ISSN: 2147-1037
Founded: 2000
Publisher: Kirsehir Ahi Evran University
Cover Image
       

Kırşehir Education Faculty Journal (KEFAD), which started its publication life in 2000, publishes articles in Turkish and English. KEFAD, the official publication of Ahi Evran University Faculty of Education, is a national, peer-reviewed academic journal published in one volume per year and in three issues, completed on the last day of April, August and December. As of the April 2018 issue, KEFAD publishes each article in full text in Turkish and full text in English.

Following the change made in TR Index Journal Evaluation Criteria for 2020, "Ethics Committee Approval" is requested for articles in all branches of science, including social sciences (See TR Index Journal Evaluation Criteria Article 8).

2023 - Volume: 24 Issue: 2

Research Article

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin Madde Tepki Kuramına Göre Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Research Article

5E Öğretim Modelinin Piyano Performansı Öz Yeterlik Algısına Etki Durumunun Araştırılması

Other

pwrss R Paketi ile İstatistiksel Güç Analizi

Research Article

İki, Üç, Dört Kategorili Bilgisayarda Bireyselleştirilmiş Sınıflama Testi İçin Ölçme Kesinliği ve Test Etkililiğinin İncelenmesi

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124