Trakya Eğitim Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2630-6301 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Trakya University |


Trakya Journal of Education is a peer-reviewed journal that publishes academic studies in different disciplines of teacher education.

The aim of our journal is to contribute to the field of teacher training by publishing original and ethical academic studies.

Our journal publishes full-text research articles three times a year.

Turkish, English and German languages are supported by our journal.

The studies submitted to the journal should not have been previously published elsewhere or submitted for publication in another journal.

Article evaluation process is carried out only through Dergipark.

Trakya Journal of Education does not charge a fee for publication. 

Trakya Eğitim Dergisi

ISSN 2630-6301 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Trakya University |
Cover Image


Trakya Journal of Education is a peer-reviewed journal that publishes academic studies in different disciplines of teacher education.

The aim of our journal is to contribute to the field of teacher training by publishing original and ethical academic studies.

Our journal publishes full-text research articles three times a year.

Turkish, English and German languages are supported by our journal.

The studies submitted to the journal should not have been previously published elsewhere or submitted for publication in another journal.

Article evaluation process is carried out only through Dergipark.

Trakya Journal of Education does not charge a fee for publication. 

Volume 10 - Issue 2 - May 1, 2020
 1. Computational thinking skills self-efficacy perceptions in secondary education: A review of the effectiveness of the New Information Technology and Software Curriculum
  Pages 303 - 316
  Emin IBILI , Mustafa Serkan GÜNBATAR
 2. Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı: Çok Boyutlu Yalnızlığın Yordayıcı Rolü
  Pages 317 - 329
  Deniz Mertkan GEZGİN , Durmuş ÜMMET , Nazire Burçin HAMUTOĞLU
 3. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Aynalarda Görüntü Konusuna İlişkin Kavramsal Anlamaları ve Zihinsel Modelleri
  Pages 330 - 346
  Ümmü Gülsüm DURUKAN , Günay PALİÇ ŞADOĞLU
 4. Okullarda Örgütsel Sinizmin Yordayıcısı Olarak Lider-Üye Etkileşimi
  Pages 347 - 360
  Sedat ALEV
 5. Tübitak 4006 Bilim Fuarlarına Fen Projeleriyle Katılan Öğrencilerin Bilim Fuarları Hakkındaki Görüşleri
  Pages 361 - 377
  Pinar URAL KELEŞ , Hamza SOYUÇOK
 6. Ortaokul Öğrencileri İçin Sürdürülebilir Yaşama Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 378 - 393
  Fahriye Ayça AKGÜL , Mustafa AYDOĞDU
 7. Zor Velilerle Baş Etme Stratejilerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Pages 394 - 411
  Mehmet Hilmi KOÇ
 8. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretim Materyallerinden Yararlanmaya Yönelik Öz-Yeterlikleri ve Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 412 - 428
  Fatma AKGÜN
 9. Aktif Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Programının Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeylerine Etkisi
  Pages 423 - 443
  Hülya TORUN YETERGE , Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ , Umut Haydar COŞKUN , Gülser VARDARCI KAÇAR
 10. Özel Gereksinimi Olan Öğrencilerin Okul Dönemi Geçişleri: Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri
  Pages 444 - 459
  Funda ULUGÖL , Esra ERBAŞ
 11. 12. Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji Sorularını Çözerken Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejiler
  Pages 460 - 476
  İşınsu TUTAR , Yavuz DEMİR , Emine Hatun DİKEN
 12. Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sınav Başarısına Yönelik Psikostimülan Kullanımına İlişkin Tutumları
  Pages 477 - 487
  Hüseyin SELVİ , Merve TÜRKEGÜN
 13. Picture Storybooks with Basic Literary Elements: ELT Prospective Teachers’ Self-Assessments of their Books
  Pages 488 - 504
  Şule ÇELİK KORKMAZ
 14. Şiddet Yaşantıları Ölçeği - Gözden Geçirilmiş Formunun Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 505 - 518
  Tuğba TÜRK , Metin KOCATÜRK , Setenay KOÇ
 15. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Perspektifinden: Niçin Öğretmen Olmak İstedim? Ne Hissediyorum?
  Pages 519 - 536
  Büşra KARTAL , Yasemin KIYMAZ
 16. Hedeflenen Sınıf Mekânına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Pages 537 - 550
  Canan DEMİR YILDIZ , Ramazan Şamil TATIK
 17. Öğretmen Adaylarının Önermelerinin Sembolik ve Sözel Formları Arasında Tercüme Yapabilme Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 551 - 565
  Erdem ÇEKMEZ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Trakya University Journal of Education 2146-071X 2011-2018
Indexes and Platforms