Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |


Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty is a journal publishes original research paperss related to education and teacher education

Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty

ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |
Cover Image


Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty is a journal publishes original research paperss related to education and teacher education
Volume 39 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. STEM Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Bilimsel Epistemolojik İnançlarına ve Fen Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1 - 22
  Alaattin BAHŞİ , Esra AÇIKGÜL FIRAT
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ortak Derslerinde Kullanılan Kitaplardaki Kelimelerin Uluslararası Öğrenciler Gözüyle İncelenmesi
  Pages 23 - 39
  Dursun DEMİR
 3. Matematik Temelli Çeşitli Teknoloji Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Katı Cisim ve Boyut Konularındaki Algılarına Etkisinin İncelenmesi
  Pages 40 - 68
  Ekin ALTIKARDEŞ , Melike YİĞİT KOYUNKAYA
 4. “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri” ve “Eğitim Teknolojileri” Alanlarında Yazılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Araştırma Eğilimleri: 2013-2018 Döneminin Bir Görüntüsü
  Pages 69 - 82
  Emel TÖNGEL , Arif AYDIN , Mehmet KARA , Recep ÇAKIR
 5. Yaratıcı Drama Yönteminin Kesirlerde Toplama İşlemi Öğretimine Yansımaları
  Pages 83 - 103
  Esen ERSOY , Belma TÜRKER BİBER
 6. Eğitime Aile Katılımı: Sosyo-Ekonomik Özellikler Etkiliyor Mu?
  Pages 104 - 121
  Hasan TABAK
 7. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Uyumları: Öğrenci Kalıcılık Programı Üzerine Deneysel Bir Çalışma
  Pages 122 - 137
  Hasan Yücel ERTEM
 8. Okul Müdürlerinin Soruşturma Görevlerini Yerine Getirirken Karşılaştıkları Sorunlar
  Pages 138 - 154
  Hüseyin EKİNCİ , Ali SABANCI
 9. Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Alan Uluslararası Öğrencilerin Öğrenme Etkinliğini Geliştirme Amaçlı Sosyal Medya Kullanım-Doyum Motivasyonları
  Pages 155 - 173
  Mete Yusuf USTABULUT , Savaş KESKİN
 10. Examination of the Effectiveness of Post-traumatic Growth Psychoeducation Program
  Pages 174 - 184
  Nurdan DOĞRU ÇABUKER , Seher BALCI ÇELİK
 11. TR Dizinli Dergilerde Yayınlanmış Fen Eğitimi Makaleleri: 2015’ten Günümüze Yöntem Analizi
  Pages 185 - 201
  Orhan KARAMUSTAFAOĞLU , Özlem BOZ , Salih DEĞİRMENCİ
 12. Tarih Derslerinde Tarihsel Film Uygulaması Hakkında Öğrenci Düşünceleri
  Pages 202 - 224
  Osman OKUMUŞ
 13. Fransızcada Bakışımlı (Simetrik) Fiiller ve Öğretimdeki Yerleri: Adosphère 1 ve Saison 1 Kitaplarının İncelenmesi
  Pages 225 - 239
  Özge ÖZBEK , Ece KORKUT
 14. Yabancı Dil Motivasyonu ve Başarı Yönelimi Arasındaki İlişki
  Pages 240 - 266
  Özlem KARAKIŞ
 15. Reading The Line Spaces of the Story Completion Tasks: An Evaluation of Gender Equality Course
  Pages 267 - 282
  Senem GÜRKAN
Indexes and Platforms