Akademic Social Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2602-2877 | e-ISSN 2602-263X | Period Quarterly | Founded: 2017 | Publisher Mehmet Akif KARA | https://dergipark.org.tr/tr/pub/asya


Değerli araştırmacılar, dergimiz ASYA STUDIES, 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır.

 

Asya coğrafyası başta olmak üzere bilimsel çalışmalara konu olacak tüm bölgelerin kalkınması ve bilimsel anlamda toplumlara ışık olabilecek nitelikli üretimlerin yapılması amacıyla, sosyal bilimler alanına, mütevazi bir katkı sağlamak için yayın hayatına başladık. Türkiye’de sosyal bilimler alanındaki dergilerde yaşanan kurumsallaşma ve süreklilik sorununu göz ardı etmeden, genç bir akademisyen topluluğu olarak, nitelikli bir yayın yapma sorumluluğunu ve aslolanın toplumsal ilerleme olduğunu unutmadan bu yola girdik. Elbette ki en önemli amacımız, dergimizin yayın hayatı süresince nitelikli bir yayın çizgisini sürdürmesi ve sosyal bilimler alanında güvenilir, saygın bir noktada yer almasını sağlamaktır.

 

Bu amaçla;

 

Dergimizde; özgün makale, derleme, eleştiri yazısı, araştırma özetleri ve kitap incelemelerine yer verilmektedir. Dergimiz, yılda en az dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) düzenli olarak çıkacaktır. Dergimize gönderilen makaleler yazım kuralları açısından kontrol edildikten sonra bir yabancı dil hakemine ve kör hakemlik uygulaması dahilinde iki alan hakemine gönderilmektedir. Eğer iki alan hakeminden biri olumlu, biri olumsuz verirse makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte ve o hakemin kararına göre makalenin akıbeti belirlenmektedir. Dergimize gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmediği gibi dergimizden indirilen makalelerden de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihal taramasına tabi tutulmaktadır. Yazarlar, dergimize gönderilen makalelerin telif hakkını dergimize devretmiş sayılırlar ve bu makalelerle ilgili herhangi bir kısıtlama yapamazlar.

 

Dergimize Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, Arapça ve Farsça olmak üzere yedi farklı dilde makale kabul edilmektedir. Yayın kurulu tarafından gerekli ve uygun görüldüğü takdirde farklı dillerdeki makalelere de yayın olanağı sağlanmaktadır.

 

ASYA STUDIES, sosyal bilimlerin ve eğitim bilimlerin tüm disiplinlerinde yapılan nitelikli araştırmaları yayınlamayı, bilim insanlarının ve toplumun hizmetine sunmayı amaçlayan uluslararası bilimsel bir dergidir.

Tüm soru ve görüşlerinizi asyastudies@yandex.com adresine yazınız.

 

“hic Rhodus, hic salta!”
“hünerimizi göstermenin zamanıdır!”
                                                  Ezop

Akademic Social Studies

ISSN 2602-2877 | e-ISSN 2602-263X | Period Quarterly | Founded: 2017 | Publisher Mehmet Akif KARA | https://dergipark.org.tr/tr/pub/asya
Cover Image


Değerli araştırmacılar, dergimiz ASYA STUDIES, 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır.

 

Asya coğrafyası başta olmak üzere bilimsel çalışmalara konu olacak tüm bölgelerin kalkınması ve bilimsel anlamda toplumlara ışık olabilecek nitelikli üretimlerin yapılması amacıyla, sosyal bilimler alanına, mütevazi bir katkı sağlamak için yayın hayatına başladık. Türkiye’de sosyal bilimler alanındaki dergilerde yaşanan kurumsallaşma ve süreklilik sorununu göz ardı etmeden, genç bir akademisyen topluluğu olarak, nitelikli bir yayın yapma sorumluluğunu ve aslolanın toplumsal ilerleme olduğunu unutmadan bu yola girdik. Elbette ki en önemli amacımız, dergimizin yayın hayatı süresince nitelikli bir yayın çizgisini sürdürmesi ve sosyal bilimler alanında güvenilir, saygın bir noktada yer almasını sağlamaktır.

