Buca Faculty of Education Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2602-2850 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Dokuz Eylul University |


           Dear researchers, it is imperative that the authors of the journal be given ORCID (https://orcid.org/).


           Dear Colleagues,


            Journal of Buca Faculty of Education is a national peer-refereed academic journal which publishes scholarly articles in the field of education.  It is biannually published online (June and December).  It welcomes articles by national and international academics in the field of Educational Sciences in four languages (Turkish, English, French, and German). It is indexed in SOBIAD and OAJI.

         Journal of Buca Faculty of Education accepts review and research articles prepared according to the publication ethics and principles. You can access the issues between 1992-2000 link.


        Journal of Buca Faculty of Education is an open access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. There is no article processing and submission charges for our journal. 

       

        We thank you for your interest in our journal.

 

         Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ

               Editor


Buca Faculty of Education Journal

e-ISSN 2602-2850 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


           Dear researchers, it is imperative that the authors of the journal be given ORCID (https://orcid.org/).


           Dear Colleagues,


            Journal of Buca Faculty of Education is a national peer-refereed academic journal which publishes scholarly articles in the field of education.  It is biannually published online (June and December).  It welcomes articles by national and international academics in the field of Educational Sciences in four languages (Turkish, English, French, and German). It is indexed in SOBIAD and OAJI.

         Journal of Buca Faculty of Education accepts review and research articles prepared according to the publication ethics and principles. You can access the issues between 1992-2000 link.


        Journal of Buca Faculty of Education is an open access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. There is no article processing and submission charges for our journal. 

       

        We thank you for your interest in our journal.

 

         Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ

               Editor


Issue 50 - Dec 30, 2020
 1. İngilizce Öğreniminde Öğrenci Taraflı Özeleştiri: DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği
  Pages 86 - 104
  Ebru ÖZMEN
 2. Lise Öğrencilerinin Tercih Ettikleri Öğretmen Profillerinin Belirlenmesi
  Pages 105 - 124
  Büşra GÜNEY, Filiz KABAPINAR
 3. Yalnızlık ve Yaşam Doyumu İlişkisinde Pozitif ve Negatif Duyguların Aracı Rolü
  Pages 125 - 140
  Orkide BAKALIM, Mine MUYAN
 4. Yönetmeliklerde Müfettişler
  Pages 141 - 157
  Hüsnü ERGÜN
 5. Bilim Tarihi Konulu Fen Eğitimi Araştırmalarının Tematik Analizi
  Pages 158 - 171
  Tuğba TAŞKIN
 6. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Zeka Oyunlarını Öğretim Süreciyle Bütünleştirmeye Yönelik Görüşleri
  Pages 172 - 190
  Derya CAN
 7. Okulöncesinden Liseye Öğretim Programlarında Temizlik ve Hijyen: Türkiye Örneği
  Pages 191 - 206
  Neşe ÖZKAL
 8. Türkiye'de Topluma Hizmet Uygulamaları Konulu Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme
  Pages 207 - 227
  Merve NOYAN, Alper KESTEN
 9. Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Çocuğu Olan Anne-Babaların Algılanan Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri
  Pages 228 - 242
  Zeynep KURTBEYOĞLU, Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ
 10. Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Yenilik Yönetimi Düzeyleri
  Pages 243 - 257
  Yasin HİÇYILMAZ, Semiha ŞAHİN
 11. Matematik Eğitimine Teknoloji Entegrasyon Sürecinin İncelenmesi
  Pages 258 - 273
  Burçin İNCE-MUSLU, Ayten ERDURAN
 12. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik ve Sosyal Girişimcilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Pages 274 - 297
  Fatih Mutlu ÖZBİLEN, Tuncay CANBULAT, Osman ÇEKİÇ
 13. Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Karşıt Anlamlı Sözcüklerin Anlambilimsel Değerlendirmesi
  Pages 298 - 313
  Ali TÜRKEL, Meltem ÇETİNKAYA
Indexes and Platforms
Indexes