e-ISSN: 2148-2896
Founded: 2013
Publisher: Tamer KUTLUCA
Cover Image
       

Journal of Computer and Education Research (JCER) (ISSN 2148-2896) started publishing in 2013. JCER is an international open access double-blind peer-reviewed journal. Articles sent to the journal are evaluated in a double-blind system. JCER has been indexed by TR Index since 2018 and it is also a national refereed journal. It is published twice a year in March and October. JCER also publishes articles in Turkish and English.

Journal accepts articles in Turkish and English. Articles whose full papers are in Turkish must have abstracts both in Turkish and English.

Articles whose full papers are in English must not have abstract in Turkish.


Abstracting and Indexing : TR Dizin, IndexCopernicus, ERIH Plus, DRJI, Cite Factor, The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers SOBIAD Indexing, OAJI, Research Bible, Scientific Indexing Service, Ulrichs, WorldCat

2023 - Volume: 11 Issue: 21

Research Article

Examination of Primary School Teachers' Opinions on Cultural Heritage Education in Life Science Lesson

Review Article

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitimde Kullanımının Başarı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Meta-Analizi

Research Article

Research for the Readiness of the Faculty Members towards the Authentic Learning Approach through Distance Learning

Research Article

The Effect of Mind and Intelligence Games on University Students’ Perceived Stress and Psychological Well-Being Levels

Research Article

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ve matematik öğretmenlerinin yanlışlar için kullandıkları dönütlerin incelenmesi

Research Article

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sanal Müze Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

Research Article

Development of Electronic Portfolio Attitude Scale

Research Article

Investigation of Seventh Grade Students’ Transition Skills Among Representations

Research Article

The Effect of Context-Based Approach on Gifted Students’ Understanding the Topic of Global Warming

Research Article

Elektronik Materyal Tabanlı Bilgisayarsız Kodlama Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemde Kullanımı: Güçlendirilmiş Tasarım ve Uygulama İlkeleri

Research Article

The effects of GeoGebra-assisted transformation geometry instruction on student achievement, attitudes, and beliefs

JCER Article Template

JCER_English_Article_Template          (for English full text)

JCER_Turkish_Article_Template          (for Turkish full text)

APA Citation Style

About Index

Abstracting and Indexing : TR Dizin, IndexCopernicus, ERIH Plus, DRJI, Cite Factor, SOBIAD Indexing, OAJI, Research Bible, Turk Eğitim İndeksi, Scientific Indexing Service, Asian Education Index, WorldCat

Every article may come to JCER

"Every article may come to JCER, but not every article may be published"Etik Kurul İzni

SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar; İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması; İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar; Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca; Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi; Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,; Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

download13894               13896   13897 14842      download


Creative Commons License


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Dear Authors;

We would like to inform you that ORCID, which includes 16 digit number will be requested from the authors for the studies to be published in JCER. It is important to be sensitive on this issue. 


Best regards...