ISSN: 2147-1037
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

2021 - Cilt: 22 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Hizmetkâr Liderliğin ve Etik İklimin Bireysel Performansa Etkisi: Ortaokul Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Müzik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri

Araştırma Makalesi

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Problem Kurma Durumlarındaki Matematiksel Yaratıcılıklarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Matematik Öğretmen Adaylarının Kesirlere İlişkin Özelleştirilmiş Alan Bilgilerinin Öğretim Etkinliklerine Yansıması

Araştırma Makalesi

Van Hiele Düzey Numaralandırmaları ve Düzey İsimlendirmelerine Eleştirel Bir Bakış

Araştırma Makalesi

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi ve Görüşlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Üçgenin Açıortayları ve Kenarortayları Konusunda Öğrencilerin Karşılaştıkları Öğrenme Güçlükleri

Araştırma Makalesi

Project VLOGI (Video Lectures on Giving Instructions): Its Effect on Learners’ Performance in Probability and Statistics

Araştırma Makalesi

Origami Temelli Matematik Ders Planı Değerlendirme Rubriği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Matematiksel Becerilerin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Fenomonolojik Araştırma

Araştırma Makalesi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin Madde Tepki Kuramına Göre Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Derleme

Coğrafya Eğitiminde İşbirlikli Yaklaşımlar

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124