Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-0767 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ahi Evran University | http://sbed.ahievran.edu.tr


     

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2149-0767 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ahi Evran University | http://sbed.ahievran.edu.tr
Cover Image


     

Volume 6 - Issue 3 - Nov 30, 2020
 1. Olumlu Okul İklimi Oluşturmada Öğretmenin Rolünün İncelenmesi
  Pages 672 - 689
  Alper ŞAHİN , Zehra ATBAŞI
 2. Kaynaştırma Öğrencilerinin Örgün Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Görüşleri
  Pages 690 - 705
  Münevver SANCA , Hasan BAKIRCI
 3. Etik Liderlik ve Çalışanların Yenilikçi Davranışı: Lider-Üye Etkileşimi ve Duygusal Zekânın Düzenleyici Aracılık Modeli
  Pages 706 - 725
  Yavuz Selim DÜGER
 4. Duygu Durumlarının Farklılaştığı Resimli Çocuk Kitaplarına Yönelik Okuyucu Tepkilerinin İncelenmesi
  Pages 726 - 745
  Seyit ATEŞ , Nurhan AKTAŞ
 5. Girdi Çıktı Analizi ile Yeni Ekonomi Programı Hedeflerinin Değerlendirilmesi
  Pages 746 - 759
  Ahmet SEL , Hüdaverdi BİRCAN
 6. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasiye İlişkin Algılarının Metafor Aracılığıyla İncelenmesi
  Pages 760 - 779
  Fatma SUSAR KIRMIZI , Özge TARHAN
 7. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri
  Pages 780 - 793
  Taner TOPALOĞLU , Şenol AFACAN
 8. Bölgesel Kümelenme Örneği Olarak Ahilik Teşkilatı
  Pages 794 - 812
  Aykut GÖKSEL , Ayşe Nurefşan YÜKSEL
 9. Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki
  Pages 813 - 827
  Sezer AYAZ , Alphan ÇELİKEL
 10. Yatılı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyumlarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
  Pages 828 - 841
  Oğuzhan YILDIRIM
 11. Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracılık Rolü
  Pages 842 - 858
  Mustafa NAL , Gülfer BEKTAŞ , Ender KAYA
 12. Masal Kitaplarında Yer Alan Korku ve Şiddet Ögeleri
  Pages 859 - 878
  Şüra GÜZELKÜÇÜK , Mustafa TÜRKYILMAZ
 13. İlkokul Düzeyinde Yapılan Yaratıcı Drama Temelli Çalışmaların İncelenmesi
  Pages 879 - 891
  Tolga GÜRBÜZ , Veli TOPTAŞ
 14. Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 892 - 902
  Ahmet Sami KONCA
 15. Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması
  Pages 903 - 917
  Serhat DURANAY , Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR
 16. Yönetici Rolleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 918 - 937
  Duran MAVİ , Murat ÖZDEMİR
 17. Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma
  Pages 938 - 957
  Sefa USTA , Fadime DİLBER
 18. Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi
  Pages 958 - 973
  Gökhan AKAR , Mehmet ÖZCAN
 19. Umum Jandarma Kumandanlığı’nın Tarihi Gelişimi ve Değişimi (1919-1939)
  Pages 974 - 990
  Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA
 20. Mutasyon (Ses Değişimi) Döneminde Seslerin Sınıflandırılması
  Pages 991 - 1010
  Satı DOĞANYİĞİT
Indexes and Platforms