Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-0767 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ahi Evran University | http://sbed.ahievran.edu.tr


     

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2149-0767 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ahi Evran University | http://sbed.ahievran.edu.tr
Cover Image


     

Volume 6 - Issue 2 - Jul 21, 2020
 1. Asset Tangibility and Financial Performance: A Time Series Evidence
  Pages 345 - 364
  Yüksel İLTAŞ , Kartal DEMİRGÜNEŞ
 2. Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)
  Pages 365 - 376
  Turan BAŞKONUŞ
 3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
  Pages 377 - 389
  Hüseyin ERTUĞRUL
 4. Ergenlerde Akran Baskısı ve Riskli Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 390 - 403
  Ertuğrul TALU , Gökhan GÜMÜŞ
 5. Türkiye Türkçesinde Antropometri Sistemiyle Oluşturulan Ölçü Birimlerinin Anlamsal Açıdan Bir Değerlendirmesi
  Pages 404 - 421
  Umay ÇAKIR
 6. İntiharı Etkileyen Sosyal ve Ekonomik Faktörlerin Beta Regresyon Analizi İle Belirlenmesi
  Pages 422 - 436
  Elif BULUT , Veysel Gökhan AYDIN
 7. Kıyak Sözcüğü Üzerine
  Pages 437 - 448
  Serpil SOYDAN
 8. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Çalışkanlık Değerine Yönelik Metafor Algıları
  Pages 449 - 466
  Vedat AKTEPE , Abdulkadir UZUNÖZ , İ̇lhami SARIÇAM
 9. Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz
  Pages 467 - 479
  Mustafa Necati ÇOBAN
 10. Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 480 - 495
  Ö. Devrim YILMAZ
 11. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Sesbilgisel Farkındalık” Kavramına Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Sınıf İçi Etkinlikler
  Pages 496 - 515
  Deniz AKDAL
 12. Problemli Akıllı Telefon Kullanımı ve Ön Psikometrik Özellikleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 516 - 530
  Ezgi Pelin YILDIZ , Metin ÇENGEL , Ayşe ALKAN
 13. Psikolojik Sözleşme Algısının İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisi
  Pages 531 - 549
  Engin KANBUR , Ali AY
 14. Karadeniz'in Bölgesel Güvenlik Kompleksi olarak İncelenmesi
  Pages 550 - 569
  Pinar AKGÜL
 15. Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü
  Pages 570 - 589
  Tuğçe YAZICI , Osman KARTAL
 16. Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi
  Pages 590 - 603
  Erdin Burak ATA , Çavuş ŞAHİN
 17. Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği
  Pages 604 - 617
  Aydın ÜNAL
 18. Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Görüşleri
  Pages 618 - 636
  Gülseda KİRİŞCİ , Niyazi CAN
 19. Uyum Performansı Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi
  Pages 637 - 656
  Ferda ÜSTÜN , Şıh Mehmet BÜYÜKBAŞ
 20. Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak
  Pages 657 - 671
  Deniz ATAL , Raziye SANCAR
Indexes and Platforms