Ethical Principles and Publication Policy

  • Dergimize gönderilen makalelerden kabul edilenler içerisinde bir yazarın aynı yıl içinde yalnızca bir adet makalesi yayına kabul edilecektir.
  • Aynı yazara ait birden fazla makale kabul edilmiş olsa da, yalnızca bir tane makalesi aynı yıl içinde basılacaktır.
  • Sisteme yüklenen makalelerde yazar tarafından benzerlik raporu (intihal raporu) da yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'den fazla olan makaleler işleme alınmayacak olup editör tarafından yazara iade edilecektir

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.