Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1305-0060 | Period Biannually | Founded: 1995 | Publisher Dicle University | http://www.zgefdergi.com


Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi dergisi, 1991 yılında kurulan ancak süreli yayın olarak 2005 yılından beri hakemli yayımlanan bir dergidir.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN: 1305-0060) yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan eğitim alanında araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, basılı ve elektronik ortamda (www.zgefdergi.com) yayın yapan bilimsel bir dergidir. Dergimize üyelik ücretsizdir.

Dergide eğitim alanlarında yapılmış araştırma çalışmalarına, derlemelere (ilgili konuda en son literatürleri inceleyen yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve olgu sorunları tartışmaları gibi) yer verilmektedir. 

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1305-0060 | Period Biannually | Founded: 1995 | Publisher Dicle University | http://www.zgefdergi.com
Cover Image


Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi dergisi, 1991 yılında kurulan ancak süreli yayın olarak 2005 yılından beri hakemli yayımlanan bir dergidir.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN: 1305-0060) yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan eğitim alanında araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, basılı ve elektronik ortamda (www.zgefdergi.com) yayın yapan bilimsel bir dergidir. Dergimize üyelik ücretsizdir.

Dergide eğitim alanlarında yapılmış araştırma çalışmalarına, derlemelere (ilgili konuda en son literatürleri inceleyen yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve olgu sorunları tartışmaları gibi) yer verilmektedir. 

Volume 1 - Issue 38 - Dec 31, 2020
 1. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı Uygulaması
  Pages 1 - 17
  Oktay TAYMAZ SARI, Elif BİÇER
 2. 3-5 yaş arası çocukların anne tutumlarının incelenmesi
  Pages 18 - 30
  Hüseyin ARSLAN, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
 3. Ortaokul Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Giderilmesi
  Pages 31 - 40
  Ahmet AKBAŞ, Sezen SARIKAYA
 4. Örgütsel Politika Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Örgütsel Yalnızlığın Aracılık Etkisi
  Pages 41 - 57
  Seval AKSOY KÜRÜ, Ali KAYIŞ
 5. Basit Makineler Ünitesinin Öğretiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin 8.Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına ve Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisi
  Pages 58 - 71
  Erdinç İSPİR, Murat AYDIN
 6. OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 72 - 83
  Muhammet İbrahim AKYÜREK
 7. ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ A1.1 VE A1.2 DİL DÜZEYİ HEDEFLERİNİN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 84 - 100
  Arzu KARAGÜL, Behçet ORAL
 8. Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Yalnızlık ve Örgütsel Yabancılaşma Algılarının Örgütsel Sinizm Düzeyleriyle İlişkisi
  Pages 101 - 113
  Erkan KAYAALP, Tuncay Yavuz ÖZDEMİR
 9. İlkokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Sürecinde, Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarını Kullanmanın Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 114 - 127
  Mehmet BARS, Nihat YETKİN, Medine DOĞAN, Emrullah ERK
 10. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Almış Olduğu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Matematiksel Modellemeye Yönelik Görüşlerine Etkisi
  Pages 128 - 138
  Mustafa AYDOĞDU, Tayfun TUTAK, Özge ELİDAR
 11. ÇİZGİ FİLMLERDEKİ BASKIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 139 - 149
  Ümit GÜLEKEN KATFAR, Fatih YILMAZ
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ MAKALE ŞABLONU