Price Policy

Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan kararı (https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmac%C4%B1-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf ):
“Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (yağmacı / şaibeli dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvurularında (beyannamede) kullanılamaz.” açıklaması kapsamında dergimize makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın makale işlem ücreti alınmaktadır. Ancak bu ücretin ödenmesinin makalenizin kabul edilmesi anlamına gelmediğini hatırlatmakta yarar var..

Gönderilen çalışmaların işlenmesi ve izlenmesi sürecinde maliyetleri karşılamak için ön değerlendirme, editörlük inceleme, dil kontrolü hizmeti, sekreterlik, yazım imla, APA kaynakça kontrol, mizanpaj kontrol vb. nedenlerden dolayı ücret talep etmekteyiz. Bu sebeple gerekli ücreti ödenmeyen makalelerin süreci başlamayacaktır.

Gönderim ücreti ödenip onaylandıktan sonra makaleler, alanı ile ilgili editöre atanır ve kör hakemlik değerlendirme süreci başlar. Göndereceğiniz makale işlem ücreti hesap bilgisine Gönderi Hazırlık Listesinden ulaşabilirsiniz. Ücret yatırıldıktan sonra info.jcer@gmail.com mail adresine makalenizin ID numarasını belirleterek bilgilendirme yapılmalıdır.

Submission Fees: 2,250.00 TRY

download13894               13896   13897 14842      download


Creative Commons License


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Dear Authors;

We would like to inform you that ORCID, which includes 16 digit number will be requested from the authors for the studies to be published in JCER. It is important to be sensitive on this issue. 


Best regards...