Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2147-1037 | Period Tri-annual | Founded: 2000 | Publisher Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | http://kefad.ahievran.edu.tr


Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-1037 | Period Tri-annual | Founded: 2000 | Publisher Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | http://kefad.ahievran.edu.tr
Cover Image


Volume 22 - Issue 1 - Apr 30, 2021
 1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 1 - 25
  Yavuz TOPKAYA, Mehmet ŞENTÜRK, Murat Bayram YILAR
 2. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-Yeterlik (GS-TPAB) Ölçeğinin Görsel Sanatlar Öğretmenlerine Yönelik Uyarlama Çalışması
  Pages 26 - 48
  Yahya HİÇYİLMAZ
 3. Öğretmenlerin Akademik İyimserliklerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi
  Pages 49 - 72
  Ahmet KARAKAŞ, Fatih BEKTAŞ, Zeki ÖĞDEM
 4. Koronavirüs (Covıd-19) Salgınında Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması Dersi ve Öğretmen Deneyimleri
  Pages 73 - 104
  Pelin PİŞTAV AKMEŞE, Nilay KAYHAN
 5. Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Sağlamlık
  Pages 105 - 131
  İsmail YELPAZE
 6. Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma
  Pages 132 - 170
  Rabia SARICA
 7. The Views of the School Principals About Online Education Carried out During the Covid-19 Isolation
  Pages 171 - 196
  Hacı Hüseyin TAŞAR
 8. Öğretim Programında Öngörülen Değişime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi
  Pages 197 - 243
  Elif AKŞAN, Adnan BAKİ
 9. Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Program Rehberliği Hakkındaki Görüşleri
  Pages 244 - 275
  Hasan DİLEK, Tayip DUMAN
 10. Gözden Geçirme ve Dönütün 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Başarılarına Etkisi
  Pages 276 - 298
  Demet SEBAN
 11. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 299 - 331
  Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER, İbrahim ALPTEKİN
 12. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasiye Yönelik İnançları ve Sınıf İçi Uygulamaları
  Pages 332 - 371
  Zafer KUŞ, Hamza YAKAR
 13. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Üst Düzey Öğrenme Düzeyini Ölçen Soru Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik
  Pages 372 - 416
  Ahmet BOLAT, Özgen KORKMAZ, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
 14. Politik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 444 - 471
  Hüseyin KÖKSAL, Mustafa EROL
 15. Öğretmenlerin Teknostres ve Teknopedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişki
  Pages 472 - 496
  Bayram GÖKBULUT
 16. Mobil Programlama Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Mobil Programlama Öğrenimine Yönelik Görüşleri
  Pages 497 - 520
  Abdullatif KABAN
 17. Primary School Teacher Candidates’ Knowledge of Genetically Modified Organisms (GMOs)
  Pages 521 - 541
  Alper Murat ÖZDEMİR
 18. Eğitimde Akıllı Telefon Uygulaması Kullanımı
  Pages 542 - 570
  Sayım AKTAY, Gökhan HAMZAÇEBİ, Hüseyin KARA
 19. Sosyal Medya Kullanımının Kişiliğe Göre Değişimi: Öğretmen Adayları Örneklemi
  Pages 571 - 598
  Osman EROL, Yrd. Doç. Dr. Neşe SEVİM, Vesile Gül BAŞER GÜLSOY
 20. Uzaktan Eğitim: Öğrenci, Öğretmen, Teknoloji, Kurum ve Pedagoji
  Pages 417 - 443
  Alper ALTUNÇEKİÇ
Indexes and Platforms