Dergi Kurulları

Derginin Sahibi

   Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

   Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

Genel Yayın Yönetmeni

   Prof. Dr. Refik BALAY

   Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Baş Editör

Prof. Dr. Bayram TAY Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 0000-0003-2466-1527 Türkiye Web
İlköğretim

Alan Editörleri

   Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

   Prof. Dr. Nuri BALOĞLU


   Sosyal Bilgiler Eğitimi

   Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ


   Fen Bilgisi Eğitimi

   Doç. Dr. Tezcan KARTAL


   Matematik Eğitimi

   Doç. Dr. Serdal BALTACI

   Dr. Pierre SUTHERLAND


   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

   Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ

   Doç. Dr. Michael HAMMOND

   Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk İSLİM


   Türkçe Eğitimi

   Doç. Dr. Mustafa TÜRKYILMAZ


   Eğitim Programları ve Öğretimi

   Doç. Dr. Menderes ÜNAL

   Doç. Dr. Oksana SHOSTAK


   Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

   Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Salih ŞİMŞEK
 


   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

   Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT

   Doç Dr. Özlem TAGAY   Okul Öncesi Eğitimi

   Doç. Dr. Hasan DİLEK


   Sınıf Eğitimi

   Dr. Öğretim Üyesi Osman ÇİL


   Dil Editörü (İngilizce)

   Doç. Dr. Menderes ÜNAL

   Doç. Dr. Oksana SHOSTAK

Sekreterya

Dr. Murat BAŞ KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3616-769X Türkiye Web
İlköğretim

Yayın veya Danışma Kurulu

   Prof. Dr. Cemalettin İPEK (Kırşehir Ahi Evran Ünv.)

   Prof. Dr. Neşe IŞIK Tertemiz (Gazi Ünv.)

   Prof. Dr. Gülay EKİCİ (Gazi Ünv.)

   Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN (Çanakkale 18 Mart Ünv.)

   Prof. Dr. Ahmet NALÇACI (Kahramanmaraş Sürçü İmam Ünv.)

   Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU (Uludağ Ünv.)

   Prof. Dr. Sibel ERDURAN (Bristol Ünv.)

   Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Afyon Kocatepe Ünv.)

   Prof. Dr. Ömer GEBAN (Orta Doğu Teknik Ünv.)

   Prof. Dr. Cahit KAVCAR (Ankara Ünv.)

   Prof. Dr. Sevgi KOYUNCU (Ondokuz Mayıs Ünv.)

   Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Ünv.)

   Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU (Başkent Ünv.)

   Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI (Anadolu Ünv.)

   Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK (Gazi Ünv.)

   Prof. Dr. Mustafa SAFRAN (Gazi Ünv.)

   Prof. Dr. Bharath SRIRAMAN (Montona Unv.)

   Prof. Dr. Leman TARHAN (Dokuz Eylül Ünv.)

   Prof. Dr. Mustafa TAN (Gazi Ünv.)

   Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN (Gazi Ünv.)

   Prof. Dr. Ann THOMPSON (Iowa State Unv.)

   Prof. Dr. Lynne SCHRUM (George Mason Unv.)

   Prof. Dr. Mack SHELLEY (Iowa State Unv.)

   Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR (Gazi Ünv.)

   Prof. Dr. Mesut DURAN (Michigan-Dearborn Ünv.)

   Prof. Dr. Cengiz ALACACI (İstanbul Medeniyet Ünv.)

   Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ (Gazi Ünv.)

   Prof. Dr. Servet KARABAĞ (Gazi Ünv.)

   Doç. Dr. Zsolt LAVICZA (Cambridge Unv.)

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124