ISSN: 2147-1037
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2000 yılında yayın hayatına başlayan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayınlanmaktadır. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin resmi yayın organı olan KEFAD, yılda üç (3) kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayınlanan ulusal, hakemli akademik bir dergidir. KEFAD, Nisan 2018 sayısı itibariyle her bir makaleyi tam metin Türkçe ve tam metin İngilizce olarak yayınlamaktadır. 

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (Bakınız TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

2022 - Cilt: 23 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin Madde Tepki Kuramına Göre Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

TIMSS ve PISA’DA Başarılı Olan Ülkeler ve Türk Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Okul Psikolojik Danışmanları için Kendine Yönelik Hak Savunuculuğu Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

Examining of the Digital Literacy Level of Teacher Candidates

Araştırma Makalesi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ütopyaları /Distopyalarında Vatandaşlık

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124