Articles


C. EBREN OZAN, S. KARAMUSTAFAOĞLU
Yönlendirmeli Sorgulamaya Uygun Öğretimin Araştırma Sorgulamaya Dönük Tutum ve Öz Yeterlilik Algısı Üzerine Etkisi, Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2020)
C. EBREN OZAN, S. KARAMUSTAFAOĞLU
Araştırma Sorgulamaya Dayalı Yaklaşımın “Maddenin Değişimi” Ünitesinin Öğretimi Üzerindeki Etkisi, Trakya Eğitim Dergisi, (2020)
T. NALKIRAN, S. KARAMUSTAFAOĞLU
Prediction-Observation-Explanation (POE) Method and Its Efficiency in Teaching “Work, Energy, Power” Concepts, International Journal of Assessment Tools in Education, (2020)
M. YÜCEL, S. KARAMUSTAFAOĞLU
Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitapları Hakkında Öğretmen Görüşleri, Amasya Education Journal, (2020)
F. ÇİFTCİBAŞI, Ö. KORKMAZ, S. KARAMUSTAFAOĞLU
Lifelong Learning Skills Scale for Secondary School Students: Validity and Reliability Study, Erzincan University Journal of Education Faculty, (2020)
A. ÖZAŞKIN ARSLAN, S. KARAMUSTAFAOĞLU
To Develop an Achievement Test for 7th Grade Solar System and Beyond Unit Within the Scope of 2018 Science Education Curriculum, Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, (2019)
A. BOLAT, S. KARAMUSTAFAOĞLU
“Vücudumuzdaki Sistemler” Ünitesi Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik, Gazi Journal of Educational Science, (2019)
S. DEĞİRMENCİ, S. KARAMUSTAFAOĞLU, O. KARAMUSTAFAOĞLU
The Metaphorical Perceptions of Theology and Science Education Students About Light Concept, Amasya İlahiyat Dergisi, (2019)
O. KARAMUSTAFAOĞLU, S. KARAMUSTAFAOĞLU
TEACHER'S VIEWS ABOUT "HOW DOES LIGHT PROPAGATION?" ACTIVITY DEVELOPED BASED ON QUANTUM LEARNING MODEL, Journal of International Scientific Research, (2018)
S. KARAMUSTAFAOĞLU, L. AYVALI, Y. OCAK
Okul Öncesi Eğitimde İnformal Ortamlara Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri, Journal of Research in Informal Environments, (2018)
O. KARAMUSTAFAOĞLU, Ş. PAZAR, S. Karamustafaoğlu
Eğitsel Oyunlarla Dolaşım Sistemi Konusunun Öğretimi: Kan Yolu Oyunu Örneği, Journal of Education in Eskisehir Osmangazi University Turkic World Apply and Research Center, (2018)
S. Karamustafaoğlu, S. Yalnız
Determining Cultural Knowledge Levels of Eight Grade Students, Adıyaman University Journal of Educational Sciences, (2016)
Ö. Korkmaz, C. Ebren Ozan, S. Karamustafaoğlu
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DÖNÜK ÖZYETERLİLİK ALGI ÖLÇEĞİ, The Journal of Turkish Social Research, (2016)
Ö. Korkmaz, C. Ebren Ozan, S. Karamustafaoğlu
Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma – Sorgulamaya Dönük Tutum Ölçeği, Amasya Education Journal, (2016)
S. Karamustafaoğlu, A. Celep Havuz
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Algılarının İncelenmesi, Amasya Education Journal, (2016)
S. KARAMUSTAFAOĞLU, R. ÇAKIR, A. CELEP
Relationship between the Attidutes of Science Teachers towards Technology and Their Teaching Styles, Participatory Educational Research, (2015)
Ş. SAĞIR, S. TEKİN, S. KARAMUSTAFAOĞLU
The Levels Of Prospective Elementary School Teachers’ Understanding Of Some Chemistry Concepts, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (2012)
S. KARAMUSTAFAOĞLU, A. ÇAĞLAK, B. MEŞECİ
Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarina İlişkin Sinif Öğretmenlerinin Öz Yeterlilikleri, Amasya Education Journal, (2012)