Trakya Eğitim Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2630-6301 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Trakya University |


Trakya Journal of Education is a peer-reviewed journal that publishes academic studies in different disciplines of teacher education.

The aim of our journal is to contribute to the field of teacher training by publishing original and ethical academic studies.

Our journal publishes full-text research articles three times a year.

Turkish, English and German languages are supported by our journal.

The studies submitted to the journal should not have been previously published elsewhere or submitted for publication in another journal.

Article evaluation process is carried out only through Dergipark.

Trakya Journal of Education does not charge a fee for publication. 

Trakya Eğitim Dergisi

ISSN 2630-6301 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Trakya University |
Cover Image


Trakya Journal of Education is a peer-reviewed journal that publishes academic studies in different disciplines of teacher education.

The aim of our journal is to contribute to the field of teacher training by publishing original and ethical academic studies.

Our journal publishes full-text research articles three times a year.

Turkish, English and German languages are supported by our journal.

The studies submitted to the journal should not have been previously published elsewhere or submitted for publication in another journal.

Article evaluation process is carried out only through Dergipark.

Trakya Journal of Education does not charge a fee for publication. 

Volume 11 - Issue 2 - May 11, 2021
 1. WHISTLEBLOWING İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİYE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 550 - 567
  Mustafa ALPER, İnci ERDEM
 2. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN STEM EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: İKİ ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ
  Pages 568 - 587
  Fethiye KARSLI BAYDERE, Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR, Yasemin HACIOĞLU, Koray KOCAMAN
 3. BİLGİLENDİRME VE ETKİLEŞİMDE BULUNMANIN NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN BİREYLERİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ AKRANLARINA TUTUMLARINA ETKİSİ
  Pages 588 - 602
  Halil SELİMOĞLU, Yeşim FAZLIOĞLU, Esra SELVİ
 4. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİSİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 603 - 621
  Merve Bahar ALACA, Arzu KİRMAN BİLGİN, Sibel ER NAS
 5. ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARININ SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ: GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR ÖRNEĞİ
  Pages 622 - 642
  Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Müzeyyen AKYÜZ
 6. 2018 FEN BILIMLERI ÖĞRETIM PROGRAMI KAZANIMLARININ YENILENMIŞ BLOOM TAKSONOMISI AÇISINDAN ANALIZI VE DEĞERLENDIRILMESI
  Pages 643 - 660
  Filiz AVCI, Hilal DEMİRCİ, Büşra ÖZYALÇIN
 7. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BUNLARIN LİSANS PROGRAMIYLA İLİŞKİSİ
  Pages 661 - 683
  Murat Bayram YILAR, Kerim CÜCE
 8. TÜRKİYE’DE ELEŞTİREL DÜŞÜNME KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEZLERİN ANALİZİ
  Pages 684 - 695
  Büşra Nur ÇAKAN AKKAŞ, Esra KABATAŞ MEMİŞ
 9. OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL TAKAS, ÖZÜMSEME KAPASİTESİ VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 696 - 716
  Sibel DEMİRER, Şenay SEZGİN NARTGÜN
 10. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 717 - 731
  Pınar BAL, Ayşegül KARABAY, Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN
 11. FARKLI TEST KURAMLARINDAN HESAPLANAN MADDE AYIRT EDİCİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 732 - 744
  Ezgi MOR DİRLİK
 12. BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 745 - 765
  Ali Derya ATİK, Alper YETKİNER
 13. MATEMATİK TARİHİ DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 766 - 782
  Nazan MERSİN, Soner DURMUŞ
 14. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KAPSAMINDA MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNLERİNDE ALGILADIKLARI ÖĞRETMEN PROFİLLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 783 - 801
  Gülşah GEREZ CANTİMER, Sare ŞENGÜL
 15. ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SİNİSİZM VE ÖRGÜTSEL MANEVİYATIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ
  Pages 802 - 819
  Halil İbrahim AKSAKAL, Gökhan KAHVECİ
 16. STEM VE EĞİTİMDE KULLANIMINA YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
  Pages 820 - 837
  Satı CEYLAN
 17. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK İNANÇLARININ ÖZ-YETERLİK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 838 - 852
  Aykut ARSLAN, Ali Yiğit KUTLUCA
 18. LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİ ÖZEL OKULLARA YÖNLENDİRİP YÖNLENDİRMEDİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 853 - 869
  Cemal KALSEN, Hava YİĞİT
 19. LİSELERE GİRİŞ SİSTEMİNE İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: DURUM ÇALIŞMASI
  Pages 870 - 888
  Gökhan TAŞKIN, Gökhan AKSOY
 20. ÖZEL YETENEKLILERIN TANILANMASINDA SINIF DÜZEYLERININ UZMAN GÖRÜŞLERINE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 889 - 899
  Abdullah EKER, Hakan SARI
 21. ÜSTBİLİŞE DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ FARKINDALIKLARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
  Pages 900 - 925
  Fatma Güler GÜRSEL, Behiye AKÇAY
 22. FAKTÖR ÇIKARMA YÖNTEMLERİNİN PARALEL ANALİZ SONUÇLARINA ETKİSİ
  Pages 926 - 942
  Abdullah Faruk KILIÇ, İbrahim UYSAL
 23. MATEMATİK DERSİNDE PROCEPT (NESNE/SÜREÇ) TEORİSİ ÜZERİNE YARI DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
  Pages 943 - 952
  Bahar DİNÇER, Süha YILMAZ
 24. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ ÖĞRETMEN KİMLİKLERİNİN YORDAYICISI OLARAK 21. YÜZYIL ÖĞRENEN BECERİLERİ
  Pages 953 - 968
  Eray EĞMİR, Cahit ERDEM
 25. SURİYELİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ NEDENLERİ VE DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
  Pages 969 - 979
  Özgür Salih KAYA
 26. ÜSTÜN YETENEKLİLERDE YARATICILIK ÜZERİNE BİR BİBLİOMETRİK ARAŞTIRMA
  Pages 980 - 991
  Meltem YURTÇU, Cem GÜZELLER, Eda ERDEM GÜRLEN
 27. YEREL MEDYA YAYIN YÖNETİCİLERİNİN AKTİF VATANDAŞLIK KONSEPTİ VE TÜRKİYE’DEKİ MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
  Pages 992 - 1011
  Akan Deniz YAZGAN
 28. İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER VE DEZAVANTAJLI GRUPLARA DÖNÜŞMELERİ: KURAMSAL VE DERLEME BİR ÇALIŞMA
  Pages 1012 - 1036
  Yusuf KIZILTAŞ
 29. AİLELER VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİM İÇİN GÜNCEL BİR UYGULAMA:WHATSAPP GRUBU ÖRNEĞİ
  Pages 1037 - 1063
  Nuran TUNCER
 30. TÜRKİYE’DE 2012-2019 YILLARI ARASINDA ALMAN DİLİNE YÖNELİK YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1064 - 1075
  Yıldırım TUĞLU, Nurullah GÖKER
 31. OKULLARDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ YORDAYICISI OLARAK ETİK LİDERLİK
  Pages 1076 - 1086
  Ceyhun KAVRAYICI
 32. TEMEL EĞİTİM OKULLARI MÜDÜRLERİNİN SERGİLEDİKLERİ ÖZGECİ DAVRANIŞLAR İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 1087 - 1104
  Neşe AŞKAR, Şakir ÇINKIR
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Trakya University Journal of Education 2146-071X 192 2011-2018
Indexes and Platforms