Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 1307-6086 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Balıkesir University |


Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international online, refereed science and mathematics education journal that is published at least two issues in a year. NFE-EJSME is firmly established as the authoritative voice in the world of science and mathematics education. It bridges the gap between research and practice, providing information, ideas and opinion. It serves as a medium for the publication of definitive research findings. Special emphasis is placed on applicable research relevant to educational practice, guided by educational realities in systems, schools, colleges and universities. The journal comprises peer-reviewed general articles, papers on innovations and developments, research reports. All research articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymized refereeing by at least two anonymous referees. NEF-EFMED is an open access journal which means all content freely availble without any charge. We support the rights of users to "read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles".

ANNOUNCEMENT!!!
1. As of June 2021, all future issues will be published in English.
2. As of 2020, within the scope of TR Directory Journal Evaluation criteria, “Ethics committee permission document is required”.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1307-6086 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Balıkesir University |
Cover Image


Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international online, refereed science and mathematics education journal that is published at least two issues in a year. NFE-EJSME is firmly established as the authoritative voice in the world of science and mathematics education. It bridges the gap between research and practice, providing information, ideas and opinion. It serves as a medium for the publication of definitive research findings. Special emphasis is placed on applicable research relevant to educational practice, guided by educational realities in systems, schools, colleges and universities. The journal comprises peer-reviewed general articles, papers on innovations and developments, research reports. All research articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymized refereeing by at least two anonymous referees. NEF-EFMED is an open access journal which means all content freely availble without any charge. We support the rights of users to "read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles".

ANNOUNCEMENT!!!
1. As of June 2021, all future issues will be published in English.
2. As of 2020, within the scope of TR Directory Journal Evaluation criteria, “Ethics committee permission document is required”.

Volume 14 - Issue 2 - Dec 31, 2020
 1. FeTeMM Eğitiminin Akademik Başarıya Etkisini İnceleyen Çalışmaların Meta-Analizi
  Pages 840 - 888
  Leyla AYVERDİ, Serap ÖZ AYDIN
 2. Acil Uzaktan Eğitimde Bütüncül Sistemler: Microsoft Teams Örneği
  Pages 889 - 920
  Serkan ÇANKAYA, Gürhan DURAK
 3. Zihin Haritası Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Tutumları Üzerine Etkisi: Mayoz ve Mitoz
  Pages 921 - 940
  Faruk ŞİMŞEK, Üzeyir BEKERECİ, Ergin HAMZAOĞLU
 4. Öğretmen Adaylarının STEM Farkındalıkları ile STEM Uygulamalarına İlişkin Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki
  Pages 941 - 987
  Kemal Oğuz ER, Derya ACAR
 5. Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Yeterlik Düzeyleri ve Görüşlerinin Belirlenmesi
  Pages 988 - 1039
  Merve ÇETİN, Hasan Hüseyin ŞAHAN
 6. TIMSS 2015 Türkiye Örnekleminde Matematik Başarı Testine Dayalı Olarak Öğrencilerin Bilişsel Tanı Modelleri İle Sınıflandırılması
  Pages 1040 - 1079
  Tuba GÜNDÜZ, Mehtap ÇAKAN
 7. Pre-Service Physics Teachers Learn to Assess Student Performance in the School Physics Laboratory
  Pages 1080 - 1112
  Olga GKİOKA
 8. Framing ICT in Early Childhood: A Content Analysis
  Pages 1113 - 1141
  Sinem GÜÇHAN ÖZGÜL, Zeynel Abidin MISIRLI
 9. Video Kulüp Sürecine Katılan Öğretmenlerin Deneyimlerini Yansıtan Bir Fenomenografi Araştırması
  Pages 1142 - 1188
  Gülşah ÖZDEMİR BAKİ
 10. Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Öz Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 1189 - 1221
  Serdar VARİNLİOĞLU, Oktay BEKTAS
 11. Ortaokul Öğrencilerinin Geometriye Yönelik İnanç ve Tutumlarının Başarıları ile Olan İlişkisi
  Pages 1222 - 1277
  Aziz İLHAN, Serdal POÇAN, Muharrem GEMCİOĞLU
 12. 5. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Hal Değişimi Konusunda Kavram Yanılgılarının Oyunlaştırma İle Giderilmesi
  Pages 1278 - 1310
  Gökhan ÇALGICI, Mehtap YILDIRIM, Mehmet Kürşad DURU
 13. Öğrencilerin Kanser Kavramı ile İlgili Bilişsel Yapıları: Kelime İlişkilendirme Testi
  Pages 1311 - 1342
  Ezgi ERSOY, Gülcan ÇETİN
 14. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefeleri ve Program Yönelimleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1343 - 1380
  Betül KARADUMAN, Sedat UÇAR
 15. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Girişimci Kişilik Özellikleri, Girişimcilik Niyeti ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 1381 - 1438
  Nilgün YENİCE, Neslihan YAVAŞOĞLU
 16. A Comparison of “Vision 2023” and “Teacher Strategy” Documents in Terms of Objectives for Teachers
  Pages 1439 - 1473
  Uğur Can ÖTEBAŞ, Ela Ayse KOKSAL
 17. Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Anlamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri: SPUR Yaklaşımı
  Pages 1474 - 1503
  Rahime ÇELİK GÖRGÜT, Yüksel DDDE
 18. LİSANS VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 VE TOPLUM 5.0 KAVRAMLARI HAKKINDAKİ METAFORİK ALGILARI
  Pages 1504 - 1527
  Emin KORKUSUZ, Gürhan DURAK, Nihal KORKUSUZ
 19. Lise Öğrencilerinin Uzamsal Yetenek Öz-değerlendirme Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 1528 - 1553
  Duygu BEDİR, Süha YILMAZ
Indexes and Platforms
Index
          CORE