Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |


Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty is a journal publishes original research paperss related to education and teacher education

Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty

ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University |
Cover Image


Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty is a journal publishes original research paperss related to education and teacher education
Volume 39 - Issue 2 - Dec 31, 2020
 1. Türkiye’de ve Avusturalya’da Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları
  Pages 1 - 21
  Hüseyin ASLAN, Kheyransa BABİRZADE
 2. Ortaokul Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Okul Şarkılarının İncelenmesi
  Pages 22 - 44
  Siyar KÖKSAL, Ersan ÇİFTCİ
 3. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Osmanlı ve Fetih Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Yoluyla Analizi
  Pages 45 - 63
  Hilmi DEMİRKAYA, Ahmet KÖÇ, Orhan ÜNAL
 4. Okul Öncesi Eğitiminde Değerlendirme Sürecine İlişkin Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 64 - 80
  Büşra GELEBEK ÜSTÜN, Halil UZUN
 5. Dimension Culturelle Dans les Manuels de Méthode FLE
  Pages 81 - 100
  Rıfat GÜNDAY
 6. Anasanat Atölye Seçimleri ve Tutumlar Bağlamında Temel Tasarım Dersini Değerlendirmek
  Pages 101 - 122
  Zeynep HASIRCI, Berna COŞKUN ONAN
 7. Ortaokul Öğrencilerinin Üstbilişsel Yazma Farkındalık Düzeylerinin Ölçülmesi: Bir Literatür İnceleme ve Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 123 - 152
  Hasan Basri KANSIZOĞLU
 8. Değerler Eğitimi Açısından Müzik Dersi Kitaplarındaki Çocuk Şarkıları
  Pages 153 - 178
  Mehmet KARA, Tuğba EMİRHAN
 9. Çokkültürlü Eğitim Ortamlarına Geleceğin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerini Hazırlamak: Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Yeterlikleri
  Pages 179 - 201
  Yıldıray KARADAĞ, Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN
 10. Fakülte - Okul İşbirliği Modelinin Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisine Etkisi
  Pages 202 - 215
  Hulya KİLİC, Oğuzhan DOĞAN
 11. Üniversite Öğrencilerinin Yetersizlik Duygusu ile Genel Aidiyet Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 216 - 225
  Sena KILIÇ, Yücel ÖKSÜZ
 12. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 226 - 251
  Mücahit KÖSE, Mahmut SELVİ
 13. Okul Öncesi Dönemde Çocukları Olan Ebeveynlerin Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 252 - 268
  Büşra Nur OĞUZ, Ali Yiğit KUTLUCA
 14. Argümantasyon Destekli İşbirlikli Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya, Eleştirel Düşünme Eğilimine ve Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutuma Etkisi
  Pages 269 - 293
  Seda OKUMUŞ
 15. Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlikleri Azaltmak İçin Uygulanan Politikalar
  Pages 294 - 312
  Mahmut ÖZER, Cem GENÇOĞLU, Eren SUNA
 16. An Analysis of Dress up Games Played by Preschool Children on Smartphones
  Pages 313 - 326
  Bayram ÖZER, Büşra KURT
 17. Şemalarla Matematik Problemi Çözme: Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerle Yürütülen Şema Temelli Öğretim Araştırmaların İncelenmesi
  Pages 327 - 342
  Ufuk ÖZKUBAT, Alpaslan KARABULUT, İrem AKÇAYIR
 18. Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilere İlk Okuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Pages 343 - 359
  Furkan ŞAHİN, Emrah BOYLU
 19. Karakter ve Değerler Eğitimi Dersinin Proje Tabanlı Öğrenmeye Göre Düzenlenmesi
  Pages 360 - 384
  Şeyma ŞAHİN, Burcu ÖKMEN, Abdurrahman KILIÇ
 20. Türk ve Amerikan Doktora Adaylarının Akademik Becerilerine İlişkin Öz-Değerlendirmeleri: Nitel Bir Çalışma
  Pages 385 - 410
  Murat Bayram YILAR
Indexes and Platforms