ISSN: 2147-1037
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1
Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2000 yılında yayın hayatına başlayan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayınlanmaktadır. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin resmi yayın organı olan KEFAD, yılda üç (3) kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayınlanan ulusal, hakemli akademik bir dergidir. KEFAD, Nisan 2018 sayısı itibariyle her bir makaleyi tam metin Türkçe ve tam metin İngilizce olarak yayınlamaktadır. 

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (Bakınız TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

2022 - Cilt: 23 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin Madde Tepki Kuramına Göre Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Tutum ve Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği

Araştırma Makalesi

Spor Örgütlerinde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizliğe Yansımaları

Araştırma Makalesi

Dalkavukluk ve Politik Beceri Arasındaki İlişki

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124