Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA’7 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine  uygun olarak hazırlanmalıdır.

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.