Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/


DUYURU GÜNCEL

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

!!!-Bu kapsamda makale gönderecek olan yazarlarımızın makalelerini güncellenen dosyalara göre düzenlemeleri gerekmektedir. Güncel dosyalar için tıklayınız.
NOT: Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar: Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması.

Ayrıca: Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi gerekmektedir.

----------------------

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EUJEF), eğitim bilimleri, özel eğitim, matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi-spor, yabancı diller eğitimi ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer alanlarda yazılmış özgün, güncel, bilimsel çalışmalara yer veren, online erişime açık, yılda üç kez (30 Nisan, 30 Ağustos, 30 Aralık) yayın yapan, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan ücretsiz uluslararası bir dergidir.

e-ISSN:2148-7510 

Derginin tarandığı indeksler::

TRDIZIN: https://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TWpJeE56Z3pNdz09

EBSCOhost:  https://www.ebscohost.com/academic/education-source

Google Scholar: http://scholar.google.com.tr/citations?user=gFKRwA0AAAAJ&hl=tr

TürkEğitim İndeksi: http://www.turkegitimindeksi.com/Journals.aspx?ID=126

SOBIAD: https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=2104

INDEX Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51542

Eurasian Scientific Journal Index: http://esjindex.org/search.php?id=3225

General Impact Factor: http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Erzincan%20University%20Journal%20of%20Education%20Faculty

Scientific Indexing Services: http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=5966

Academic Research Index: ResearchBib: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2148-7758

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/
Kapak Resmi


DUYURU GÜNCEL

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

!!!-Bu kapsamda makale gönderecek olan yazarlarımızın makalelerini güncellenen dosyalara göre düzenlemeleri gerekmektedir. Güncel dosyalar için tıklayınız.
NOT: Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar: Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması.

Ayrıca: Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi gerekmektedir.

----------------------

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EUJEF), eğitim bilimleri, özel eğitim, matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, temel eğitim, Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi-spor, yabancı diller eğitimi ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer alanlarda yazılmış özgün, güncel, bilimsel çalışmalara yer veren, online erişime açık, yılda üç kez (30 Nisan, 30 Ağustos, 30 Aralık) yayın yapan, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan ücretsiz uluslararası bir dergidir.

e-ISSN:2148-7510 

Derginin tarandığı indeksler::

TRDIZIN: https://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TWpJeE56Z3pNdz09

EBSCOhost:  https://www.ebscohost.com/academic/education-source

Google Scholar: http://scholar.google.com.tr/citations?user=gFKRwA0AAAAJ&hl=tr

TürkEğitim İndeksi: http://www.turkegitimindeksi.com/Journals.aspx?ID=126

SOBIAD: https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=2104

INDEX Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51542

Eurasian Scientific Journal Index: http://esjindex.org/search.php?id=3225

General Impact Factor: http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Erzincan%20University%20Journal%20of%20Education%20Faculty

Scientific Indexing Services: http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=5966

Academic Research Index: ResearchBib: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2148-7758

Cilt 22 - Sayı 1 - 30 Nis 2020
 1. Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler
  Sayfalar 1 - 17
  Selçuk Beşir DEMİR , Himmet ALMALI
 2. İlkokul Üçüncü Sınıf Matematik Ders Kitaplarının İçerdiği Etkinlikler ve Sorular Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 18 - 34
  Seher YALÇIN
 3. Ebeveynlerin Okuma Yazmaya Hazırlığa İlişkin Uygulamaları ile Çocukların Sözcük-Yazı Farkındalığı Becerileri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 35 - 50
  Şeyda KILIÇ , Hatice Gözde ERTÜRK KARA
 4. Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri
  Sayfalar 51 - 65
  Suna ARSLAN , Emine Arzu ORAL
 5. Matematik Öğrenmede Güçlük Yaşayan İlkokul Öğrencilerinin 1. ve 4. Sınıftaki Süreçlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Sayfalar 66 - 86
  Tahsin FIRAT , Emrullah ERDEM
 6. Eğitim Kurumalarındaki Örgütsel Sinizmin Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 87 - 105
  Osman Tayyar ÇELİK , Hüseyin AKAR
 7. Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 106 - 123
  Neslihan SÜEL , Hüseyin ÜNLÜ
 8. Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi
  Sayfalar 124 - 144
  Hacer DENİZ , Sezgin DEMİR
 9. Sözcük Türlerinin Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenmeye Yönelik Uygulamaların Kalıcı Öğrenme Üzerine Etkisi
  Sayfalar 145 - 163
  Bircan Eyüp , Latife Kırbaşoğlu Kılıç
 10. Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları
  Sayfalar 164 - 192
  Serap YETİK , Halil İbrahim AKYÜZ , Salih BARDAKCI
 11. Pre- and In-Service Teachers’ Understandings of Atmosphere-related Environmental Issues: The Effects of Major and Gender
  Sayfalar 193 - 210
  Sakip KAHRAMAN
 12. Ortaokul Öğrencileri İçin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 211 - 226
  Funda ÇİFTCİBAŞI , Özgen KORKMAZ , Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
 13. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıfta İstenmeyen Davranışlara Karşı Sınıf Yönetim Stratejilerine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 227 - 255
  Neşe KUTLU ABU , Büşra ARSLAN
 14. Sayısal Ayak İzi Ders Tasarımının Öğrencilerin Sayısal Vatandaşlık Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 256 - 275
  Gizem KUH KARYELİ , Gökhan DAĞHAN
 15. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi
  Sayfalar 276 - 294
  Zafer GÜNEY
Dizinler
Açık Erişim Politikası

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License
The published articles are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.