Amasya İlahiyat Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-7326 | e-ISSN 2667-6710 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Amasya University |


Amasya İlahiyat Dergisi (AID), Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez (30 Haziran - 30 Aralık) Amasya Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergide İsnad Atıf Sistemi'ne (The Isnad Citation Style) geçilmiş bulunmaktadır. 

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary talep edilir.

--------------------------------------

Amasya Theology Journal is a peer-reviewed Journal published twice a year as July and December by the University of Amasya. (June 30 – December 30). It aims to publish articles, book reviews and symposium reviews on theology and social sciences and to share these studies with public. It requires writers to use the ISNAD Citation Style

All articles sent to Amasya Theology Journal are subject to the double-blind peer-review process. And all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate). In addition to the 150-word abstract, 750-word detailed summary is requested for the papers that is completed the peer-reviewing process.

Amasya İlahiyat Dergisi

ISSN 2667-7326 | e-ISSN 2667-6710 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Amasya University |
Cover Image


Amasya İlahiyat Dergisi (AID), Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez (30 Haziran - 30 Aralık) Amasya Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergide İsnad Atıf Sistemi'ne (The Isnad Citation Style) geçilmiş bulunmaktadır. 

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary talep edilir.

--------------------------------------

Amasya Theology Journal is a peer-reviewed Journal published twice a year as July and December by the University of Amasya. (June 30 – December 30). It aims to publish articles, book reviews and symposium reviews on theology and social sciences and to share these studies with public. It requires writers to use the ISNAD Citation Style

All articles sent to Amasya Theology Journal are subject to the double-blind peer-review process. And all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate). In addition to the 150-word abstract, 750-word detailed summary is requested for the papers that is completed the peer-reviewing process.

Issue 12 - Jun 2019
 1. Prof. Dr. Hüseyin Peker’in “Kur’an Meâli” Adlı Eserindeki Bazı Yorumların Tahlili
  Pages 7 - 32
  Mustafa Kara
 2. Bakara Sûresi Tefsiri Perspektifinden İmam Birgivî’nin Tasavvufa ve İşarî Te’vîle Yaklaşımı
  Pages 33 - 54
  Yunus Emre Gördük
 3. Kur’âniyyûn Akımının Mısırlı Bir Mümessili: Muhammed Ebu Zeyd (H.1349/M.1930) Örneği
  Pages 55 - 81
  Recep Orhan Özel
 4. İlahiyat ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Işık Kavramı Hakkındaki Metaforik Algıları
  Pages 83 - 119
  Salih Değirmenci , Sevilay Karamustafaoğlu , Orhan Karamustafaoğlu
 5. Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi Yaklaşımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Pages 121 - 151
  Aybiçe Tosun , Kübra Yıldız
 6. Amasyalı Abdurrahman Kâmil (Yetkin) Efendi’nin Şairliği ve Türkçe Şiirleri
  Pages 153 - 194
  Avni Erdemir
 7. Câhiliye Dönemi Şairlerinden El-Efveh El-Evdî'de Fahr Teması
  Pages 195 - 221
  Ahmet Şen , Erdoğan Demir
 8. Hadîs Musannefâtında Niyet-Amel İlişkisi
  Pages 223 - 262
  Sinan Erdim
 9. Aziz Pavlus’un Seyahatleri Çerçevesinde Arnavutların Hıristiyanlıkla İlk Temasları Konusundaki İddiaların Değerlendirilmesi
  Pages 263 - 281
  İlir Rruga
 10. Kur’ân’da Cehennem Kavramının Tefsîr Müdevvenatına Yansıması Üzerine Genel Bir Değerlendirme
  Pages 283 - 318
  Hatice Şahin Aynur
 11. Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
  Pages 319 - 356
  Hüseyin Algur
 12. Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm
  Pages 357 - 372
  İlyas Uçar
 13. Kilise, Mistisizm ve Feodalite Perspektifinden Orta Çağlı Bir Hıristiyan Mistik: Bingenli Hildegard
  Pages 373 - 408
  Halil Temiztürk
 14. İslam Ceza Hukukunda Celde Cezasının İnfazında Kullanılacak Alet ve Uygulanışı Üzerine Bir İnceleme
  Pages 409 - 442
  Mustafa Özgür
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Review of the Faculty of Divinity of Amasya University 2147-7256 2618-6497 2013-2019