Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2149-2727 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |


Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYÜEBD), deneysel, teorik ve metodolojik yollarla uluslararası eğitim araştırma topluluğunu ilerletmeyi hedefleyen Adıyaman Üniversitesi' nin amiral gemisidir. ADYÜEBD, geniş alt alanlar, disiplinler ve analitik yöntemler arasında eğitim araştırması alanını kapsayan özgün makaleler yayımlamaktadır. Aynı zamanda, resmi ve gayri resmi öğrenme bağlamlarında tanımlanan eğitim ve öğrenimin her seviyesinde çalışmaları kabul etmektedir. ADYÜEBD, kaliteli disiplinlerarası ve çok disiplinli çalışmalar da dahil olmak üzere çok çeşitli bakış açılarını, konuları, bağlamları ve yöntemleri yansıtan geniş çeşitlilikteki makaleleri kabul etmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi yılda 2 defa elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Eğitim Bilimleri alanında Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış özgün, nitelikli bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.

YENİLENEN YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE ARALIK 2017 SAYISINDAN İTİBAREN AĞIRLIKLI OLARAK İNGİLİZCE MAKALELERE YER VERİLECEKTİR.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 yılındaki sayılarından itibaren ULAKBİM'de taranmaya başlamıştır. Dergimiz ayrıca Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-2727 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |
Kapak Resmi


Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYÜEBD), deneysel, teorik ve metodolojik yollarla uluslararası eğitim araştırma topluluğunu ilerletmeyi hedefleyen Adıyaman Üniversitesi' nin amiral gemisidir. ADYÜEBD, geniş alt alanlar, disiplinler ve analitik yöntemler arasında eğitim araştırması alanını kapsayan özgün makaleler yayımlamaktadır. Aynı zamanda, resmi ve gayri resmi öğrenme bağlamlarında tanımlanan eğitim ve öğrenimin her seviyesinde çalışmaları kabul etmektedir. ADYÜEBD, kaliteli disiplinlerarası ve çok disiplinli çalışmalar da dahil olmak üzere çok çeşitli bakış açılarını, konuları, bağlamları ve yöntemleri yansıtan geniş çeşitlilikteki makaleleri kabul etmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi yılda 2 defa elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Eğitim Bilimleri alanında Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış özgün, nitelikli bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.

YENİLENEN YAYIN POLİTİKAMIZ GEREĞİ DERGİMİZDE ARALIK 2017 SAYISINDAN İTİBAREN AĞIRLIKLI OLARAK İNGİLİZCE MAKALELERE YER VERİLECEKTİR.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 yılındaki sayılarından itibaren ULAKBİM'de taranmaya başlamıştır. Dergimiz ayrıca Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.

Cilt 9 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Where Theory Does not Meet the Practice: Teaching Math to Young Children in Turkey
  Sayfalar 1 - 20
  Zeynep Alat
 2. Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 21 - 41
  Duygu Özdemir, Bilal Özçakır
 3. A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present
  Sayfalar 42 - 68
  Mustafa Doğru, Cem Oktay Güzeller, Melahat Çelik
 4. İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları İçin Matematiğin Doğasına Yönelik İnanç Ölçeği (MDYİÖ): Bir Keşfedici Karma Desen Çalışması
  Sayfalar 69 - 98
  Pınar Akyıldız, Yüksel Dede
 5. Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stilleri İle Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişki
  Sayfalar 99 - 121
  Kazım Çelik, Ali Tosun
 6. Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 122 - 137
  Ercan Korkmaz, Esra Karabağ Köse
 7. Ebeveynlerin Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ile Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranışları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 138 - 157
  Zeynep Kındıroğlu, Fatma Yaşar Ekici
 8. Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 158 - 175
  Bülent Gürsel Emiroğlu
 9. Din Öğretimi Öğretmenlerinin Üst-Bilişsel Farkındalık Düzeyleri
  Sayfalar 176 - 198
  Ali Baltacı
 10. Determination of the Knowledge Awareness and Misconceptions of Sixth Grade Students about the Cell With Four Tier Test
  Sayfalar 199 - 225
  Hüseyin Cihan Bozdağ, Gökçe Ok
Dizinler