Journal of Computer and Education Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2148-2896 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Tamer KUTLUCA | https://dergipark.org.tr/jcer


Journal of Computer and Education Research (JCER) (ISSN 2148-2896) started publishing in 2013. JCER is an international open access peer-reviewed journal. Articles sent to the journal are evaluated in a double-blind system. JCER has been indexed by TR Index since 2018 and it is also a national refereed journal. It is published twice a year in April and December. JCER also publishes articles in Turkish and English.

Journal accepts articles in Turkish and English. Articles whose full papers are in Turkish must have abstracts both in Turkish and English. 

Articles whose full papers are in English must not have abstract in Turkish. 

Abstracting and Indexing : TR DizinIndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ)ERIH PlusDRJICite FactorThe Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers SOBIAD IndexingOAJIResearch BibleScientific Indexing Service, Ulrichs, WorldCat

Peer Review Policy:

JCER editor determines whether the manuscript fits the journal’s focus and scope. Next a check for the similarity rate is done using by iThenticate. Any manuscripts out of the journal’s scope or containing plagiarism, including self-plagiarism, are rejected. The journal uses double-blind system for peer-review; both reviewers and authors’ identities remain anonymous. The paper will be peer-reviewed by three experts; two reviewers from outside and one editor from the journal typically involve in reviewing a submission.

Journal of Computer and Education Research

e-ISSN 2148-2896 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Tamer KUTLUCA | https://dergipark.org.tr/jcer
Cover Image


Journal of Computer and Education Research (JCER) (ISSN 2148-2896) started publishing in 2013. JCER is an international open access peer-reviewed journal. Articles sent to the journal are evaluated in a double-blind system. JCER has been indexed by TR Index since 2018 and it is also a national refereed journal. It is published twice a year in April and December. JCER also publishes articles in Turkish and English.

Journal accepts articles in Turkish and English. Articles whose full papers are in Turkish must have abstracts both in Turkish and English. 

Articles whose full papers are in English must not have abstract in Turkish. 

Abstracting and Indexing : TR DizinIndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ)ERIH PlusDRJICite FactorThe Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers SOBIAD IndexingOAJIResearch BibleScientific Indexing Service, Ulrichs, WorldCat

Peer Review Policy:

JCER editor determines whether the manuscript fits the journal’s focus and scope. Next a check for the similarity rate is done using by iThenticate. Any manuscripts out of the journal’s scope or containing plagiarism, including self-plagiarism, are rejected. The journal uses double-blind system for peer-review; both reviewers and authors’ identities remain anonymous. The paper will be peer-reviewed by three experts; two reviewers from outside and one editor from the journal typically involve in reviewing a submission.

Volume 8 - Issue 16 - Oct 20, 2020
 1. Serbest Etkinlik Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 356 - 385
  Mehtap SARAÇOĞLU, Yunus Emre ÇİFTÇİ
 2. Cabri ve GeoGebra Yazılımları Kullanımının, Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerisine Etkisi
  Pages 386 - 403
  Aziz İLHAN, Recep ASLANER
 3. Use of Arithmetic Operation Skills in Block Based Programming Environments: A Comparative Case Study
  Pages 404 - 427
  Hayal YAVUZ MUMCU, Suheda MUMCU, Ünal ÇAKIROĞLU
 4. Individual and Collaborative Computerized Mind Mapping as a Pre-Writing Strategy: Effects on EFL Students’ Writing
  Pages 428 - 452
  Sena SEBİT, Senem YILDIZ
 5. Eşitlik ve Denklem Konusunda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destekli Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Başarı, Tutum ve Motivasyonlarına Etkisi
  Pages 453 - 475
  Anıl ÖZBEY, Timur KOPARAN
 6. Developing an Achievement Test about 7th Grade “Solar System and Beyond” Unit: Analysis of Validity and Reliability
  Pages 476 - 502
  Fatih DOĞAN, Burcu ÖZDEMİR
 7. Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Ortamda Geometri Öğretiminin 6.Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Başarısına Etkisi
  Pages 503 - 525
  Muhammet Furkan SARIASLAN, Betül KÜÇÜK-DEMİR
 8. Statistical Analysis of Turkish Speaking Students’ Phubbing Behaviors
  Pages 526 - 544
  Burcu TOKER, Nazime TUNCAY
 9. Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından Meslek Bilgisi Derslerinin Gereklilik Düzeyi ve Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri
  Pages 545 - 566
  Mustafa Öztürk AKÇAOĞLU, Erkan KÜLEKÇİ, Ezgi MOR DİRLİK
 10. Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 567 - 589
  İsmail KESKİN, Taha YAZAR
 11. Sınıf Yönetimi Becerisinin Ölçümü: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerine Kesitsel Bir Tarama
  Pages 590 - 607
  Ayhan BULUT
 12. Investigation of Preschool Preservice Teachers' Perceptions of Scientific Knowledge through Metaphor
  Pages 608 - 630
  Mehmet BARS, Sedef SÜER
 13. MYO Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Ortamda “Limit-Süreklilik” Konusundaki Öğrenmelerinin SOLO Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Bir Eylem Araştırması
  Pages 631 - 671
  Elif ERTEM AKBAŞ, Adnan BAKİ
 14. Organizational Values Scale: Development, Validity and Reliability Study
  Pages 672 - 687
  Güneş AKHAN ÇAĞIRTEKİN, Cemal AKÜZÜM
 15. 3 Boyutlu Modelleme ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 688 - 704
  Ali İhsan BENZER, Bünyamin YILDIZ
 16. The Examination of Prospective Mathematics Teachers' Perceptions of Lifelong Learning Competencies
  Pages 705 - 719
  Murtaza AYKAC, Buket ASLANDAĞ, Davut KÖĞCE
 17. The Experiences of the Prospective Information Technology Teachers Taking the Multimedia Design and Production Course with Project-Based Learning Method: A Case Study
  Pages 720 - 737
  Murat ÇOBAN
 18. E-Öğrenme Araştırmalarındaki Temel Eğilimler ve Bilgi Alanları: 2008-2018 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerle Konu Modelleme Analizi
  Pages 738 - 756
  Fatih GÜRCAN, Özcan ÖZYURT
 19. Mesleki Eğitime Yönelik Yeni Nesil Öğrenme Nesnelerinin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
  Pages 757 - 786
  G. Alev ÖZKÖK, Tuğçe YILMAZ
 20. Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerle İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Tematik İçerik Analizi Çalışması
  Pages 787 - 820
  Burcu HAYMANA, Gökhan DAĞHAN
 21. The Effect of STEM Education Approach in Science Teaching: Photosynthesis Experiment Example
  Pages 821 - 841
  Faruk ÖZTÜRK, Durmuş ÖZDEMİR
Indexes and Platforms
Etik Kurul İzni

SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar; İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması; İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar; Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca; Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi; Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,; Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

About Index

Abstracting and Indexing : TR Dizin, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH Plus, DRJI, Cite Factor, SOBIAD Indexing, OAJI, Research Bible, Turk Eğitim İndeksi, Scientific Indexing Service, Asian Education Index, WorldCat

Every article may come to JCER

"Every article may come to JCER, but not every article may be published"



JCER Article Template

JCER_English_Article_Template          (for English full text)

JCER_Turkish_Article_Template          (for Turkish full text)

APA Citation Style