ISSN: 2602-2877
e-ISSN: 2602-263X
Founded: 2017
Period: Quarterly
Publisher: Mehmet Akif KARA
Cover Image
       

Dergimizde; özgün araştırma makalesi, eleştiri yazısı, araştırma özetleri ve kitap incelemelerine yer verilmektedir. Dergimiz, yılda en az dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) düzenli olarak çıkmaktadır. Dergimize gönderilen makaleler yazım ve dil kuralları açısından kontrol edildikten sonra bir yabancı dil hakemine ve kör hakemlik uygulaması dâhilinde iki alan hakemine gönderilmektedir. Eğer iki alan hakeminden biri olumlu, biri olumsuz verirse makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte ve o hakemin kararına göre makalenin akıbeti belirlenmektedir. Dergimize gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmediği gibi dergimizden indirilen makalelerden de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen makaleler benzerlik taramasına tabi tutulmaktadır. Yazarlar, dergimize gönderilen makalelerin telif hakkını dergimize devretmiş sayılırlar ve bu makalelerle ilgili herhangi bir kısıtlama yapamazlar. Dergimize Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, Arapça ve Farsça olmak üzere yedi farklı dilde makale kabul edilmektedir. ASYA STUDIES; sosyal bilimlerin, filolojinin ve eğitim bilimlerinin bazı disiplinlerinde yapılan nitelikli araştırmaları yayınlamayı, bilim insanlarının ve toplumun hizmetine sunmayı amaçlayan uluslararası bilimsel bir dergidir. Tüm soru ve görüşlerinizi asyastudies@yandex.com adresine yazınız. “hic Rhodus, hic salta! 

“hünerimizi göstermenin zamanıdır!”

 Ezop 

2022 - Volume: 6 Issue: 22