Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 1307-6086 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Balıkesir University |


Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international  on-line, refereed science and mathematics education journal that is published at least two issues in a year. 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1307-6086 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Balıkesir University |
Cover Image


Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international  on-line, refereed science and mathematics education journal that is published at least two issues in a year. 

Volume 13 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Utilizing A Practitioner-Led Action Research Study to Improve Urban Students’ College Readiness and Pursuit
  Pages 1 - 30
  Olcay YAVUZ
 2. 7. Sınıf Öğrencilerinin Doğrular ve Açılar Konusunda Matematiksel Dil Kullanım Düzeyleri Ve Dile İlişkin Görüşleri
  Pages 31 - 47
  Süha YILMAZ, Zehra TÜRKMEN
 3. 9.Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Okuryazarlıklarının Akademik Başarı ve Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi
  Pages 48 - 75
  Kübra EFE ÇETİN, Sevinç MERT UYANGÖR
 4. 9. Sınıf “Doğa ve Kimya” Ünitesi İle İlgili Başarı Testi Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 76 - 104
  Canan NAKİBOĞLU, Olcay GÜNEŞ YAZAR
 5. BAYESIAN VE NONBAYESIAN KESTİRİM YÖNTEMLERİNE DAYALI OLARAK SINIFLAMA İNDEKSLERİNİN TIMSS-2015 MATEMATİK TESTİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ
  Pages 105 - 124
  Serpil ÇELİKTEN, Mehtap ÇAKAN
 6. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarına Yansımaları: Tarihsel Bir Analiz
  Pages 125 - 151
  Ayşe ÖZTÜRK, Mehmet Fatih ÖZMANTAR
 7. Fen, Matematik ve Sosyal Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Yürütücü Biliş Becerilerinin Akademik Mükemmeliyetçiliklerinin ve Akademik Erteleme Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 152 - 175
  Uğur GÜRGAN, İmran GÜNDOĞDU
 8. Türkiye’de 2002-2018 Yılları Arasında Matematik Ders Kitapları Üzerine Yapılmış Tezlerin ve Makalelerin Analizi
  Pages 176 - 195
  Sevgi Çisem DEDE, Selahattin ARSLAN
 9. 7.Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenler Konusundaki İspat Seviyelerinin İncelenmesi
  Pages 196 - 216
  Zülfiye ZEYBEK-ŞİMŞEK, Aslıhan ÜSTÜN
 10. Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde STEM Uygulamaları
  Pages 217 - 233
  Nazlı BARIŞ, Tuğba ECEVİT
 11. İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Kavram Yanılgılarına Neden Olabilecek Sözel ve Görsel İçerik
  Pages 234 - 259
  Serpil KARA, Banu AKTÜRKOĞLU
 12. Matematiksel Problemler Aracılığıyla Eğitimsel Değerlerin Aktarımı: Kuramsal Bir Çalışma
  Pages 260 - 283
  Fahrettin AŞICI, Yüksel DEDE
 13. Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Değerlere Eğilim Düzeyleri ile STEM Meslek Alanlarına İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 284 - 301
  Kevser HERDEM, İbrahim ÜNAL
 14. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerileri ile Bilişüstü Farkındalıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Pages 302 - 327
  Yusuf ZORLU, Fulya ZORLU, Sümeyye DİNÇ
 15. Türkiye’de Matematik Ders Kitaplarına Yönelik Yapılan Araştırmalardaki Eğilimler
  Pages 328 - 358
  Ömer ŞAHİN, Murat BAŞGÜL
 16. Uzamsal Becerilerin Geliştirilmesi İçin Üç Boyut İçerikli Etkileşimli Videoların Kullanılabilirliğine Yönelik Bir İnceleme
  Pages 359 - 388
  Erkan ÇALIŞKAN, Semirhan GÖKÇE, Nezih ÖNAL
 17. Oyun Temelli Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmesine Olan Etkisini Başarı, Motivasyon, Tutum ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi
  Pages 389 - 413
  Selin YAZICIOĞLU, Seda ÇAVUŞ-GÜNGÖREN
 18. Fizik Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Tercihleri ve Performansa Dayalı Ölçümler İle İlgili Karşılaştıkları Zorluklar
  Pages 414 - 435
  Bekir TANUĞUR, Feral OGAN BEKİROĞLU
 19. Basamaklı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Bilişsel Öğrenme Düzeylerine Etkisi
  Pages 436 - 459
  Züleyha YILDIRIM YAKAR, Mustafa ALBAYRAK
 20. Sanal Gerçeklik Tabanlı Öğretim Materyalinin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Geometriye Dayalı Problem Çözme Üzerine Etkililiği
  Pages 460 - 482
  Hasan Altun, GÜL KAHVECİ
 21. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitiminde Alınan Matematik Konu Alan Derslerine İlişkin Görüşleri
  Pages 483 - 514
  Murat Genç, Mustafa Akıncı
Indexes and Platforms