Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-1037 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | http://kefad.ahievran.edu.tr


Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-1037 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | http://kefad.ahievran.edu.tr
Kapak Resmi


Cilt 22 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 25
  Yavuz TOPKAYA, Mehmet ŞENTÜRK, Murat Bayram YILAR
 2. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-Yeterlik (GS-TPAB) Ölçeğinin Görsel Sanatlar Öğretmenlerine Yönelik Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 26 - 48
  Yahya HİÇYİLMAZ
 3. Öğretmenlerin Akademik İyimserliklerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi
  Sayfalar 49 - 72
  Ahmet KARAKAŞ, Fatih BEKTAŞ, Zeki ÖĞDEM
 4. Koronavirüs (Covıd-19) Salgınında Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması Dersi ve Öğretmen Deneyimleri
  Sayfalar 73 - 104
  Pelin PİŞTAV AKMEŞE, Nilay KAYHAN
 5. Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Sağlamlık
  Sayfalar 105 - 131
  İsmail YELPAZE
 6. Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 132 - 170
  Rabia SARICA
 7. The Views of the School Principals About Online Education Carried out During the Covid-19 Isolation
  Sayfalar 171 - 196
  Hacı Hüseyin TAŞAR
 8. Öğretim Programında Öngörülen Değişime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi
  Sayfalar 197 - 243
  Elif AKŞAN, Adnan BAKİ
 9. Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Program Rehberliği Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 244 - 275
  Hasan DİLEK, Tayip DUMAN
 10. Gözden Geçirme ve Dönütün 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 276 - 298
  Demet SEBAN
 11. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 299 - 331
  Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER, İbrahim ALPTEKİN
 12. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasiye Yönelik İnançları ve Sınıf İçi Uygulamaları
  Sayfalar 332 - 371
  Zafer KUŞ, Hamza YAKAR
 13. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Üst Düzey Öğrenme Düzeyini Ölçen Soru Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik
  Sayfalar 372 - 416
  Ahmet BOLAT, Özgen KORKMAZ, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
 14. Politik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 444 - 471
  Hüseyin KÖKSAL, Mustafa EROL
 15. Öğretmenlerin Teknostres ve Teknopedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 472 - 496
  Bayram GÖKBULUT
 16. Mobil Programlama Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Mobil Programlama Öğrenimine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 497 - 520
  Abdullatif KABAN
 17. Primary School Teacher Candidates’ Knowledge of Genetically Modified Organisms (GMOs)
  Sayfalar 521 - 541
  Alper Murat ÖZDEMİR
 18. Eğitimde Akıllı Telefon Uygulaması Kullanımı
  Sayfalar 542 - 570
  Sayım AKTAY, Gökhan HAMZAÇEBİ, Hüseyin KARA
 19. Sosyal Medya Kullanımının Kişiliğe Göre Değişimi: Öğretmen Adayları Örneklemi
  Sayfalar 571 - 598
  Osman EROL, Yrd. Doç. Dr. Neşe SEVİM, Vesile Gül BAŞER GÜLSOY
 20. Uzaktan Eğitim: Öğrenci, Öğretmen, Teknoloji, Kurum ve Pedagoji
  Sayfalar 417 - 443
  Alper ALTUNÇEKİÇ
Dizinler