Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/


Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EUJEF)

Eğitim bilimleri, özel eğitim, matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi-spor, yabancı diller eğitimi ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer alanlarda yazılmış özgün, güncel, bilimsel çalışmalara yer veren, online erişime açık, yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayın yapan, uluslararası indekslerce taranan bir dergidir.

20063

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/
Kapak Resmi


Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EUJEF)

Eğitim bilimleri, özel eğitim, matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi-spor, yabancı diller eğitimi ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer alanlarda yazılmış özgün, güncel, bilimsel çalışmalara yer veren, online erişime açık, yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayın yapan, uluslararası indekslerce taranan bir dergidir.

20063

Cilt 22 - Sayı 2 - 31 Ağu 2020
 1. Teaching Motivation and Teaching Profession Attitude: The Case of Preservice Form Teachers
  Sayfalar 295 - 310
  Yasemin DERİNGÖL
 2. Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Değerlendirme
  Sayfalar 311 - 332
  İlkay Doğan TAŞ
 3. Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi
  Sayfalar 333 - 347
  Embiya ÇELİK , Melike ARSLAN , Serkan YILDIRIM
 4. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Motivasyonlarında ve Problem Kurma Becerilerinde Etkileşimli Okumanın Etkisi
  Sayfalar 348 - 370
  Ergün YURTBAKAN , Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU
 5. Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi
  Sayfalar 371 - 385
  Tamer YILDIRIM
 6. Cognitive Flexibility and Mental Well-Being: Fear of Negative Evaluation and Academic Perfectionism as Serial Mediators
  Sayfalar 386 - 396
  Begüm SATICI , Emine GÖÇET TEKİN , M. Engin DENİZ
 7. Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 397 - 414
  Selcan SUNGUR ALHAN
 8. Suça Sürüklenen Ergenlerin Okul İklimi Algılarına İlişkin Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 415 - 430
  Osman ZORBAZ , Seval KIZILDAĞ , Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ
 9. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oynama Eğilimlerinin Öğretmenlerinin Eğlence Eğilimleri Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 431 - 446
  Hilal YILMAZ , Rengin ZEMBAT
 10. Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 447 - 463
  Şule TEPETAŞ , Tacettin TEZCAN
 11. İlkokul Sosyal Bilgiler Öğretimi Bağlamında Öğrencilerin Tarihi Mekânlara İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla İncelenmesi
  Sayfalar 464 - 480
  Hanifi ŞEKERCİ , M. Cihangir DOĞAN
 12. Dahrendorf Model in Language and Literature Teaching: Text Sample “Leş’’ (Carrion)
  Sayfalar 481 - 495
  Melda ORYAŞIN , Selahattin DİLİDÜZGÜN
 13. Sosyal Bilgiler Derslerinde Teknolojik Araç ve Materyal Kullanımı: Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 496 - 514
  İlker DERE , Yakup ATEŞ
 14. Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Estetik Alanına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle İncelenmesi
  Sayfalar 515 - 534
  Hatice Kübra ÖZALP
 15. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik: Öz Şefkatin Aracılık Rolü
  Sayfalar 535 - 549
  İsmail YELPAZE
 16. Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları
  Sayfalar 550 - 572
  Mustafa İÇEN
Dizinler
Güncel Duyurular

Dergimiz, uluslarası eğitim indekslerinden ERIH PLUS'ta indekslenmeye kabul edilmiştir. 

ERIH PLUS (the European Reference Index for the Humanities or ERIH) sosyal bilimler ve eğitim alanlarındaki dergilerin uluslarası boyutta görünürlüğünü artırmayı hedefleyen ve basılan çalışmaların daha geniş kitleler tarafından kullanılabilirliğini amaçlayan uluslararası bir indekstir.

İndeks sayfası: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=499052

Açık Erişim Politikası

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License
The published articles are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.