Trakya Eğitim Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2630-6301 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Trakya University |


Trakya Journal of Education is a peer-reviewed journal that publishes academic studies in different disciplines of teacher education.

The aim of our journal is to contribute to the field of teacher training by publishing original and ethical academic studies.

Our journal publishes full-text research articles three times a year.

Turkish, English and German languages are supported by our journal.

The studies submitted to the journal should not have been previously published elsewhere or submitted for publication in another journal.

Article evaluation process is carried out only through Dergipark.

Trakya Journal of Education does not charge a fee for publication. 

Trakya Eğitim Dergisi

ISSN 2630-6301 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Trakya University |
Cover Image


Trakya Journal of Education is a peer-reviewed journal that publishes academic studies in different disciplines of teacher education.

The aim of our journal is to contribute to the field of teacher training by publishing original and ethical academic studies.

Our journal publishes full-text research articles three times a year.

Turkish, English and German languages are supported by our journal.

The studies submitted to the journal should not have been previously published elsewhere or submitted for publication in another journal.

Article evaluation process is carried out only through Dergipark.

Trakya Journal of Education does not charge a fee for publication. 

Volume 10 - Issue 3 - Sep 24, 2020
 1. Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Kültürüne İlişkin Öğretmen Algıları
  Pages 566 - 581
  Ayşe ÇALIŞKAN TOYOĞLU , Soner DOGAN
 2. Sosyal Ağların Eğitimlerine ve Dil Becerilerinin Gelişimine Etkilerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Pages 582 - 598
  Hacer ULU
 3. Araştırma Sorgulamaya Dayalı Yaklaşımın “Maddenin Değişimi” Ünitesinin Öğretimi Üzerindeki Etkisi
  Pages 599 - 613
  Cansu EBREN OZAN , Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
 4. Öğrenci Velilerine Yönelik Teknolojiye Karşı Direnç Ölçeği
  Pages 614 - 631
  Oğuzhan Özdemir , Emine CELAYİR
 5. İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitiminde Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi
  Pages 632 - 646
  Bahar EREN , Handan KÖKSAL
 6. Examining The Relation Between Secondary School Teachers’ Beliefs About Their Own Learning and Their Instructional Practices
  Pages 647 - 667
  Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ , İclal CAN
 7. Özel Eğitim Sınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Psikolojik İyi Oluşları ve Tükenmişlik Düzeyleri
  Pages 668 - 682
  Osman SÖNER , Olcay YILMAZ
 8. Yabancı Dil Hazırlık Programı Öğrencilerinin Ödev Alışkanlıklarının ve Okul Dışı Etkinliklerinin İncelenmesi
  Pages 683 - 703
  Canay KARCI AKTAŞ , Kerim GÜNDOĞDU , Ruken AKAR VURAL
 9. Arduino ile Kara Şimşek Uygulamasına Yönelik Fen Bilgisi Öğrencilerinin Görüşleri
  Pages 704 - 725
  Nisa YENİKALAYCI , Gonca HARMAN
 10. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerindeki Organik Kimya Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
  Pages 726 - 743
  Hatice KARAER
 11. Popüler Kültür Unsuru Olarak Tarihi Dizilere İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri
  Pages 744 - 763
  Melike FAİZ , Emine KARASU AVCI
 12. 5. Sınıf Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumları ve Özdüzenleme Becerilerine Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Etkisi
  Pages 764 - 775
  Şafak ULUÇINAR SAĞIR , Burcu VARLI
 13. İki Dünya Çerçevesinin Mekanik Kavramlarını Gerçek Yaşamla İlişkilendirebilme ve Başarı Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
  Pages 776 - 794
  Handan ÜREK , Mustafa ÇORAMIK , Erdoğan ÖZDEMİR
 14. İlkokullarda Yetiştirme Programında (İYEP) Karşılaşılan Sorunlar, Paydaşlarına Olan Katkıları ve Çözüm Önerileri
  Pages 795 - 814
  Sami AYDIN , Levent YAKAR
 15. Ergenlerin Okula Aidiyet Duyguları ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi
  Pages 815 - 834
  Özge AKINCI GÖKDAL , Betül DÜŞÜNCELİ
 16. Bilim Tarihi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 835 - 853
  Zeynep Neslihan ALIŞIR , Levent DENİZ , Osman Serhat İREZ
 17. Üniversite Öğrencilerinde Özdenetim ile İnternet Bağımlılığı İlişkisi
  Pages 854 - 863
  Zeynep AKKUŞ ÇUTUK
 18. THE IMPLEMENTATION OF THE ACTION-ORIENTED APPROACH IN LANGUAGE TEXTBOOKS
  Pages 864 - 880
  Ahmet ACAR
 19. Dönüşüm Geometrisi Alt Öğrenme Alanındaki Program Değişikliğinin Uygunluğunun Öğretmenler Açısından İncelenmesi
  Pages 881 - 896
  Züleyha YILDIRIM YAKAR
 20. Kimya Öğretiminde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 897 - 916
  Süleyman KAYA , Ayşegül TARKIN ÇELİKKKIRAN
 21. Öğretmen Adaylarının Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Duyarlıkları İle Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişki
  Pages 917 - 932
  Sultan Selen KULA , Ömer Faruk AKBULUT
 22. Öğretmen Adaylarının GDO’lara Yönelik Bilgi, Tutum ve Kabul Etme Durumları Arasındaki İlişki
  Pages 933 - 949
  İdris AKTAŞ
 23. Ortaöğretim Kurumlarında Yönetime Katılım: Okul Paydaşlarının Görüşleri
  Pages 950 - 965
  Yılmaz SARIER , Şengül UYSAL
 24. Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kabulü ve Kullanımını Etkileyen Faktörler: Yapısal Eşitlik Modeli
  Pages 966 - 979
  Süleyman AVCI , Mustafa ÇAKIR
 25. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 3D Teknolojilerini Öğrenme ve Uygulama Deneyimleri: Tinkercad Örneği
  Pages 980 - 994
  Alev DOĞAN , Gülşah ULUAY
 26. Matematik Eğitimi Alanındaki Deneysel Desenli Tezlerde Tematik Ve Metodolojik Eğilimler
  Pages 995 - 1006
  Gökhan ER , Abdullah BİBER
 27. 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmen Rehber Kitabındaki Etkinliklerin Etkinlik Tasarım Prensipleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Pages 1007 - 1023
  Esra GENCER KAYAHAN , Melike ÖZYURT
 28. 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Ortaokul 5.sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Eskişehir İli Örneği
  Pages 1024 - 1041
  Gülten Feryal GÜNDÜZ , Elif Buğra KUZU DEMİR
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Trakya University Journal of Education 2146-071X 2011-2020
Indexes and Platforms