The Journal of Turkish Social Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-370X | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Akademisyenler Birliği Derneği |The Journal of Turkish Social Research

ISSN 1301-370X | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Akademisyenler Birliği Derneği |
Cover ImageVolume 24 - Issue 1 - Apr 5, 2020
 1. İSMAİL BOZKURT’UN KAZA ROMANINDA KIBRIS TÜRK HALK KÜLTÜRÜ
  Pages 1 - 12
  Can ŞEN , Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN
 2. CRITICAL ANALYSIS OF THE ENGLISH LANGUAGE USAGE IN TURKISH ADVERTISEMENTS: HAKAN PLASTIK
  Pages 13 - 28
  Nazlı GÜNDÜZ , Bahriye ALPER YEŞERİ
 3. KENTSEL YAŞAM OLANAKLARININ YAŞLILARA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN YAŞLI GÖRÜŞLERİ
  Pages 29 - 40
  Ömer CANTEKİN
 4. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEN HİZMET ALAN AĞIR RUHSAL HASTALIĞA SAHİP BİREYLERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DAMGALANMANIN İNCELENMESİ
  Pages 41 - 52
  Seval BEKİROĞLU , Filiz DEMİRÖZ
 5. TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN “ŞİFRELEME-DEŞİFRELEME” KURAMI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 53 - 64
  Bilge DURUTÜRK
 6. OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN TEST EDİLMESİ
  Pages 65 - 80
  Fetullah AKIN
 7. NİĞDE ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDEN İKİ HEYKELCİK VE APHRODİTE ANADYOMENE İKONOGRAFİSİ
  Pages 81 - 98
  Meral HAKMAN
 8. SYRIAN REFUGEE ENTREPRENEURS IN LABOUR MARKET: THE CASE OF ISTANBUL
  Pages 99 - 110
  Neslihan Gökçe UYGUR
 9. MÜZAKERE YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA SERT, YUMUŞAK VE PRENSİPLİ MÜZAKERELERİN ANALİZİ
  Pages 111 - 126
  AHMET ATEŞ
 10. AN INVESTIGATION INTO THE APPROACHES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS CHILDREN WORKING IN THE STREETS
  Pages 127 - 136
  Rasim BABAHANOĞLU
 11. ANKARA’DA ÇOCUK SUÇLULUĞU: EMNİYET ÇOCUK ŞUBEYE GELEN OLGULAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 137 - 156
  Gamze ERÜKÇÜ AKBAŞ , Kasım KARATAŞ , Mehtap GÜLHAN ORHAN
 12. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 157 - 176
  Halil İbrahim YILDIRIM , Feride KARATAŞ
 13. Türkiye'de Mesleki Eğitim ve İstihdam-Hayaller Beyaz Olsa da Gerçekler Mavi Yaka
  Pages 177 - 194
  Ayşe SOMUNCU
 14. 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DERLEM TEMELLİ SIKLIK LİSTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 195 - 208
  Filiz METE
 15. CİNSİYET VE ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN 66-77 AYLIK OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGULARI TANIMA VE DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 209 - 222
  Belgin LİMAN
 16. BULUNMA DURUMU EKİNİN ZAMAN İŞLEVLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI
  Pages 223 - 230
  Mahir KALFA
 17. OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN BELİRLENMESİ: SİNOP İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 231 - 241
  Yusuf ESMER
 18. BÖTE BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SİBER AYLAKLIK NEDENLERİNE AİT GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
  Pages 243 - 256
  Deniz GEZGİN , Fırat SARSAR
Indexes and Platforms