Journal of Computer and Education Research
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2148-2896 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Tamer KUTLUCA | https://dergipark.org.tr/jcer


Articles sent to the journal are evaluated in a double-blind system. Journal accepts articles in Turkish and English.

Articles whose full papers are in Turkish must have abstracts both in Turkish and English.

Articles whose full papers are in English must not have abstract in Turkish.


Abstracting and Indexing : TR Dizin, IndexCopernicusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)DRJICite FactorOAJI, NewJour, Research BibleASOSTurk Eğitim İndeksiAkademikDizin,  Academic Keys, Scientific Indexing Service, ERIH PlusSOBIAD, Asian Education Index

Journal of Computer and Education Research

e-ISSN 2148-2896 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Tamer KUTLUCA | https://dergipark.org.tr/jcer
Cover Image


Articles sent to the journal are evaluated in a double-blind system. Journal accepts articles in Turkish and English.

Articles whose full papers are in Turkish must have abstracts both in Turkish and English.

Articles whose full papers are in English must not have abstract in Turkish.


Abstracting and Indexing : TR Dizin, IndexCopernicusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)DRJICite FactorOAJI, NewJour, Research BibleASOSTurk Eğitim İndeksiAkademikDizin,  Academic Keys, Scientific Indexing Service, ERIH PlusSOBIAD, Asian Education Index

Volume 7 - Issue 13 - Apr 2019
 1. A Case Study on Students’ Identity Perceptions Using Literary Sources in Reading Courses
  Pages 1 - 12
  Yıldırım ÖZSEVGEÇ, Volkan MUTLU
 2. Teknoloji Destekli Probleme Dayalı Öğretim Uygulamalarının Matematik Başarısına Etkisi
  Pages 13 - 34
  Yücel ÇETİN, Şeref MİRASYEDİOĞLU
 3. İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında: Dilbilgisel Eğretileme Olarak Adlaştırma
  Pages 35 - 61
  Merve KAYA, ZEKİ APAYDIN
 4. Ortaya Çıkan Modelleme Yaklaşımıyla Kavramlaştırma Süreci: Sembolleştirme Örneği
  Pages 62 - 89
  Melike TURAL SÖNMEZ
 5. Matematik Öğretmen Adaylarının, Matematik Etkinliklerindeki Sanata Yönelik Metaforik Algıları
  Pages 90 - 108
  Ebru KÜKEY, Hilal KÜKEY, Tayfun TUTAK
 6. Mathematics Teachers’ Views on Mathematical Thinking
  Pages 109 - 119
  Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ, Ayşe Zeynep AZAK
 7. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destekli Matematik Öğretiminin 5. Sınıf Kesir Konusunda Öğrenci Başarılarına Etkisi
  Pages 120 - 145
  Elif ERTEM AKBAŞ
 8. Matematiksel Düşünmenin Varsayımda Bulunma Bileşenine Yönelik Olarak Ortaokul Öğrencilerinin Kullandıkları Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi
  Pages 146 - 170
  Ebru KÜKEY, Recep ASLANER, Tayfun TUTAK
 9. The Scale of Happiness Strategies for Childrens Used by Preschool Teachers
  Pages 171 - 182
  Özkan SAPSAĞLAM, Ayça Bahar BAKKALOĞLU, Ali ERYILMAZ
 10. Matematik ve Fen Bilimleri Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 183 - 204
  Samet GÜNDÜZ, Tamer KUTLUCA
 11. İlkokulda STEM: Öğrencilerin Kariyer İlgileri ve Tutumları
  Pages 213 - 232
  Ali Oktay AZGIN, Burcu ŞENLER
 12. An Examination of Middle School 7th Grade Students’ Mathematical Abstraction Processes
  Pages 233 - 256
  Elif KILIÇOĞLU, Abdullah KAPLAN
 13. Phenomenon-Based Learning for Teaching ICT Subject through other Subjects in Primary Schools
  Pages 205 - 212
  Karzan WAKIL, Rupak RAHMAN, Dana HASAN, Pakhshan MAHMOOD, Trifa JALAL
Indexes and Platforms
Resources
About Index

Dear Sir/Madam,

We would like to inform you that Journal of Computer and Education Research (ISSN: 2148-2896) has been indexed in ICI Journals Master List 2016. From now on, the Editorial Staff and Publisher may use this information in their external communication.

Based on the information submitted in your journal’s questionnaire our Experts calculated your ICV (Index Copernicus Value) for 2016.

ICV 2016 = 82.36

The ICV for 2016 is shown on the list of indexed journals at

ICI Journals Master List 2016


ICV 2017 = 91.43

The ICV for 2017 is shown on the list of indexed journals at

ICI Journals Master List 2017

and in Journal's Passport, at ICI World of Journals.

Important Announcement

According to our publishing policy, we decided to publish more articles written in English than written in Turkish starting from issue 14.