Hakkında

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYÜEBD), deneysel, teorik ve metodolojik yollarla uluslararası eğitim araştırma topluluğunu ilerletmeyi hedefleyen Adıyaman Üniversitesi' nin amiral gemisidir. ADYÜEBD, geniş alt alanlar, disiplinler ve analitik yöntemler arasında eğitim araştırması alanını kapsayan özgün makaleler yayımlamaktadır. Aynı zamanda, resmi ve gayri resmi öğrenme bağlamlarında tanımlanan eğitim ve öğrenimin her seviyesinde çalışmaları kabul etmektedir. ADYÜEBD, kaliteli disiplinlerarası ve çok disiplinli çalışmalar da dahil olmak üzere çok çeşitli bakış açılarını, konuları, bağlamları ve yöntemleri yansıtan geniş çeşitlilikteki makaleleri kabul etmektedir.

Dergimiz yılda iki defa internet üzerinden yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde eğitim bilimleri alanlarında hazırlanmış akademik çalışmalara yer verilmektedir.

Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA’6 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine  uygun olarak hazırlanmalıdır.

 • Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalede her biri en az  150en çok 250 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract, örnek yayın kalıbında yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 3 – 5 arasında Anahtar Sözcükler ve Key Words verilmelidir. 
 • Türkçe yayınlanan çalışmaların başında Abstract ve onu takiben600 – 1000 kelime arasında ve 5 ana başlık (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion) altında  geniş İngilizce özet (extended summary) yazılmalıdır. İngilizce yazılan makalelerde kısa ve geniş Türkçe özet istenmemektedir.
 • Yayın dili Türkçe olan makaleler  (abstract, extended summary hariç) 8000 kelimeyi geçmemelidir. Yayın dili İngilizce olan makalede ise makalenin tamamı 8000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir. 
 • Sayfa kenarları 5 cm boşluk olacak şekilde A4 boyutunda ayarlanmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.
 • Özet ve Abstract 10 punto, tek satır aralığı ve Arial yazı karakteriyle dergi şablonunda belirtilen alanlara yazılmalıdır. 
 • İngilizce ve Türkçe makale başlıkları ortalanarak, 14 punto ve Arialyazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 • Dipnotta yer alan bütün bilgiler Arial yazı karakteri9 puntotek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Bölüm başlıkları Arial yazı karakteri, 12 punto kullanılarak ve metin ortalanarak yazılmalıdır.
 • Extended Abstract için bölüm başlıkları (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion), Arial yazı karakteri, 11 punto kullanılarak ve metin ortalanarak yazılmalı, metin ise Arial yazı karakteri, 11 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Ana metin Arial yazı karakteri, 12 punto ve 1.15 satır aralığıyla, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Tablo numarası ve isimleri tablonun hemen üzerinde Arial, 12 punto ve iki yana yaslı olarak
 • Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.
 • Resimler yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekildeki kurallara uyulmalıdır.
 • Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntılar, sağdan ve soldan 1 cm. içte yazılmalıdır.
 • Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için 2.5 cm olacak şekilde asılı paragaraf biçimi uygulanmalıdır (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf).
 • Yazar isimleri Arial, 12 punto, ortalı şekilde yazılmalı, yazar bilgileri de Özet ve Abstract bölümünden hemen önce Arial, 8 punto ve italik olarak yazılmalıdır. (Yazar isim ve bilgileri makale kabul edildikten sonra çalışmaya eklenecektir.)
 • Makalelerin ADYUEBD yayın kalıbına uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler. Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

 • Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
 • Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
 • Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).