Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |


Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty is a journal publishes original research paperss related to education and teacher education

Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty

ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |
Cover Image


Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty is a journal publishes original research paperss related to education and teacher education
Volume 38 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarının Yordanması: Motivasyon, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Üst Bilişsel Farkındalığın Rolü
  Pages 1 - 18
  Deniz KAYA
 2. Dijital Eğitim Platformları Arasında EBA’nın Yeri ile İlgili Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri
  Pages 19 - 34
  Hüseyin SAKLAN, Cezmi ÜNAL
 3. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin STEM Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri: Karışımların Ayrıştırılması Örneği
  Pages 35 - 52
  Ela AYDIN, Fethiye KARSLI
 4. Üniversite Öğrencilerinin Ayrışma Bireyleşme ve Kimlik Algılarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi
  Pages 53 - 72
  Nurdan DOĞRU ÇABUKER, Seher BALCI ÇELİK
 5. İngilizce Dersinde Allosterik Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Eleştirel ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
  Pages 73 - 97
  Sevda KOÇ AKRAN, Hatice Melike BABAOĞLU
 6. 4+4+4 Sistemi Kapsamında İlk Kez 5. Sınıf Derslerine Giren Matematik Öğretmenlerinin Öğrenciler Hakkındaki Görüşleri
  Pages 98 - 112
  Abdullah BİBER, Levent KARABIYIKOĞLU
 7. Matematik ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi
  Pages 113 - 130
  Merve DÜNDAR, Rezan YILMAZ, Yüksel TERZİ
 8. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyal Medyada Yer Alan Hatalı Sekizinci Sınıf Biyoloji Soruları Hakkında Farkındalıkları
  Pages 131 - 145
  Mehmet YILMAZ, Gökşen ÜÇÜNCÜ, Ferhat KARAKAYA, Osman ÇİMEN
 9. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 146 - 173
  Aysel ARSLAN
 10. Evlilik İlişki Kalitesini Benlik Açısından Değerlendirme: Benliğin Farklılaşması ve İlişkisel Özgünlük
  Pages 174 - 189
  Enes KALKAN, Didem AYDOĞAN
 11. Kız Öğrencilerin Bilim İnsanı Cinsiyetine Yönelik Algılarını ve Bilim İnsanı Olma İsteklerini Etkileyen Faktörler
  Pages 190 - 214
  Sema ÖZDEŞ, Oktay ASLAN
 12. Matematik Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Matematiksel İnançları
  Pages 215 - 237
  Figen UYSAL, Yüksel DEDE
 13. STEM Proje Tabanlı Öğrenme Ortamında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geliştirdikleri Matematik Projelerinin İncelenmesi
  Pages 238 - 252
  Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN, Hamza ÇALIŞICI
 14. Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerin Okuduğunu Anlama Yeterliklerinin Eş Değerliği
  Pages 253 - 265
  Muhammet Raşit MEMİŞ
 15. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi
  Pages 266 - 282
  Neslihan UZUN, Beyda TOPAN, Adem DEMİR, Derya ÇELİK
 16. Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Doğal Afet Farkındalığı
  Pages 283 - 295
  Özkan SAPSAĞLAM
 17. Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri
  Pages 296 - 309
  Seher ÇETİNKAYA, Sanem TABAK
Indexes and Platforms