The Journal of Turkish Social Research
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-370X | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Akademisyenler Birliği Derneği |


The Turkish Journal of Social Research is an international peer-reviewed journal which was commenced 22 years ago. The journal is published three times a year, in April, August and December. As a refereed journal, The Turkish Journal of Social Research publishes original research articles and compilations in the fields of social sciences and humanities with a national/international scientific quality. The journal is published both in hard copy and electronic format. After the article successfully passes the peer-review process, the authors are expected to pay 275 Turkish Liras to the journal’s bank account prior to publication. The whole amount is automatically transferred to the publishing house for publication expenses.

About the Article Template

As of 28 January 2017, the articles submitted to our journal must be formatted according to the article template. The article template is designed to be downloaded and formatted easily. The articles are returned to their authors if they do not conform to the style guidelines. After the article submission to the system, the articles may be rejected by the editors as a result of the precursory check. To see the review process, pleae click.

To download the article template, please click.

Our journal is indexed in:

·         Türk Eğitim İndeksi

·         Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)

·         ICI Journals MAster

·         Index Copernicus

·         Arastirmax (Scientific Publication Index)

·         TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

·         SOBİAD

 

The Journal of Turkish Social Research

ISSN 1301-370X | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Akademisyenler Birliği Derneği |
Cover Image


The Turkish Journal of Social Research is an international peer-reviewed journal which was commenced 22 years ago. The journal is published three times a year, in April, August and December. As a refereed journal, The Turkish Journal of Social Research publishes original research articles and compilations in the fields of social sciences and humanities with a national/international scientific quality. The journal is published both in hard copy and electronic format. After the article successfully passes the peer-review process, the authors are expected to pay 275 Turkish Liras to the journal’s bank account prior to publication. The whole amount is automatically transferred to the publishing house for publication expenses.

About the Article Template

As of 28 January 2017, the articles submitted to our journal must be formatted according to the article template. The article template is designed to be downloaded and formatted easily. The articles are returned to their authors if they do not conform to the style guidelines. After the article submission to the system, the articles may be rejected by the editors as a result of the precursory check. To see the review process, pleae click.

To download the article template, please click.

Our journal is indexed in:

·         Türk Eğitim İndeksi

·         Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)

·         ICI Journals MAster

·         Index Copernicus

·         Arastirmax (Scientific Publication Index)

·         TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

·         SOBİAD

 

Volume 23 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Türkiye'den Japonya'ya Göç Edenlerin Yaşam ve Emekliliğe Bakış Açıları: Tokyo Örneği
  Pages 287 - 300
  İkuko Murakami , Ahmet Melik Baş
 2. BİREYSEL DEĞERLER VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİ İLİŞKİSİ: ASKER HASTANESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME
  Pages 301 - 314
  BUKET HÜSEYNİKLİOĞLU
 3. ASURCA ve BABİLCE METİNLERDE YEMİN
  Pages 315 - 330
  Koray Toptaş , Ömer Kahya
 4. ÖMER SEYFETTİN HİKAYELERİNDE AŞIRI BATILILAŞMA SONUCU OLARAK TOPLUMSAL AMNEZİ VE GÜNDELİK HAYAT GÖRÜNÜMLERİ
  Pages 331 - 350
  Yeliz Okay
 5. TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 351 - 364
  Banu Özdemir
 6. TÜRKİYE’DE YARATICI DRAMA ALANINDA YAPILMIŞ TEZLERE YÖNELİK BETİMSEL BİR ANALİZ
  Pages 365 - 388
  Şükran Calp , Merve Gül Seçgin
 7. THE EFFECTS OF LEADERSHIP STYLE ON ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION: A RESEARCH ON THE EMPLOYEES OF PRISTINA INTERNATIONAL AIRPORT
  Pages 389 - 400
  Hamza KANDEMİR , Ergin KALA , Kürşat ÖZDAŞLI , Hasan Fatih SEVAL
 8. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARININ KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İZMİT BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Pages 401 - 412
  Ömer ASAL , Yücel Bayındır
 9. MEŞRUTİYET DÖNEMİ DÜŞÜNCE AKIMLARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
  Pages 413 - 424
  Ünal Acar
 10. HALİT ZİYA'NIN SANAT YAZILARINDA MUSİKİ
  Pages 425 - 436
  Sevim KARABELA ŞERMET
 11. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE ÜST BİLİŞSEL OKUMA FARKINDALIKLARI
  Pages 437 - 450
  H. Şenay Şen
 12. Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarının Konuşma Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Pages 451 - 476
  Ferah Burgul Adıgüzel , Alemdar Yalçın
 13. COĞRAFYADA ALTERNATİF BİR TEMATİK HARİTALAMA TEKNİĞİ: ALAN KARTOGRAMLARI
  Pages 477 - 500
  Bahaddin Şahin , Salih Şahin
 14. ORYANTALİST POSTMODERNİZM, İSLAMOFOBİ, FRANSIZ BASINI: “YENİ ANTİSEMİTİZME KARŞI MANİFESTO” SONRASI YAYINLANAN HABERLERİN LE MONDE, LE PARİSİEN, LE FİGARO GAZETELERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Pages 501 - 522
  Ebru DAVULCU
 15. KAVRAM BULMACALARININ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER BAŞARISINA ETKİSİ
  Pages 523 - 534
  Halil TOKCAN , BAYRAM YESARİ
 16. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ BİLDİRİLERİNDEKİ ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: BİR İÇERİK ANALİZİ
  Pages 535 - 554
  Cem Aslan , Ufuk Özkubat
 17. ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ
  Pages 555 - 574
  Alpaslan Karabulut , Alperen Yandı , Ali Kaya
 18. PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNİN BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ
  Pages 575 - 590
  Didem Alsancak Sırakaya
 19. FLÜT EĞİTİMİNDE GÜNLÜK ÇALIŞMA YAPMANIN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE STRES KONTROLÜ AÇISINDAN ETKİSİ
  Pages 591 - 601
  EMRE ÜSTÜN
Indexes and Platforms