ISSN: 2147-1037
Başlangıç: 2000
Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2000 yılında yayın hayatına başlayan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayınlanmaktadır. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin resmi yayın organı olan KEFAD, yılda üç (3) kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayınlanan ulusal, hakemli akademik bir dergidir. KEFAD, Nisan 2018 sayısı itibariyle her bir makaleyi tam metin Türkçe ve tam metin İngilizce olarak yayınlamaktadır. 

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (Bakınız TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

2023 - Cilt: 24 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin Madde Tepki Kuramına Göre Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

5E Öğretim Modelinin Piyano Performansı Öz Yeterlik Algısına Etki Durumunun Araştırılması

Diğer

pwrss R Paketi ile İstatistiksel Güç Analizi

Araştırma Makalesi

Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Psikoeğitim Programının Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Öz Şefkat Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

Investigation of Life Satisfaction and Life Quality of Families Having Gifted Children and Children with Special Needs

Araştırma Makalesi

İki, Üç, Dört Kategorili Bilgisayarda Bireyselleştirilmiş Sınıflama Testi İçin Ölçme Kesinliği ve Test Etkililiğinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Ergenlerde Algilanan Ebeveyn Akademik Başari Baskisi İle Yaşam Doyumu Arasindaki İlişkide Bilinçli Farkindaliğin Araci Rolünün Cinsiyete Göre İncelenmesi

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124