Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA’6 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine  uygun olarak hazırlanmalıdır.

 • Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalede her biri en az  150 en çok 250 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract, örnek yayın kalıbında yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 3 – 5 arasında Anahtar Sözcükler ve Key Words verilmelidir. 
 • Türkçe yayınlanan çalışmaların başında Abstract ve onu takiben 750 – 1000 kelime arasında ve 5 ana başlık (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion) altında  geniş İngilizce özet (extended summary) , İngilizce yayınlanan çalışmaların başında da Türkçe özet ve onu takiben 750 – 1000 kelime arasında ve 5 ana başlık (Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç) altında geniş Türkçe özet yazılmalıdır. 
 • Yayın dili Türkçe olan makaleler  (abstract, extended summary hariç) 8000 kelimeyi geçmemelidir. Yayın dili İngilizce olan makalede ise makalenin tamamı 8000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir. 
 • Sayfa kenarları 2.5 cm boşluk olacak şekilde A4 boyutunda ayarlanmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.
 • Özet ve Abstract 10 punto, tek satır aralığı ve Arial yazı karakteriyle dergi şablonunda belirtilen alanlara yazılmalıdır. 
 • İngilizce ve Türkçe makale başlıkları ortalanarak, 14 punto ve Arial yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 • Dipnotta yer alan bütün bilgiler Arial yazı karakteri9 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Bölüm başlıkları Arial yazı karakteri, 12 punto kullanılarak ve metin ortalanarak yazılmalıdır.
 • Extended Abstract için bölüm başlıkları (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion), Arial yazı karakteri, 11 punto kullanılarak ve metin ortalanarak yazılmalı, metin ise Arial yazı karakteri, 11 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Ana metin Arial yazı karakteri, 12 punto ve 1.15 satır aralığıyla, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Tablo numarası ve isimleri tablonun hemen üzerinde Arial, 12 punto ve iki yana yaslı olarak verilmelidir.
 • Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.
 • Resimler yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekildeki kurallara uyulmalıdır.
 • Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntılar, sağdan ve soldan 1 cm.  içte yazılmalıdır.
 • Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için 1.25 cm olacak şekilde asılı paragaraf biçimi uygulanmalıdır (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf).
 • Yazar isimleri Arial, 12 punto, ortalı şekilde yazılmalı, yazar bilgileri de Özet ve Abstract bölümünden hemen önce Arial, 8 punto ve italik olarak yazılmalıdır. (Yazar isim ve bilgileri makale kabul edildikten sonra çalışmaya eklenecektir.)
 • Makalelerin ADYUEBD yayın kalıbına (ADYUEBD template) uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.