Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 1302-8944 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |


Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty is a, double-blind peer-reviewed journal. The journal is published quarterly; in March, June, September and December. It is indexed by ULAKBIM, ASOS, ARASTIRMAX, Akademik Dizin;Akademik Türk Dergileri İndexi, international DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) and is being observed by INDEX COPERNICUS. The evaluation process is usually completed within two months; however, sometimes it may take longer depending on the work load of the editors or referees.

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty

e-ISSN 1302-8944 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |
Cover Image


Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty is a, double-blind peer-reviewed journal. The journal is published quarterly; in March, June, September and December. It is indexed by ULAKBIM, ASOS, ARASTIRMAX, Akademik Dizin;Akademik Türk Dergileri İndexi, international DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) and is being observed by INDEX COPERNICUS. The evaluation process is usually completed within two months; however, sometimes it may take longer depending on the work load of the editors or referees.
Issue 51 - Jul 2019
 1. 51. Sayı Kapak
  Pages 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 2. 51. Sayı Hakem Listesi
  Pages 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 3. Bilimsel Gösteri Deneylerinin Ortaokul Kimya Konularının Öğretiminde Kullanılmasıyla İlgili Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri
  Pages 1 - 17
  Alev Doğan, Fitnat Köseoğlu, Hatice İlknur Tiftikçi
 4. Erdemli Liderlik Ölçeğinin Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
  Pages 18 - 41
  Atila Yıldırım, Ali Kahveci
 5. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi
  Pages 42 - 59
  Özgür BABAYİĞİT
 6. Bağlama Eğitimine Yönelik Örnek Eser Analizi Modeli
  Pages 60 - 89
  Alper BÖREKCİ, Esra DALKIRAN
 7. Kentsel ve Kırsal Kesimde Yaşayan Çocukların “Hayalimdeki Şehir” Resimlerinin İncelenmesi
  Pages 90 - 117
  Elif ÖZSARI, Abide GÜNGÖR AYTAR
 8. Türkiye’de Bireylerin Eğitim Düzeyi ile Sağlığı Arasındaki İlişkisi: Ulusal Veriler Işığında Bir Analiz
  Pages 118 - 143
  Erdal Toprakcı, Ömer Faruk Meşe
 9. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygıları İle Türkçe Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki (Kayseri İli Örneği)
  Pages 144 - 159
  Harun DURSUN, Emine Gül ÖZENÇ
 10. Sosyal Bilgiler Perspektifinden Küresel Okuryazarlık Becerisi
  Pages 160 - 180
  Birol Bulut, Zafer Çakmak
 11. Learner Perceptions of Assessment in EFL Classes at Turkish Science and Arts Centers
  Pages 181 - 215
  Hüseyin ATEŞ, Kağan BÜYÜKKARCI
 12. Tahmin-Açıklama-Gözlem-Açıklama Yönteminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Asit Yağmurları Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisi
  Pages 216 - 240
  Zeynep KIRYAK, Zehra ÖZDİLEK
 13. Çocuk Kitapları ve İdealist Kahramanlar
  Pages 241 - 261
  Keziban TEKŞAN, Gülşah SET, Enes ÇİNPOLAT
 14. Annelerin Özgeci Suç Korkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Pages 262 - 287
  Ertuğrul Talu, Neslihan Avcı
 15. Bilim Merkezlerinin Öğrencilerin Motivasyonu ve Fen Bilimleri Akademik Başarısı Üzerine Etkisi
  Pages 288 - 314
  Dilek ZEREN ÖZER, Sema Nur GÜNGÖR
 16. Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Fen Eğitimi: İlkeler ve Stratejiler
  Pages 315 - 337
  Seraceddin levent Zorluoğlu, Aydın Kızılaslan
 17. Yaratıcı Sanatların Psikolojik Danışmada Kullanımına Genel Bir Bakış
  Pages 338 - 355
  Öykü Özü Gökce
 18. Kariyer Gelişiminde Yeni Yaklaşımlar:Planlanmış Şans Kuramı ve Kariyer Yapılandırma Kuramı
  Pages 356 - 385
  Özlem Ulaş
Indexes and Platforms