Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd


Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EUJEF)

Eğitim bilimleri, özel eğitim, matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi-spor, yabancı diller eğitimi ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer alanlarda yazılmış özgün, güncel, bilimsel çalışmalara yer veren, online erişime açık, yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayın yapan, uluslararası indekslerce taranan bir dergidir.

20063

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd
Kapak Resmi


Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EUJEF)

Eğitim bilimleri, özel eğitim, matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi-spor, yabancı diller eğitimi ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer alanlarda yazılmış özgün, güncel, bilimsel çalışmalara yer veren, online erişime açık, yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayın yapan, uluslararası indekslerce taranan bir dergidir.

20063

Cilt 23 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. Öğretmen Adaylarının Tür Çeşitliliği ve Tür Zenginliği Kavramlarına Yönelik Kavram Karmaşalarının İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 13
  Mehmet YILMAZ, Ferhat KARAKAYA, Osman ÇİMEN, Merve ADIGÜZEL
 2. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Akademik Risk Alma Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 14 - 31
  Oğuzhan NACAROĞLU, Tuba YILDIRIM
 3. 8. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Kavramlarını Günlük Hayatla İlişkilendirmelerini Sağlayacak Tahmin Gözlem Açıklamaya Dayalı Etkinliklerin Geliştirilmesi
  Sayfalar 32 - 56
  Nagihan YILDIRIM, Pınar MAŞEROĞLU
 4. Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Temelli Etkinliklerin 5. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Değişim Ünitesindeki Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirmelerine Etkisi
  Sayfalar 57 - 81
  Hayriye AKAR, Mustafa YADİGAROĞLU
 5. Farklı Ülkelerin STEM Eğitimi Politikalarının İncelenmesi ve Türkiye İçin Çıkarımlar
  Sayfalar 82 - 105
  Kerem AY, Süleyman Sadi SEFEROĞLU
 6. Farklı Branş Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerine ve Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Algılarının Metaforik Analizi
  Sayfalar 106 - 125
  Yakup KOÇ, Samed YENİÇERİ
 7. Öz-düzenlemeli Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Sınıf Öğretmenlerinin Öz-düzenlemeli Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 126 - 147
  İsmail SARİKAYA, Yavuz SÖKMEN
 8. Akademik Başarı ve Okul Bağlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması
  Sayfalar 148 - 165
  Metin KAYA, Celal BOYRAZ
 9. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Odaklanan Araştırmalar Ne Söylüyor?
  Sayfalar 166 - 186
  Deniz ATAL, Raziye SANCAR
 10. Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Yapma Durumuna Göre Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 187 - 198
  Cansel ARSLANOĞLU, Kürşat ACAR, Ahmet MOR, Kadir BAYNAZ, Fatih KARAKAŞ, Gökhan İPEKOĞLU, Erkal ARSLANOĞLU
 11. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilere Problem Çözme Becerisi Kazandırma Sürecinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 199 - 217
  Mehmet Ali KANDEMİR, Yaşar ÇELİK
 12. 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Kazanımların Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Analizi
  Sayfalar 218 - 235
  Tarık BAŞAR
 13. Performance-Based Bonus on the Efficacy of Public High School Teachers in the Philippines
  Sayfalar 236 - 247
  Ruffa V. SUELTO-CORDOVILLA, Ruth ORTEGA-DELA CRUZ
 14. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Etkili İletişim Becerisine Sahip Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler
  Sayfalar 248 - 264
  Sibel YAZICI, Ceren UTKUGÜN
 15. Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Dersi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 265 - 279
  Yusuf ÖZGÜL
 16. What Do We Know About Social and Emotional Learning? A Review and Bibliometric Analysis of International and National Studies
  Sayfalar 280 - 297
  Murat AĞIRKAN, Tuncay ERGENE
Dizinler
DergiPark "Yeni Süreç" Rehberi

Sevgili Yazarlar ve Hakemler,

Yenilenen DERGIPARK süreç sistemleri hakkında aklınıza takılan birçok soruya cevap bulabileceğiniz soru ve cevapların bulunduğu rehbere ulaşmak için lütfen linke tıklayınız.

Yazar rehberi için tıklayınız.

Hakemin süreç ekranı için tıklayınız.

Güncel Duyurular

Dergimiz, uluslarası eğitim indekslerinden ERIH PLUS'ta indekslenmeye kabul edilmiştir. 

ERIH PLUS (the European Reference Index for the Humanities or ERIH) sosyal bilimler ve eğitim alanlarındaki dergilerin uluslarası boyutta görünürlüğünü artırmayı hedefleyen ve basılan çalışmaların daha geniş kitleler tarafından kullanılabilirliğini amaçlayan uluslararası bir indekstir.

İndeks sayfası: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=499052

Açık Erişim Politikası

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License
The published articles are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.