Amaç ve Kapsam

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin vizyonu; uluslararası ve disiplinlerarası üretilen, özgün bilimsel çalışmaların sonuçlarının hızla yayılması ve alana özgü kavramların/terimlerin anlamlarının ortaklaşması yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgi birikimini hızlandırmak ve eğitimle ilgili nitelikli tartışmalar üretmektir. Bu sayede Türkiye’de eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlaması da amaçlanmaktadır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teorik olarak yetkinliğin yanı sıra, eğitim konusundaki tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de eğitim alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

KEFAD, okulöncesi eğitiminden yetişkin eğitimine, müzik eğitiminden matematik eğitimine; beden eğitiminden fen bilgisi eğitimine, görsel sanatsal eğitiminden sosyal bilgiler eğitimine, eğitim yönetiminden fizik eğitimine, özel eğitimden üstün yetenekliler eğitimine; eğitim ile ilgili tüm alanlardaki nitel ve nicel araştırmaları yayın sürecine kabul etmektedir.

Aşağıdaki eğitim alanları KEFAD'In kapsamına girmektedir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Programları ve Öğretimi
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tarih Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Beden Eğitimi


Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124