Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES)
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2149-2727 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Adıyaman University |


Adiyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) is the flagship journal of Adiyaman University, featuring scholarly articles that advance the international education research community through empirical, theoretical, and methodological means. AUJES publishes original peer-reviewed works that span the field of education research across broad subfields, disciplines, and analytic methods. It also invites submissions across all levels of education and learning, broadly defined, within formal and informal learning contexts and throughout the life-span. AUJES welcomes submissions of high quality, and seeks a broad variety that reflects a wide range of perspectives, topics, contexts, and methods, including interdisciplinary and multidisciplinary work.

According to our new publishing policy, we decided to publish more articles written in English than written in Turkish starting from December 2017 issue.

Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) indexed in ULAKBİM from Volume 5. AUJES is also indexed in Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR, SOBIAD and Turkish Education Index.

Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES)

e-ISSN 2149-2727 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Adıyaman University |
Cover Image


Adiyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) is the flagship journal of Adiyaman University, featuring scholarly articles that advance the international education research community through empirical, theoretical, and methodological means. AUJES publishes original peer-reviewed works that span the field of education research across broad subfields, disciplines, and analytic methods. It also invites submissions across all levels of education and learning, broadly defined, within formal and informal learning contexts and throughout the life-span. AUJES welcomes submissions of high quality, and seeks a broad variety that reflects a wide range of perspectives, topics, contexts, and methods, including interdisciplinary and multidisciplinary work.

According to our new publishing policy, we decided to publish more articles written in English than written in Turkish starting from December 2017 issue.

Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) indexed in ULAKBİM from Volume 5. AUJES is also indexed in Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR, SOBIAD and Turkish Education Index.

Volume 9 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Where Theory Does not Meet the Practice: Teaching Math to Young Children in Turkey
  Pages 1 - 20
  Zeynep Alat
 2. Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
  Pages 21 - 41
  Duygu Özdemir, Bilal Özçakır
 3. A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present
  Pages 42 - 68
  Mustafa Doğru, Cem Oktay Güzeller, Melahat Çelik
 4. İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları İçin Matematiğin Doğasına Yönelik İnanç Ölçeği (MDYİÖ): Bir Keşfedici Karma Desen Çalışması
  Pages 69 - 98
  Pınar Akyıldız, Yüksel Dede
 5. Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stilleri İle Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişki
  Pages 99 - 121
  Kazım Çelik, Ali Tosun
 6. Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
  Pages 122 - 137
  Ercan Korkmaz, Esra Karabağ Köse
 7. Ebeveynlerin Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ile Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranışları Arasındaki İlişki
  Pages 138 - 157
  Zeynep Kındıroğlu, Fatma Yaşar Ekici
 8. Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
  Pages 158 - 175
  Bülent Gürsel Emiroğlu
 9. Din Öğretimi Öğretmenlerinin Üst-Bilişsel Farkındalık Düzeyleri
  Pages 176 - 198
  Ali Baltacı
 10. Determination of the Knowledge Awareness and Misconceptions of Sixth Grade Students about the Cell With Four Tier Test
  Pages 199 - 225
  Hüseyin Cihan Bozdağ, Gökçe Ok
Indexes and Platforms