ISSN: 2147-1037
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2000 yılında yayın hayatına başlayan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayınlanmaktadır. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin resmi yayın organı olan KEFAD, yılda üç (3) kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayınlanan ulusal, hakemli akademik bir dergidir. KEFAD, Nisan 2018 sayısı itibariyle her bir makaleyi tam metin Türkçe ve tam metin İngilizce olarak yayınlamaktadır. 

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (Bakınız TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

2022 - Cilt: 23 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin Madde Tepki Kuramına Göre Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Resimli Çocuk Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri: Okuyan Balık Elektronik Kütüphanesi Örneği

Araştırma Makalesi

Development of an Earthquake Knowledge Assessment Scale: Validity and Reliability Study

Araştırma Makalesi

Okul Öncesi Öğretmenlerin Sanata Yönelik Tutumları İle Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124