Dergi Sahibi

                                                     Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı

Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Erdem YAVUZ

Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Baş Editörler


Dr. Öğr. Üyesi Esra TELLİ

esratelli83@gmail.com
Konular: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Bilişim Teknolojileri Eğitimi,Eğitim Teknolojileri,Öğretim Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Ali DİNCER

adincer@erzincan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0732-3975
Konular: Yabancı Dil Eğitimi,İngilizce,Ruhdilbilimi
URL: https://erzincan.academia.edu/DrAliDincer

Alan Editörleri


Doç. Dr. Ahmet ÖZPOLAT

ahmetozpolat@hotmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi Ali DİNCER

adincer@erzincan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0732-3975
Konular: Yabancı Dil Eğitimi,İngilizce,Ruhdilbilimi
URL: https://erzincan.academia.edu/DrAliDincer

Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜLER

ebrucigir8987@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Güzel Sanatlar Eğitimi,Resim/Resim-iş Eğitimi,Güzel Sanatlar,Resim

Yrd. Doç. Ersin TÜRE

ersinture@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Esra TELLİ

esratelli83@gmail.com
Konular: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Bilişim Teknolojileri Eğitimi,Eğitim Teknolojileri,Öğretim Tasarımı

Dr. Mustafa EŞKİSU

meskisu@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Uygulamalı Psikoloji

Yrd. Doç. Dr. Sena COŞĞUN KANDAL

sena-cskn@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Talip GÖNÜLAL

talip.gonulal@erzincan.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi
URL: https://talipgonulal.wordpress.com/

Dr. Öğr. Üyesi Taner ULUÇAY

tulucay@erzincan.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Güzel Sanatlar,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÇAKMAK GÜREL

cakmakzeynep24@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-0913-3291
Konular: Matematik Eğitimi

Bilimsel Akademik Yayın Danışma Kurulu

Prof.Dr. Adnan KÜÇÜKÖNDER

Prof. Dr. Ahmet IŞIK

Prof.Dr. Ali Fuat ARICI

Prof.Dr. Ali Paşa AYAS

Prof.Dr. Azita MANOUCHEHRI

Prof.Dr. Daniella Ramos BARROQUEIRO

Prof. Dr. Glem W.MUSCHERT

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR

Prof. Dr. Kimberly A. NOELS

Prof.Dr. Metin DALİP

Prof.Dr. Mehmet GÜROL

Prof. Dr. Mehmet BEKDEMİR

Prof.Dr. Mücahit KAĞAN

Prof. Dr. Remzi Y.KINCAL

Prof. Dr. Suat UNGAN

Prof.Dr. Samih BAYRAKÇEKEN

Prof.Dr. Selahattin ARIBAŞ

Prof.Dr. Sırrı AKBABA

Prof.Dr. Tayyip DUMAN

Prof.Dr. Tuncay ERGENE

Açık Erişim Politikası

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License
The published articles are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.