 

Bu amaçla;

 

Dergimizde; özgün makale, derleme, eleştiri yazısı, araştırma özetleri ve kitap incelemelerine yer verilmektedir. Dergimiz, yılda en az dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) düzenli olarak çıkacaktır. Dergimize gönderilen makaleler yazım kuralları açısından kontrol edildikten sonra bir yabancı dil hakemine ve kör hakemlik uygulaması dahilinde iki alan hakemine gönderilmektedir. Eğer iki alan hakeminden biri olumlu, biri olumsuz verirse makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte ve o hakemin kararına göre makalenin akıbeti belirlenmektedir. Dergimize gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmediği gibi dergimizden indirilen makalelerden de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihal taramasına tabi tutulmaktadır. Yazarlar, dergimize gönderilen makalelerin telif hakkını dergimize devretmiş sayılırlar ve bu makalelerle ilgili herhangi bir kısıtlama yapamazlar.

 

Dergimize Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, Arapça ve Farsça olmak üzere yedi farklı dilde makale kabul edilmektedir. Yayın kurulu tarafından gerekli ve uygun görüldüğü takdirde farklı dillerdeki makalelere de yayın olanağı sağlanmaktadır.

 

ASYA STUDIES, sosyal bilimlerin ve eğitim bilimlerin tüm disiplinlerinde yapılan nitelikli araştırmaları yayınlamayı, bilim insanlarının ve toplumun hizmetine sunmayı amaçlayan uluslararası bilimsel bir dergidir.

Tüm soru ve görüşlerinizi asyastudies@yandex.com adresine yazınız.

 

“hic Rhodus, hic salta!”
“hünerimizi göstermenin zamanıdır!”
                                                  Ezop

Volume 4 - Issue 13 - Sep 30, 2020
 1. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ DENETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 1 - 15
  Ahmet ŞAHİN , Tuğçe BİLECİK , Burhan SAÇLI
 2. REVAN HANLIĞI’NDA RUS İDARESİNİN TEŞEKKÜLÜ [PASKEVİÇ DÖNEMİ (1827–1831)]
  Pages 17 - 33
  Şahin DOĞAN
 3. ŞEHİR PAZARLAMASI KAPSAMINDA ŞEHİRLERİN TERCİH EDİLEBİLİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ MUTLULUĞU VE MEMNUNİYETİNİN ÖNEMİ VE ARAŞTIRILMASI: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 35 - 50
  Ruhan İRİ
 4. ANDRE GUNDER FRANK’IN “YENİDEN DOĞU” TEZİ KAPSAMINDA TEK KUŞAK-TEK YOL PROJESİNİN SALGIN SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİNE YANSIMALARI
  Pages 51 - 61
  Hasan Hüseyin AKKAŞ , Mustafa Kemal ÖZTOPAL
 5. THE SOFT POWER OF SOUTH KOREA
  Pages 63 - 74
  Aybala Lale
 6. FACTORS INFLUENCING THE FOREIGN RELATIONS OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
  Pages 75 - 82
  Abdolreza ALİSHAHİ , Younes FOROUZAN
 7. A CRISIS OF COLONIALISM: THE FIRST WORLD WAR IN DEUTSCH-OSTAFRIKA
  Pages 83 - 92
  Max WİTTMANN
 8. COMPARISON OF THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF AKHISM SYSTEM WITH PSYCHOLOGICAL CAPITAL: THE CASE OF TURKEY
  Pages 93 - 101
  Sefer DARICI , Serdar ÇÖP
 9. BİR SOSYAL YARDIMLAŞMA ÖRNEĞİ: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GİYSİ PAYLAŞIM ODASI
  Pages 103 - 111
  Orhan BİNGÖL
 10. OSMANLI TARİHİNDE İSLAMİYET VE DEVLET, HALİL İNALCIK TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI, İSTANBUL, 2017, 247 s., ISBN 978-605-332-786-8.
  Pages 113 - 114
  Gürdal ÇETİNKAYA
 11. KUBİLAY AKTULUM (2017). MÜZİK VE METİNLERARASILIK; MÜZİKLERARASI/GÖSTERGELERARASI ETKİLEŞİMLER VE AKTARIMLAR. KONYA: ÇİZGİ KİTABEVİ
  Pages 115 - 118
  Göktürk ERDOĞAN