Dergi Hakkında

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim ve alan eğitimi  sahalarında özgün bilimsel makaleler yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda üç kez yayın yapan derginin (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talebi yapılmamaktadır.

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Dergiye gönderilen makaleler, başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Fakat herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan bildiriler toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmek kaydı ile dergimize gönderilebilir.

2. Makaleler, ''Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yazım Şablonu''na uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

3. Dergiye gönderilen makalelerle ilgili tüm süreçler elektronik ortamda işletilmektedir.

4. Dergiye gönderilen makaleler  ön kontrol aşamasında dergi yazım şablonuna uygunluk açısından kontrol edilmekte sonrasında ise İngilizce dil editörünün denetiminden geçmekte, dil editörünün onayından geçmeyen ve/veya yazım şablonuna uygun olmayan makale geri çevrilmektedir. 

5. Dergiye gönderilen makalelerde düzeltme istenilmesi halinde tanınan süre 30 gündür. Bu süre zarfında gerekli düzeltmeleri yapmayan yazarın gönderisi değerlendirme sürecine alınmadan reddedilmektedir.

6. Editör kurulunun almış olduğu karar gereği dergimizde ölçek geliştirme çalışmalarına yer verilmemektedir.

7. Yazım ve dil açısından uygun olan makale dergi başeditörüne gönderilmekte, dergi yayın politikası doğrultusunda gözden geçirilen makale uygun bulunduğu takdirde ilgili alan editörüne sevk edilmekte yahut reddedilmektedir.

8. Amaç, içerik, konunun güncelliği ve derginin yayın politikası ölçütleri dikkate alınarak alan editörünün değerlendirmesinden geçen makale incelenmek üzere alanla ilgili en az iki hakeme gönderilir.

9. Hakemler makaleyi "Hakem Değerlendirme Formu"na göre değerlendirir. 

10. Makalenin gönderildiği iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda makale alan editörünün onayı ile yayımlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemden de olumsuz görüş bildirilmesi durumunda makale yayımlanmaz. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin görüşüne göre yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar verilir.

11. Hakemlerden gelen raporlara göre, makalenin aynen yayımlanmasına (kabul), raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanmasına (kabul), raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra hakemlerce tekrar değerlendirilmesinin istenmesine (düzeltme) veya yayımlanmamasına (ret) karar verilir. Hakem raporlarına göre verilen bu karar, yazar veya yazarlara mümkün olan en kısa süre içerisinde bildirilir.

12. Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda, yazardan gerekli düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlayarak göndermesi istenir. Düzeltmeler ilgili sürelerde yapılmadığı takdirde alan editörü makaleyi yazarına iade eder.

13. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayım haklarına Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sahiptir. Makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar/lara ait olup Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sorumlu tutulamaz.

14. Yayınlanması uygun görülen çalışmalar için yazar/larına telif hakkı ödenmez.

15. Bir makalenin yayınlanıp yayımlanmasına nihai olarak dergi editörü karar verir. 

16.Dergi sistemine yüklenen tüm makaleler yayın öncesi ve sonrasında benzerlik programlarıyla kontrol edilir. 

17. Bu dergide yayınlanan makaleler açık erişim olarak okuyuculara iletilir.

18. Dergide yayınlanan makalelerin tüm telif hakları Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine devredilir.