e-ISSN: 2619-9351
Founded: 2016
Period: Biannually
Publisher: Mustafa KAHYAOĞLU
Cover Image
       

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi (AJER), elektronik formatta yayımlanan çift kör hakem değerlendirmeli ve uluslararası açık erişimli bir dergidir. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisinde öğretmen yetiştirme ve alan eğitimi konularıyla ilgili özgün araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Bu yolla Türk Eğitim Sistemine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası düzeyde okunabilirliği olan çalışmaların yayınlanması amaçlanmıştır.

Yayıncı: Kebitech Teknoloji Sanayi Ltd. Şti.
Ülke: Türkiye
Başlangıç tarihi: Ekim 2016
Yayın sıklığı: Yılda iki sayı (Nisan ve Ekim)
Tam metinlerin dili: Türkçe, İngilizce
Dizinlenme: SOBIAD 2021'den itibaren, ERIH PLUS 2022'den itibaren

Submission Date: Start: April 20, 2022

Academia Journal of Educational Research