e-ISSN: 2148-2896
Founded: 2013
Period: Biannually
Publisher: Tamer KUTLUCA
Cover Image
       

Journal of Computer and Education Research (JCER) (ISSN 2148-2896) started publishing in 2013. JCER is an international open access peer-reviewed journal. Articles sent to the journal are evaluated in a double-blind system. JCER has been indexed by TR Index since 2018 and it is also a national refereed journal. It is published twice a year in April and December. JCER also publishes articles in Turkish and English.

Journal accepts articles in Turkish and English. Articles whose full papers are in Turkish must have abstracts both in Turkish and English. 

Articles whose full papers are in English must not have abstract in Turkish. 

Abstracting and Indexing : TR DizinIndexCopernicus, ERIH PlusDRJICite FactorThe Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers SOBIAD IndexingOAJIResearch BibleScientific Indexing Service, Ulrichs, WorldCat

Peer Review Policy:

JCER editor determines whether the manuscript fits the journal’s focus and scope. Next a check for the similarity rate is done using by iThenticate. Any manuscripts out of the journal’s scope or containing plagiarism, including self-plagiarism, are rejected. The journal uses double-blind system for peer-review; both reviewers and authors’ identities remain anonymous. The paper will be peer-reviewed by three experts; two reviewers from outside and one editor from the journal typically involve in reviewing a submission.

2022 - Volume: 10 Issue: 19

Case Report

1. Multiple Intelligence’s and Computational Thinking

Research Article

Examining the Knowledge Levels of Classroom Teacher Candidates about Global Warming

Research Article

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

JCER Article Template

JCER_English_Article_Template          (for English full text)

JCER_Turkish_Article_Template          (for Turkish full text)

APA Citation Style

About Index

Abstracting and Indexing : TR Dizin, IndexCopernicus, ERIH Plus, DRJI, Cite Factor, SOBIAD Indexing, OAJI, Research Bible, Turk Eğitim İndeksi, Scientific Indexing Service, Asian Education Index, WorldCat

Every article may come to JCER

"Every article may come to JCER, but not every article may be published"Etik Kurul İzni

SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar; İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması; İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar; Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca; Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi; Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,; Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

download13894               13896   13897 14842      download


Creative Commons License


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Dear Authors;

We would like to inform that ORCID, which includes 16 digit number will be requested from the authors for the studies to be published in JCER. It is important to be sensitive on this issue. 


Best regards...