ISSN: 1301-370X
Founded: 2015
Period: Tri-annual
Publisher: Akademisyenler Birliği Derneği

2021 - Volume: 26 Issue: 1

Research Article

13. TANZİMAT DÖNEMİ HUKUKTA MODERNLEŞME