Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |


Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty is a journal publishes original research paperss related to education and teacher education

Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty

ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |
Cover Image


Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty is a journal publishes original research paperss related to education and teacher education
Volume 38 - Issue 2 - Dec 24, 2019
 1. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlamaya Dönük Tutumları, Öz-Yeterlilikleri ve Kodlama Öğretimi İçin Kullandıkları Yöntemler
  Pages 1 - 16
  Özgen KORKMAZ , Hüsnü ŞAHİN , Recep ÇAKIR , Feray UĞUR ERDOĞMUŞ
 2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Tutumlarının Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi
  Pages 17 - 30
  Hakan Şevki AYVACI , Sinan BÜLBÜL , Kevser TÜRKER
 3. Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Değer Yönelimleri ve Motivasyonel Eylem Çatışmaları Üzerindeki Etkisi
  Pages 31 - 50
  Çağla KARADEMİR , Murat İSKENDER
 4. Öğretmen Adaylarının Öznel İyi Oluş, Algılanan Sosyal Destek ve Kendini Saklama Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 51 - 66
  Feride Sülen ŞAHİN KIRALP , Seda TÜRKÖZ
 5. Investigation of Irrational Beliefs in Adults
  Pages 67 - 76
  Yasin DEMİR , Hatice KUMCAĞIZ
 6. Examining Turkish Early Childhood Education Curriculum in Terms of Mainstream Curriculum Models
  Pages 77 - 106
  Turan GÜLÇİÇEK , Funda Eda TONGA , Feyza TANTEKİN ERDEN
 7. Türkçe Öğrenenlerin Dinleme Başarısını Artırmak İçin Kullanılabilecek İki Farklı Uygulama
  Pages 107 - 120
  Muhammet Raşit MEMİŞ
 8. Sosyal Bilgileri Yerel Coğrafyaya İndirgemek: Şehrimiz … Dersi
  Pages 121 - 136
  Galip ÖNER
 9. Muhtaç aile çocuklarının bilgisayar, mobil telefon, medya-televizyon okuryazarlığı, internete erişim olanakları, bağımlılık düzeyleri ile bu araçları eğitim amaçlı kullanma düzeyleri
  Pages 137 - 153
  Özgen KORKMAZ , Adnan İLKİN
 10. Implementation of Middle School Mathematics Teachers’ Origami-Based Lessons and Their Views about Student Learning
  Pages 154 - 171
  Tuğba UYGUN
 11. 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programı Kapsamındaki 7. Sınıf Güneş Sistemi Ve Ötesi Ünitesine Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme
  Pages 172 - 205
  Ayşe Gül ÖZAŞKIN ARSLAN , Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
 12. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Dilsel ve Görsel Metinlerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Göre İncelenmesi
  Pages 206 - 224
  Tuğba ÇELİK , Arzu AYDOĞAN YENMEZ , Semirhan GÖKÇE
Indexes and Platforms