e-ISSN: 2619-9351
Founded: 2016
Publisher: Mustafa KAHYAOĞLU
Cover Image
 

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, elektronik formatta yayımlanan çift kör hakem değerlendirmeli ve uluslararası açık erişimli bir dergidir. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisinde  eğitim bilimleri alanıyla ilgili özgün araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. 

Başlangıç tarihi: Ekim 2016
Yayın sıklığı: Yılda iki sayı (Nisan ve Ekim)
Tam metinlerin dili: Türkçe veya İngilizce
Dizinlenme: SOBIAD 2021'den itibaren, ERIH PLUS 2022'den itibaren

Academia Journal of Educational Research