e-ISSN: 2602-2850
Başlangıç: 1992
Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimizde yazarlar (tek isimli ya da ortak yazar fark etmeksizin) yılda en fazla iki makale yayınlayabilir.

         

          Değerli Araştırmacılar,

          Buca Eğitim Fakültesi Dergisi eğitim alanına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmalara yer veren hakemli ulusal bir dergidir. Online olarak hazırlanan dergimiz Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaktadır.  Dergide Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün görgül araştırma makaleleri ile derleme, meta-analiz ve deneysel çalışmaları kabul etmektedir. 

          Bu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. 

 Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Editörü


          Makale başvurularında aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi önemlidir:


* Ulakbim TR Dizin kriterleri gereği veri toplama süreci 2020 yılı ve sonrasında gerçekleşmiş olan çalışmalar için etik kurul izinlerinin alındığını gösteren belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


* Çalışmaların dergiye gönderilmeden önce intihal programları tarafından taranması gerekmektedir. Bu bağlamda benzerlik oranını gösteren intihal raporunun çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 1994 - 2002 yılları arasındaki arşiv sayılarına https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12397/17 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

2023 - Sayı: 57