Journal Contact
Name: Assoc. Prof. Dr. Derya ARSLAN ÖZER
E-mail: efd@mehmetakif.edu.tr
Phone: 02482134038
Address: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  15030/Burdur
Journal Contact
Name: Assoc. Prof. Dr. Özlem TAGAY
E-mail: efd@mehmetakif.edu.tr
Phone: 02482134045
Technical Contact
Name: Res. Asst.
E-mail: efd@mehmetakif.edu.tr
Address:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  15030/Burdur

Fax: 02482134160
E-mail: efd@mehmetakif.edu.tr


ETİK KURUL RAPORU

TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.