖL, Merve ÜNAL
 11. Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 178 - 190
  Fuad BAKİOĞLU, Ayşe Sibel Sibel TÜRKÜM
 12. Classroom Reflections of Model-Based Instruction: Ace Teaching Cycle
  Sayfalar 191 - 211
  Elif KILIÇOĞLU, Abdullah KAPLAN
 13. Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 212 - 230
  Feride KARACA, Niyazi AKTAŞ
 14. Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 231 - 246
  Seva DEMİRÖZ, Yüksel KAVAK
 15. Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 247 - 260
  Berfu KIZILASLAN TUNÇER, Çavuş ŞAHİN
Dizinler
Açık Erişim Politikası

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License
The published articles are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.