The Journal of Turkish Social Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1301-370X | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Akademisyenler Birliği Derneği |The Journal of Turkish Social Research

ISSN 1301-370X | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Akademisyenler Birliği Derneği |
Cover ImageVolume 24 - Issue 3 - Dec 15, 2020
 1. DÖNÜŞEN DİPLOMASİNİN YENİ YÜZÜ: PARADİPLOMASİ
  Pages 495 - 509
  Seven ERDOĞAN
 2. BORÇ DOLARİZASYONUNUN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNDEKİ BİLANÇO ETKİSİ
  Pages 511 - 522
  Neslihan BURGAZ
 3. KORUYUCU AİLE HİZMETİNDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ
  Pages 523 - 546
  Emrah AKBAŞ, Veysel DAL
 4. BAĞIMSIZLIK SONRASI ÇİN İLE HİNDİSTAN: İKİLİ İLİŞKİERİNİN GELİŞİMİ VE AVRASYA STRATEJİSİ
  Pages 547 - 563
  Kasimu MAİMAİTİAİLİ
 5. SOVYET DÖNEMİNDE OKUTULAN TARİH DERS KİTAPLARINDA AZERBAYCAN HALKININ ETNİK KÖKENİNE VE DİLİNE YAKLAŞIM (1960-1990)
  Pages 565 - 574
  Refik TURAN
 6. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞU ARTIRMAYA YÖNELİK BİR PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN SINANMASI
  Pages 575 - 587
  Durmuş ÜMMET, Hatun SEVGİ YALIN
 7. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKULDA İŞLEDİKLERİ VE YARGIYA İNTİKAL EDEN SUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 589 - 599
  Meltem ÖKDEM
 8. GRUPLARARASI OLUMLU VE OLUMSUZ TEMAS: AYNI SINIFTA EĞİTİM GÖREN TÜRKİYELİ VE SURİYELİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINIF İÇİ İLİŞKİLERİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜNDEN İNCELENMESİ
  Pages 601 - 630
  Özlem Serap ÖZKAN, Mustafa TERCAN, Abbas TÜRNÜKLÜ, Tarkan KAÇMAZ
 9. TÜRKİYE’DE ÖĞRENME NESNESİ ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ
  Pages 631 - 640
  Hüseyin ÇAKIR, Hakan ÖZCAN, Yeliz ÇELEN
 10. TÜRKİYE’DE UYGULANAN NÜFUS POLİTİKALARININ COĞRAFYA DERSİNDEKİ NÜFUS KONULARININ ÖĞRETİMİNE YANSIMASI
  Pages 641 - 655
  Adem KARACA, Ufuk KARAKUŞ
 11. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMIYLA İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK OLARAK İNCELENMESİ
  Pages 657 - 669
  Nagihan TANIK ÖNAL, Nezih ÖNAL
 12. ÇOKLU VERİ KAYNAĞINA DAYALI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Pages 671 - 681
  Orhan KAHYA, Vural HOŞGÖRÜR
 13. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TELAFFUZ HATALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 683 - 700
  Ahmet SEVER, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
 14. DİYALOJİK ÖĞRETİM VE ANA DİLİ EĞİTİMİ
  Pages 701 - 712
  Duygu YÜCEER
 15. OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR ALMA YAKLAŞIMLARI: VERİYE DAYALI KARAR ALMAYA GEÇİŞ
  Pages 713 - 725
  Hasan TABAK, Fatih ŞAHİN, Burcu YAVUZ TABAK
Indexes and Platforms