Editor

Prof. Dr. Derya ARSLAN ÖZER

Turkey
deryaarslan@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: University of Mehmet Akif Ersoy

Assistant Editors

Özgür ÖNEN

Turkey
ozguronen@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: MEHMET AKIF ERSOY UNIV

Asst. Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ

Turkey
nozturk@mehmetakif.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0179-1986
Subjects: Evaluation Techniques in Psychology,Education & Teacher Training
Institution: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Specialist Editorial Board

Assoc. Prof. Dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR

Turkey
fcalisandemir@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan PROF.DR.BAĞCI

Turkey
hbagci@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Turkish Education
Institution: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Nihat KARAER

Turkey
nkaraer@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Renewal History,Ottoman History,Contemporary History
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Osman YILMAZ

Turkey
oyilmaz@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Human and Economic Geography,Geography Education
Institution: Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Prof. Zeynep KARATAŞ

Turkey
zeynepkaratas@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training,Applied Psychology
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Assoc. Prof. Dr. Huriye DENİŞ ÇELİKER

Turkey
huriyedenis@mehmetakif.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8059-6067
Subjects: Science Education,Education & Teacher Training
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Emine ÖNDER

Turkey
eonder@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Eğitim Yönetimi
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Asst. Prof. Dr. Esra ÇAKAR ÖZKAN

Turkey
esracakar@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Asst. Prof. Dr. Kenan DEMİR

Turkey
kenandemir@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Assoc. Prof. Dr. Selda BAKIR

Turkey
sbakir@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Asst. Prof. Dr. Şeyma UYAR

Turkey
syuksel@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Assoc. Prof. Dr. Ali KARAKAŞ

Turkey
akarakas@mehmetakif.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9790-8562
Subjects: English,Education & Teacher Training
Institution: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit ŞAHBAZ

Turkey
sahbazumut@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-1775-8884
Subjects: Zihin Engelliler Eğitimi
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Asst. Prof. Dr. Işıl AÇIK DEMİRCİ

Turkey
idemirci@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training,Applied Mathematics,Math Analysis,Mathematics and Science
Institution: MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY

Dr. Ramazan GÜREL

Turkey
rgurel@mehmetakif.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1710-2743
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Özgür ÖNEN

Turkey
ozguronen@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: MEHMET AKIF ERSOY UNIV

Asst. Prof. Dr. Osman EROL

Turkey
oerol@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Zuhal ÇELİKTÜRK SEZGİN

Turkey
zuhalcelikturk@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7015-8426
Subjects: First Reading Writing and Turkish Education,Education & Teacher Training
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Dil Editörü

Assoc. Prof. Dr. Ali KARAKAŞ

Turkey
akarakas@mehmetakif.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9790-8562
Subjects: English,Education & Teacher Training
Institution: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Eda KARAÇUL

Turkey
fekaracul@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training,Applied Psychology
Institution: Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN

Turkey
ailhan@hacettepe.edu.tr
Subjects: Physics Education,Education & Teacher Training
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Gökay YILDIZ

Turkey
gokay@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Music Education
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Sadık KARTAL

Turkey
skartal@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Derya ARSLAN ÖZER

Turkey
deryaarslan@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: University of Mehmet Akif Ersoy

Asst. Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ

Turkey
nozturk@mehmetakif.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0179-1986
Subjects: Evaluation Techniques in Psychology,Education & Teacher Training
Institution: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Özgür ÖNEN

Turkey
ozguronen@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: MEHMET AKIF ERSOY UNIV

Assoc. Prof. Dr. Yusuf UYAR

Turkey
uyary@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4389-5735
Subjects: Turkish Education
Institution: Gazi Üniversitesi

Secretary

Design and Web

Dr. Katibe Gizem YIĞ

Turkey
kgizemyig@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Math Education
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Numan BADEMLİ

Turkey
nbademli@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training

Ayşe ULUTAŞ

Turkey
ayseulutas@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ETİK KURUL RAPORU

TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.