Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1302-8944 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |


Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty is a, double-blind peer-reviewed journal. The journal is published quarterly; in March, June, September and December. It is indexed by ULAKBIM, ASOS, ARASTIRMAX, Akademik Dizin;Akademik Türk Dergileri İndexi, international DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) and is being observed by INDEX COPERNICUS. The evaluation process is usually completed within two months; however, sometimes it may take longer depending on the work load of the editors or referees.

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty

e-ISSN 1302-8944 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |
Cover Image


Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty is a, double-blind peer-reviewed journal. The journal is published quarterly; in March, June, September and December. It is indexed by ULAKBIM, ASOS, ARASTIRMAX, Akademik Dizin;Akademik Türk Dergileri İndexi, international DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) and is being observed by INDEX COPERNICUS. The evaluation process is usually completed within two months; however, sometimes it may take longer depending on the work load of the editors or referees.
Sayı 57 Last Issue
Issue 57 - Jan 30, 2021
 1. AN INVESTIGATION INTO PRIMARY SCHOOL PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS AND INTENTIONS RELATED TO OUTDOOR EDUCATION
  Pages 1 - 25
  Güliz KARAARSLAN SEMİZ
 2. YAŞAM TEMELLİ FEN EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 26 - 51
  Cemil AYDOĞDU, Özge SARI AY
 3. GÖRSEL PROGRAMLAMA ORTAMLARINDA YAPILAN OYUN GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİNİN ETKİLİLİĞİ
  Pages 52 - 73
  Özgen KORKMAZ, Hasan BALCI, Recep ÇAKIR, Feray UĞUR ERDOĞMUŞ
 4. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE UYUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 74 - 97
  Hasret ÖZTÜRK
 5. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞARILARINI DEĞERLENDİRME PROGRAMI’NA (PISA) GÖRE TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARI İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
  Pages 98 - 125
  Özlem OKATAN, Ekber TOMUL
 6. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARİYER İYİMSERLİĞİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 126 - 149
  Didem KEPİR, Meliha TUZGÖL DOST
 7. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİM ALANINDA KATILDIKLARI EĞİTİMLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN VE ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 150 - 187
  Mahmut Serkan YAZICI, Fatma Gül UZUNER
 8. ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİYLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
  Pages 188 - 218
  Mehmet Ali İYİBAŞ, MEHMET ALİ AKIN
 9. ANNE-BABALARIN EBEVEYNLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ÇOCUKLARININ MİZAÇLARINA YÖNELİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 219 - 247
  Hatice ÖZASLAN, Yasin DEMİR, Hatice KUMCAĞIZ
 10. AYLA KUTLU’NUN ‘MERHABA SEVGİ’ ADLI ÇOCUK ROMANININ DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 248 - 272
  Kenan BULUT
 11. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA GÖREVLİ PİYANO EĞİTİMCİLERİNİN ARTİKÜLASYON TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 306 - 335
  Ali Ulaş BAYIRLI, Gökay YILDIZ
 12. YETİŞKİN BOŞANMAYA UYUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 336 - 361
  Serap NAZLI, Derya HALİSDEMİR, Hamide Deniz GÜLLEROĞLU, Semra KİYE
 13. MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUĞUNUN AKILLI TELEFON KULLANIMINA GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 362 - 381
  Mustafa SIRAKAYA, Didem ALSANCAK SIRAKAYA
 14. MODERN FLÜT TEKNİKLERİNİN DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 382 - 400
  Dilan ACAR, Hatice ONURAY EĞİLMEZ
 15. KARİYER KARAR VERME GÜÇLÜĞÜNDE CİNSİYET FARKLILIKLARI: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
  Pages 401 - 424
  Osman SÖNER
 16. KENDİNE YÖNELİK BİLGELİK ALGISI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 425 - 448
  Özden TURGUT, Serap NAZLI
 17. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE EĞİTİM: UNESCO VE UNICEF ÖRNEĞİ
  Pages 273 - 305
  Hüseyin YOLCU
Indexes and Platforms
ETİK KURUL RAPORU

TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.