ISSN: 2147-1037
Başlangıç: 2000
Yayımcı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), eğitim ve öğretmen yetiştirme ile ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun nicel ve nitel çalışmaları 2000 yılından bu yana yayımlayan ve yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) aylarının son günü çevrimiçi basılan, ulusal hakemli bir açık erişim dergisidir. KEFAD erken duyuru koşuluyla yılda bir özel sayı çıkarabilir.


Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi makaleleri TÜRKÇE ve İNGİLİZCE dillerinde yayımlar. Yazarlardan çalışmalarını hakem değerlendirme süreci için TÜRKÇE tam metin olarak göndermeleri beklenir. Yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmalar, hem TÜRKÇE hem de İNGİLİZCE tam metin olarak dergiye gönderilir. Çalışmaların dil niteliğinden yazar(lar) sorumludur ve kabul edilen yayınlardan profesyonel hizmet veren şirketlerden alınan proofreading belgesi talep edilmektedir. Dil sorunları içeren çalışmalar yazarlara geri gönderilir.

Güncellenen Yayın Politikası Hakkında Duyuru
* Dergimiz yayın politikası 24.05.2024 tarihinde KEFAD editörler kurulu kararıyla değiştirilmiş olup dergimize bu tarihten sonra gönderilen tüm yeni yayınlar bu politikalara uygun olarak değerlendirilecektir. Bu tarihten önce gönderilmiş makaleler önceki kararlara tabidir.


* Dergimizin yeni şablonları (Türkçe ve İngilizce) yayımlanmıştır. Lütfen gönderimleriniz için bu şablonları dikkate alınız. Aralık 2024 sayısından itibaren yeni şablon ile devam edilecektir.


Yayın Dili Hakkında Duyuru


Değerli Yazarlarımız,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin yayın dili politikası 2018 Nisan ayı itibariyle güncellenmiştir. Güncellenen yayın dili politikasının detaylarına aşağıda yer alan notlardan ve Yazım Kuralları sayfasından ulaşabilirsiniz. Dergimize çalışma gönderirken özellikle "Amaç ve Kapsam" sayfasında belirtilen önceliğe alınan ve kapsam dışı tutulan çalışmaların özelliklerine dikkat edilmesi önemlidir.


1-Dergimize gönderilen çalışmaların hakem değerlendirme sürecinin Türkçe tam metni üzerinde yapılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla siz değerli yazarlarımızdan, hakem değerlendirme süreci için çalışmanızın sadece Türkçe tam metnini göndermenizi rica ediyoruz.


2-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Dolayısıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalardan "Etik Kurul Onayı" mutlaka alınmış olmalıdır. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecektir (Bakınız TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).


3- KEFAD, makalelerin derginin ana sayfasında yer alan makale yazım şablonlarına uygun olarak yazılmasını önemsemektedir. Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilgili şablonları dikkate almalarını önemle rica ederiz.


Makale gönderimlerinde, kişilerin kimliklerini ortaya çıkararak değerlendirme sürecine zarar verebilecek kişiye ait isim, kurum ve benzeri bilgiler dosyadan silinerek dosya sisteme yüklenmelidir.


Makaleler DergiPark sistemine yüklenirken makale üst verilerinin girişi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmaların gerek Türkçe gerekse İngilizce kısmındaki özet ve anahtar kelimeler ile ilgili bölümlerin ve kaynakçanın en başta eksiksiz olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.

2024 - Cilt: 25 Sayı: 1

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124