Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-0767 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ahi Evran University | http://sbed.ahievran.edu.tr


        Ahi Evran University Institute of Social Sciences Journal is an academic, peer review journal and the official publication of Institute of Social Sciences.
The journal is published tri-annually (March, July, November) and a maximum of 20 articles are in each issue. Besides, a special issue may be published provided that it is not more than once a calendar year which includes proceedings presented at national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.) and regarding important events and personalities of Turkish culture. The scope of the journal has been limited only with the postgraduate and doctoral programs within Institutes of Social and Educational Sciences as of 2020.

All articles sent to the journal should not have been published anywhere before. One author is allowed to publish an article once a year. (For example, if an author’s article was published in the November issue, the next article may be published in the November issue one year later). The official language of the journal is Turkish and English.

Ethical committee approval must be obtained for the studies conducted in all disciplines and on humans and animals, clinical or experimental that require ethical committee decision and the approval must be stated in the article and documented in accordance with the TR Index (ULAKBIM) policy.

All the submitted works are primarily scanned by the journal secretariat with a plagiarism detecting software, and the studies with a plagiarism rate above 20% are returned to the author. Studies with a plagiarism rate below 20% are assessed by the editor in terms of the publishing principles of the journal and the content and the appropriate studies are directed to the field editors. Studies reviewed by field editors are sent to at least two reviewers. Studies that are worthy of assess by field editors are sent to at least two reviewers. The authors are not informed about the identity of the reviewers and the reviewers about who the articles belong to. Studies that receive positive reports from both reviewers are put in order to be published. Studies that receive rejection from both referees are archived by informing their author (s). If one of the referee reports is positive and the other is negative, the article is sent to a third referee to be determined by the editor of the field. In accordance with the report of the third referee, it is decided whether the study will be published or not.
The studies requested correction by the reviewers are sent to their authors again in order to make the necessary changes. It is the author (s)'s responsibility to submit the corrected text to the journal within the specified time.

All kinds of copyright of the published articles belong to the Journal of Social Sciences Institute, and their legal and scientific responsibilities belong to the author (s).

If the work is accepted and published, no royalty fee is paid to the authors.

All works published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2149-0767 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ahi Evran University | http://sbed.ahievran.edu.tr
Cover Image


        Ahi Evran University Institute of Social Sciences Journal is an academic, peer review journal and the official publication of Institute of Social Sciences.
The journal is published tri-annually (March, July, November) and a maximum of 20 articles are in each issue. Besides, a special issue may be published provided that it is not more than once a calendar year which includes proceedings presented at national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.) and regarding important events and personalities of Turkish culture. The scope of the journal has been limited only with the postgraduate and doctoral programs within Institutes of Social and Educational Sciences as of 2020.

All articles sent to the journal should not have been published anywhere before. One author is allowed to publish an article once a year. (For example, if an author’s article was published in the November issue, the next article may be published in the November issue one year later). The official language of the journal is Turkish and English.

Ethical committee approval must be obtained for the studies conducted in all disciplines and on humans and animals, clinical or experimental that require ethical committee decision and the approval must be stated in the article and documented in accordance with the TR Index (ULAKBIM) policy.

All the submitted works are primarily scanned by the journal secretariat with a plagiarism detecting software, and the studies with a plagiarism rate above 20% are returned to the author. Studies with a plagiarism rate below 20% are assessed by the editor in terms of the publishing principles of the journal and the content and the appropriate studies are directed to the field editors. Studies reviewed by field editors are sent to at least two reviewers. Studies that are worthy of assess by field editors are sent to at least two reviewers. The authors are not informed about the identity of the reviewers and the reviewers about who the articles belong to. Studies that receive positive reports from both reviewers are put in order to be published. Studies that receive rejection from both referees are archived by informing their author (s). If one of the referee reports is positive and the other is negative, the article is sent to a third referee to be determined by the editor of the field. In accordance with the report of the third referee, it is decided whether the study will be published or not.
The studies requested correction by the reviewers are sent to their authors again in order to make the necessary changes. It is the author (s)'s responsibility to submit the corrected text to the journal within the specified time.

All kinds of copyright of the published articles belong to the Journal of Social Sciences Institute, and their legal and scientific responsibilities belong to the author (s).

If the work is accepted and published, no royalty fee is paid to the authors.

All works published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Volume 6 - Issue 2 - Jul 21, 2020
 1. Asset Tangibility and Financial Performance: A Time Series Evidence
  Pages 345 - 364
  Yüksel İLTAŞ , Kartal DEMİRGÜNEŞ
 2. Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)
  Pages 365 - 376
  Turan BAŞKONUŞ
 3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
  Pages 377 - 389
  Hüseyin ERTUĞRUL
 4. Ergenlerde Akran Baskısı ve Riskli Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 390 - 403
  Ertuğrul TALU , Gökhan GÜMÜŞ
 5. Türkiye Türkçesinde Antropometri Sistemiyle Oluşturulan Ölçü Birimlerinin Anlamsal Açıdan Bir Değerlendirmesi
  Pages 404 - 421
  Umay ÇAKIR
 6. İntiharı Etkileyen Sosyal ve Ekonomik Faktörlerin Beta Regresyon Analizi İle Belirlenmesi
  Pages 422 - 436
  Elif BULUT , Veysel Gökhan AYDIN
 7. Kıyak Sözcüğü Üzerine
  Pages 437 - 448
  Serpil SOYDAN
 8. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Çalışkanlık Değerine Yönelik Metafor Algıları
  Pages 449 - 466
  Vedat AKTEPE , Abdulkadir UZUNÖZ , İ̇lhami SARIÇAM
 9. Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz
  Pages 467 - 479
  Mustafa Necati ÇOBAN
 10. Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 480 - 495
  Ö. Devrim YILMAZ
 11. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Sesbilgisel Farkındalık” Kavramına Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Sınıf İçi Etkinlikler
  Pages 496 - 515
  Deniz AKDAL
 12. Problemli Akıllı Telefon Kullanımı ve Ön Psikometrik Özellikleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 516 - 530
  Ezgi Pelin YILDIZ , Metin ÇENGEL , Ayşe ALKAN
 13. Psikolojik Sözleşme Algısının İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisi
  Pages 531 - 549
  Engin KANBUR , Ali AY
 14. Karadeniz'in Bölgesel Güvenlik Kompleksi olarak İncelenmesi
  Pages 550 - 569
  Pinar AKGÜL
 15. Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü
  Pages 570 - 589
  Tuğçe YAZICI , Osman KARTAL
 16. Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi
  Pages 590 - 603
  Erdin Burak ATA , Çavuş ŞAHİN
 17. Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği
  Pages 604 - 617
  Aydın ÜNAL
 18. Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Görüşleri
  Pages 618 - 636
  Gülseda KİRİŞCİ , Niyazi CAN
 19. Uyum Performansı Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi
  Pages 637 - 656
  Ferda ÜSTÜN , Şıh Mehmet BÜYÜKBAŞ
 20. Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak
  Pages 657 - 671
  Deniz ATAL , Raziye SANCAR
Indexes and Platforms