Editörler

Ali ÜNİŞEN, Adıyaman University

Caro Williams-Pierce, University Maryland, College Park

Yayın Kurulu

İsmail Hakan Akgün, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Feride Bacanlı, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Reza Feyzi-Behnagh, Albany Üniversitesi, SUNY, ABD

Muammer Çalık, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Yüksel Dede, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Muhammed Fatih Doğan, Adıyaman Üniversitesi

Jazlin Ebenezer, Wayne State Üniversitesi, ABD

Amy Ellis, Georgia Üniversitesi-Atina, ABD

İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Elizabeth Jakubowski, Florida State Üniversitesi, ABD

Ruhan Karadağ, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

Elizabeth King, Wisconsin Üniversitesi - Whitewater, ABD

Torrey Kullow, Georgia Üniversitesi-Atina, ABD

Elise Lockwood, Oregon State Üniversitesi, ABD

Crystle Martin, Kaliforniya Üniversitesi, Irvıne, ABD

Murat Peker, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

Süleyman Nihat Şad, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Mustafa Sürücü, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

Makale Düzenleme

Arş. Gör. Selçuk Fırat

Arş. Gör. Seda Şahin

Arş. Gör. Ali Temurtaş