Amasya İlahiyat Dergisi
Submission Date
Start: July 1, 2021
End: October 15, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2667-7326 | e-ISSN 2667-6710 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Amasya University |


Amasya Theology Journal is a peer-reviewed Journal published twice a year as July and December by the University of Amasya. (June 30 – December 30). It aims to publish articles, book reviews and symposium reviews on theology and social sciences and to share these studies with public. It requires writers to use the ISNAD Citation Style (2. Edition)

All articles sent to Amasya Theology Journal are subject to the double-blind peer-review process. And all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate). 500-700 word abstract is requested for the papers that is completed the peer-reviewing process.


Amasya İlahiyat Dergisi

ISSN 2667-7326 | e-ISSN 2667-6710 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Amasya University |
Cover Image


Amasya Theology Journal is a peer-reviewed Journal published twice a year as July and December by the University of Amasya. (June 30 – December 30). It aims to publish articles, book reviews and symposium reviews on theology and social sciences and to share these studies with public. It requires writers to use the ISNAD Citation Style (2. Edition)

All articles sent to Amasya Theology Journal are subject to the double-blind peer-review process. And all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate). 500-700 word abstract is requested for the papers that is completed the peer-reviewing process.


Issue 15 - Dec 30, 2020
 1. Kur’an’da Yahudilere Lanet Edilme Meselesi
  Pages 11 - 42
  Enver BAYRAM
 2. Üstün Zekâlı Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 43 - 76
  Cemal TOSUN, Hasan SÖZEN, Yasemin İPEK, Vahdeddin ŞİMŞEK
 3. “بَقِيَّةُ/Bekıyye” Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 77 - 104
  Mehmet ALTUNTAŞ
 4. Klasik ve Modern Kaynaklarda İlk Cinayet Kıssası (Maide 5/27-31): Tefsir Metodolojisi Açısından Mukayeseli Bir İnceleme
  Pages 105 - 142
  Yunus Emre GÖRDÜK
 5. Rivayetlerin Muhafazasına ve Nakline Yönelik Entelektüel Bir İlgi: İmlâ Usûlü ve Hadis Literatürüne Yansımaları
  Pages 143 - 177
  Mustafa TANRIVERDİ
 6. Oyun, Oyuncak ve Oyuncak Müzelerinin Çocuk Eğitiminde Aktif Olarak Kullanılması ve Başarıya Katkısı
  Pages 179 - 204
  Mustafa ÖNDER
 7. Hoca Sadeddin Efendi’nin Tâcu’t-Tevârîh’indeki Bazı Kur’an Âyetleri
  Pages 205 - 237
  Kadir ERBİL
 8. Tekvîr Sûresi’ndeki “Hunnes”, “Cevâri” ve “Künnes” Kelimeleri Bağlamında Bir Bilimsel Tefsir Denemesi
  Pages 239 - 273
  Ahmet AKBAŞ
 9. Öğrencilerin Kitap Okuma Tutumları ile Kitap Okumanın DKAB Öğretim Programındaki Değerlere Etkisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 275 - 319
  Ahmet KOÇ
 10. Huzur Derslerine Katılan Kırım Uleması ve Muhammed Emin Efendi’nin Tefsir Metninin Neşri
  Pages 321 - 361
  Süleyman GÜR
 11. İmâm-ı Rabbânî’nin el-Mektûbât İsimli Eseri Bağlamında Nakşibendiyye Şeyhlerinde Bulunması Gereken Vasıflar
  Pages 363 - 393
  Mevlüt ÖZÇELİK
 12. “Lehve’l-Hadis”in Müziğe Tahsisinin Tefsir Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 395 - 419
  Faysal ARPAGUŞ
 13. Hanîflerden Zeyd b. Amr b. Nüfeyl’in Hayatı ve Şahsiyeti
  Pages 421 - 451
  Recep ERKOCAASLAN
 14. Osmanlı Vakıf Belgelerinde İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Görüşleri: Makedonya Vakfiyeleri Örneği
  Pages 453 - 492
  Hasan TELLİ
 15. Organ Bağışı Tutumları ve Dindarlık İlişkisi
  Pages 493 - 516
  Sezai KORKMAZ
 16. Rivayetlerle Fıkhî Zâbıtaların Etkileşimi: Meninin Necaseti Örneği
  Pages 517 - 547
  Fikret ÖZÇELİK
 17. Varlık Mâhiyet Ayrımı Bağlamında Molla Sadrâ’nın Sühreverdî Eleştirisi
  Pages 549 - 578
  Fevzi YİĞİT
 18. Tanzimat Fermanı’nın İlanından Latin Alfabesinin Kabulüne Elifbâ Öğretimi
  Pages 579 - 616
  Hatice AYAR, İrfan BAŞKURT
 19. Dindarlık ile Eşler Arası Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği
  Pages 617 - 648
  Zeynep Sümeyye YILMAZ, Halil APAYDIN, Büşra Nur YÜKSEL
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Review of the Faculty of Divinity of Amasya University 2147-7256 2618-6497 27 2013-2018
Submission Date
Start: July 1, 2021
End: October 15, 2021
Indexes and Platforms