ISSN: 1305-0060
Founded: 1995
Period: Biannually
Publisher: Dicle University
Cover Image
       

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1991 yılında kurulan ve süreli yayın hayatına 2005 yılından itibaren başlayan bilimsel, açık erişimli, elektronik, çift kör hakemli ve uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergimiz Education Full Text (H.W. Wilson) veri tabanında özet olarak 2007'den günümüze indekslenmektedir. Ayrıca eğitim bilimleri alanında en kapsamlı veri tabanı sayılan ve Education Full Text (H.W. Wilson) veri tabanının üst versiyonu olan Education Source veri tabanında tam metin olarak bulunmaktadır.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında, yayımlanmaktadır. Derginin, yayın alanına eğitim alanındaki çalışmalar girmektedir. Dergide bu çerçevede yapılmış araştırma çalışmalarına ve derlemelere yer verilmektedir. Dergide nicel, nitel ya da karma çalışmalar yayımlanabilmektedir. Dergiye üyelik, yayın göndermek ve dergide yayın yapmak ücretsizdir.

Dergimiz, uluslararası etik standartları gözetmek adına gerekli çalışmalarda “Etik Kurul Onayı” belgesinin yüklenmesini gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte benzerlik raporu (en fazla %15'lik benzerlik oranı içeren) ve telif hakkı devir formunu göndermek zorunludur. Bu belgeleri sisteme yüklemeyen kullanıcılara ait makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen tüm çalışmaların, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi makale şablonuna uygun bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.GÜNCEL DUYURULAR

1. Dergimizin makale şablonu ve yazım kuralları güncellenmiştir. (02.01.2023)

2. Dergimize yayın göndermek için benzerlik raporu istenmektedir. (24.08.2022)

3. Dergimize yayın göndermek için Etik Kurul onay belgesi istenmektedir (07.10.2022)

2022 - Issue: 42

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ MAKALE ŞABLONU