Yayın İlkeleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD), eğitim alanında Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç (3) kez yayınlanır. Dergide, eğitim bilimleri ve alan eğitimi çalışmalarına yer verilir.

Eserlerin telif hakkı, yazar(lar)dan aday makale sisteme yüklenirken Telif Hakkı Devir Sözleşmesi Formu tüm yazarlar tarafından imzalanarak taranmış kopyası sisteme yüklenecektir.

Dergiye gönderilen aday makale sekretarya tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra editöre yönlendirilir. Editör aday makaleyi;
(1) Dergi yayın politikası,
(2) Yayın ilkeleri,
(3) Yazım kuralları ve
(4) Aday makalenin özgünlüğü bakımından inceler.
Bu inceleme sonucunda uygun bulunan aday makale ilgili alan editörlerine gönderilir. Uygun olmayan aday makaleler ise gerekçesi belirtilerek yazarına iade edilir.

Alan Editörü aday makaleyi alana uygunluğu ve alana özgünlüğü bakımından inceleyerek uygun bulunan aday makaleyi yazarın kurumu dışından olan en az 2 hakeme yönlendirir. Hakem süreci tamamlandıktan sonra Alan Editörü tarafından hakem dönütleri göz önünde bulundurularak aday makale hakkında karar verilir (Kabul- Büyük Düzeltme-Küçük Düzeltme-Red). Bu karar gerekçeleri ile birlikte yazar(lar)a iletilir. Ancak aday makalenin yayınlanması ile ilgili nihai karar Editörler Kurulu tarafından verilir.

Derginin yayın politikalarının belirlenmesinde, güncellenmesinde ve gerektiğinde hakemlerin belirlenmesi sürecinde Editörler Kurulu üyelerinin görüşlerine başvurulur.

Dergiye gönderilen eserler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yazarlar, eserlerini APA7 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak hazırlamalıdır.

Dergiye gönderilen eserler yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.

Aday makalenin İngilizce tam metnin "proofreading" yaptırılması ve yaptırıldığına dair belgelendirilmesi gerekmektedir.

Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin: Ithenticate) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir.

Gönderilen çalışmada ismi yer alan her yazarın XXXX-XXXX-XXXX-XXXX şeklindeki 16 haneli ORCID ID numarasını makalede yazması gerekmektedir.

Dergimiz makale başvuru aşamasında ve yayınlanma sürecinde para talep etmeyen ücretsiz bir dergidir.

KEFAD'de yayınlanan tüm makaleler açık erişimli olup Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisans şartları altında dağıtılmaktadır.

Son Güncelleme Zamanı: 17.05.2024 12:36:36

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124