ISSN: 1305-0060
Founded: 1995
Period: Biannually
Publisher: Dicle University
Cover Image
       

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1991 yılında kurulan ve süreli yayın hayatına 2005 yılından itibaren başlayan bilimsel, açık erişimli ve çift kör hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.


Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında, yayımlanmaktadır. Derginin, yayın alanına eğitim alanındaki çalışmalar girmektedir. Dergide bu çerçevede yapılmış araştırma çalışmalarına, derlemelere ve kitap özetlerine yer verilmektedir. Dergide nicel, nitel ya da karma çalışmalar yayımlanabilmektedir. Dergiye üyelik, yayın göndermek ve dergide yayın yapmak ücretsizdir.


Dergimiz, uluslararası etik standartları gözetmek adına gerekli çalışmalarda “Etik Kurul Onayı” belgesi istemektedir. Bu belgeyle birlikte benzerlik raporunu ve telif hakkı devir formunu göndermeyen kullanıcılara ait makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen tüm çalışmaların, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi makale şablonuna uygun bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.


Dergimiz SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, Research Bible ve Google Akademik tarafından dizinlenmektedir. 

GÜNCEL DUYURULAR

1. Dergimizin makale şablonu ve yazım kuralları güncellenmiştir. (24.05.2022)

2. Dergimize yayın göndermek için etik kurul onayı belgesi ve benzerlik raporu istenmektedir. (24.05.2022)

2022 - Issue: 41

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ MAKALE ŞABLONU