Baş Editörler


Dr. Öğr. Üyesi Esra TELLİ

esratelli83@gmail.com
Konular: Öğretim Tasarımı,Eğitim Teknolojileri,Bilişim Teknolojileri Eğitimi,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Ali DİNCER

adincer@erzincan.edu.tr
Konular: Yabancı Dil Eğitimi,İngilizce
URL: https://erzincan.academia.edu/DrAliDincer

Alan Editörleri

Doç. Dr. Ahmet Ragıp ÖZPOLAT

Doç. Dr. Alper KAŞKAYA

Doç. Dr. Fatih BAŞ

Doç.Dr. Güntay TAŞÇI

Doç. Dr. Orhan TAŞKESEN

Dr. Öğr. Üyesi Ali DİNCER

Dr. Öğr. Üyesi Anıl TÜRKELİ

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇILDIR

Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi Esra TELLİ

Dr. Öğr. Üyesi Ersin TÜRE

Dr. Öğr. Üyesi M. Said AKAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EKŞİSU

Dr. Öğr. Üyesi N. Hümeyra ÖZDEMİR EREM

Dr. Öğr. Üyesi Sena COŞĞUN KANDAL

Dr. Öğr. Üyesi Taner ULUÇAYEditör Kurulu

Prof.Dr. Adnan KÜÇÜKÖNDER

Prof. Dr. Ahmet IŞIK

Prof.Dr. Ali Fuat ARICI

Prof. Dr. Ali SÜLÜN

Prof.Dr. Ali Paşa AYAS

Prof.Dr. Azita MANOUCHEHRI

Prof.Dr. Daniella Ramos BARROQUEIRO

Prof. Dr. Glem W.MUSCHERT

Prof. Dr. Kimberly A. NOELS

Prof.Dr. Metin DALİP

Prof.Dr. Mehmet GÜROL

Prof. Dr. Remzi Y.KINCAL

Prof. Dr. Suat UNGAN

Prof.Dr. Samih BAYRAKÇEKEN

Prof.Dr. Selahattin ARIBAŞ

Prof.Dr. Sırrı AKBABA

Prof.Dr. Tayyip DUMAN

Prof.Dr. Tuncay ERGENE

Doç.Dr. Aitbayeva AYGÜLÜM

Doç. Dr. Halil KARATAY

Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR

Doç. Dr. Mahmut Abdullah ARSLAN

Doç. Dr. Mehmet BEKDEMİR

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ

Teknik Sorumlu

Arş.Gör. Murat AĞIRKAN

Arş. Gör. Ayşe MERZİFONLUOĞLU

Harun GEÇİT

Açık Erişim Politikası

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License
The published articles are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.