Amaç

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanında yayın yapan akademisyenlerin yayınlarını görünür kılmayı, araştırmacıların alanlarındaki yeni gelişmeleri takip edebileceği bir platform oluşturmayı amaçlayarak ulusal dizinlerin yanı sıra uluslararası dizinlerde taranan etki alanı güçlü bir dergi olmayı hedeflemektedir.

Kapsam

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim ve alan eğitimi konularında özgün bilimsel makaleler yayımlayan ulusal ve uluslararası indekslerce taranan hakemli bir dergidir. Yılda üç yayın yapan derginin (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.