Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1302-8944 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |


Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty is a, double-blind peer-reviewed journal. The journal is published quarterly; in March, June, September and December. It is indexed by ULAKBIM, ASOS, ARASTIRMAX, Akademik Dizin;Akademik Türk Dergileri İndexi, international DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) and is being observed by INDEX COPERNICUS. The evaluation process is usually completed within two months; however, sometimes it may take longer depending on the work load of the editors or referees.

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty

e-ISSN 1302-8944 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |
Cover Image


Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty is a, double-blind peer-reviewed journal. The journal is published quarterly; in March, June, September and December. It is indexed by ULAKBIM, ASOS, ARASTIRMAX, Akademik Dizin;Akademik Türk Dergileri İndexi, international DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) and is being observed by INDEX COPERNICUS. The evaluation process is usually completed within two months; however, sometimes it may take longer depending on the work load of the editors or referees.
Sayı 54 Last Issue
Issue 54 - Apr 29, 2020
 1. Kapak
  Pages 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 2. Hakem Listesi
  Pages 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 3. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BENLİK KAVRAMI VE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1 - 19
  Fatma Betül ŞENOL , Nezahat Hamiden KARACA
 4. FARKLI DİSİPLİNLERDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ENERJİ KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Pages 20 - 48
  Hasene Esra YILDIRIR , Tuğba IŞIKTAŞ , Ayşenur YILDIRIM
 5. GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖĞRETMENLİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
  Pages 49 - 73
  Sema KARA
 6. KEMAN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİYLE DESENLENMİŞ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN KEMAN PERFORMANSLARINA ETKİSİ
  Pages 74 - 105
  Şenol AFACAN , Şeyda ÇİLDEN
 7. YAŞAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE DESTEKLİ ÇEVRE EĞİTİMİNİN ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM, DAVRANIŞ VE BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Pages 106 - 132
  Halil İbrahim YILDIRIM , Feyza DAĞISTANLI
 8. PRESERVICE ENGLISH TEACHERS' MOTIVATION FOR TEACHING DIFFERENT GRADE LEVELS
  Pages 133 - 155
  Zeynep ÖLÇÜ DİNÇER
 9. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ
  Pages 156 - 183
  Neşe KUTLU ABU , Zarife KAYMAZ
 10. 2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN DİJİTAL YETKİNLİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Pages 184 - 199
  Mehmet KURUDAYIOĞLU , Taşkın SOYSAL
 11. BİLGİ GRAFİKLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ FEN ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNE VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
  Pages 200 - 232
  Doç.dr.didem İNEL EKİCİ , Ramazan BOYACI
 12. THE EFFECT OF A RESEARCH METHODS COURSE ON THE ATTITUDES TOWARDS RESEARCH AMONG PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS
  Pages 233 - 257
  Kutay UZUN
 13. YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 258 - 281
  İsmail KARSANTIK , Münevver ÇETİN
 14. SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİYE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE GEOMETRİK AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 282 - 310
  Ülkü Yeter BOSTANCI , Okan KUZU , Sadik Yüksel SIVACI
 15. İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 311 - 335
  Beyza Nur DEMİR , Sümeyye ÖZDEMİR , Akif KÖSE
 16. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ
  Pages 336 - 360
  Tuğba HAYRAN , Hülya YAZICI OKUYAN
 17. ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ BİLİMİN DOĞASI TEMALARINI KAPSAMA BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Pages 361 - 381
  Ahmet BOLAT , Şafak ULUÇINAR SAĞIR
 18. OKUL YÖNETİCİLERİNİN OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 382 - 414
  Necmi GÖKYER , Osman KOÇAK
 19. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ZORBALIĞA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 415 - 434
  Selda KELEŞ , Raşit AVCI
 20. A NEED-BASED APPROACH TO WELL-AND ILL-BEING AMONG COLLEGE STUDENTS
  Pages 435 - 460
  Turgut TURKDOGAN , Erdinc DURU
 21. FETEMM ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ
  Pages 461 - 487
  Fidan KORKUT OWEN OWEN, Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN
 22. ERGENLERİN PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ
  Pages 488 - 508
  Firdevs SAVİ ÇAKAR , Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ
Indexes and Platforms