Dergi Kurulları

Derginin Sahibi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü


Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Bulaşıcı Hastalıklar

Genel Yayın Yönetmeni

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Refik BALAY Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkiye

Baş Editör

Doç. Dr. Evren ERZEN AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Davut AYDIN KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Aile Danışmanlığı, Kariyer Danışmanlığı, Madde Bağımlılığı Danışmanlığı, Okul Psikolojik Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Umay Bilge BALTACI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Okul Psikolojik Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Alan Editörleri

Prof. Dr. Nuri BALOĞLU AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye Web
Eğitim Yönetimi
Prof. Dr. Mustafa ERDEM KIRSEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY Türkiye
Eğitim Yönetimi
Prof. Dr. Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkiye
Eğitim, Fen Bilgisi Eğitimi
Prof. Dr. Tufan AYTAÇ KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Yönetimi
Doç. Dr. Tarık BAŞAR KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimde Program Değerlendirme
Doç. Dr. Michael HAMMOND The University of Warwick Birleşik Krallık
Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Doç. Dr. Özkan ÇIKRIKÇI TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Doç. Dr. Hüseyin ATEŞ KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi
Doç. Dr. Cahit AYTEKİN AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim
Doç. Dr. Serdal BALTACI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Eğitim
Doç. Dr. Ümit DEMİRAL KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web

Sosyobilimsel konular, argümantasyon, STEM eğitimi, Risk psikolojisi, Karar verme alanlarında çalışmalar yapmaktadır ve tez öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır. 

Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Fen Bilgisi Eğitimi
Doç. Dr. Yurdal DİKMENLİ KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Coğrafya Eğitimi, Siyasi Coğrafya, Doğal Afetler, Fiziki Coğrafya
Doç. Dr. Gül ÖZÜDOĞRU Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Öğretim Teknolojileri
Doç. Dr. Şule ALICI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Okul Öncesi Eğitim
Doç. Dr. Kerem COŞKUN ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim
Doç. Dr. Ahmet Salih ŞİMŞEK Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Dr. Ahmet Salih Şimşek, lisans öğrenimini 2009 yılında Erciyes Üniversitesi Matematik programında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda 2012 yılında almıştır. Ankara Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda 2017 yılında doktorasını almıştır. Şimşek, Ağustos 2010 ile Eylül 2017 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Arş.Gör. olarak çalıştıktan sonra Eylül 2017 tarihinde Dr.Öğr.Üyesi olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başlamış ve halen çalışmaktadır. Doktora sonrası çalışmaları için 2019 yılında University of Twente (Department of Learning, Data-Analytics and Technology) bünyesinde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırmacı, eğitimde ve psikolojide ölçme araç ve yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Özel olarak bilgisayarlı bireyselleştirilmiş testlerin geliştirilmesi, psikometrik özelliklerin ölçülmesinde kullanılacak araç ve yöntemlerin karşılaştırılması, hibrit öğretim yöntemi için öğrenci başarısının değerlendirilmesi konularına ilgi duymaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeyde araştırma yöntemleri, nicel veri analizi ve ölçme değerlendirme derslerini vermektedir.
Eğitim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, İstatistiksel Analiz, Test, Ölçme ve Psikometri, Madde-Cevap Kuramı
Dr. Öğr. Üyesi Havvaana KARADENİZ KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

Sekreterya

Arş. Gör. Asude Sena MUĞLU AHI EVRAN UNIVERSITY Türkiye
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Arş. Gör. Burak ERKENEKLİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Diğer)
Arş. Gör. Seda SARITAŞ KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Okul Öncesi Eğitim
Arş. Gör. Rüveyda Nur GARİP Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi

İngilizce Dil Editörü

Arş. Gör. Dildar ÖZASLAN KIRSEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY Türkiye
Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK                                         (Kırşehir Ahi Evran Ünv.)

Prof. Dr. Cemalettin İPEK                                        (Kırşehir Ahi Evran Ünv.)
Prof. Dr. Neşe IŞIK Tertemiz                                    (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Gülay EKİCİ                                                (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN                                             (Çanakkale 18 Mart Ünv.)
Prof. Dr. Ahmet NALÇACI                                       (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv.)
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU                                (Uludağ Ünv.)
Prof. Dr. Uğur GÜRGAN                                           (Balıkesir Ünv.)
Prof. Dr. Abdülkerim KARADENİZ                           (Ahi Evran Üv.)
Prof. Dr. Rüştü YEŞİL                                                 (Sakarya Ünv.)
Prof. Dr. Mehmet GÜVEN                                        (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT                         (Ahi Evran Ünv.)
Prof. Dr. Sibel ERDURAN                                          (Bristol Ünv.)
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN                                         (Afyon Kocatepe Ünv.)
Prof. Dr. Ömer GEBAN                                             (Orta Doğu Teknik Ünv.)
Prof. Dr. Cahit KAVCAR                                           (Ankara Ünv.)
Prof. Dr. Sevgi KOYUNCU                                        (Ondokuz Mayıs Ünv.)
Prof. Dr. Ferdağ Kahraman AKSOYAK                (Ahi Evran Ünv.)
Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU                                 (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Metin PİŞKİN                                              (Ankara Ünv.)
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK                                        (Ahi Evran Ünv.)
Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU                             (Başkent Ünv.)
Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI                                  (Anadolu Ünv.)
Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK                                    (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Abdullah AYDIN                                        (Ahi Evran Ünv.)
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN                                      (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. İbrahim KISAÇ                                          (Pamukkale Ünv.)
Prof. Dr. Bharath SRIRAMAN                                  (Montona Unv.)
Prof. Dr. Leman TARHAN                                        (Dokuz Eylül Ünv.)
Prof. Dr. Mustafa TAN                                             (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Özlem AFACAN                                         (Ahi Evran Ünv.)
Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN                                  (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Ann THOMPSON                                       (Iowa State Unv.)
Prof. Dr. Lynne SCHRUM                                        (George Mason Unv.)
Prof. Dr. Mack SHELLEY                                           (Iowa State Unv.)
Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR                              (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Mesut DURAN                                           (Michigan-Dearborn Ünv.)
Prof. Dr. Cengiz ALACACI                                       (İstanbul Medeniyet Ünv.)
Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ                                     (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Servet KARABAĞ                                      (Gazi Ünv.)
Doç. Dr. Önder BALTACI                                         (Ahi Evran Ünv.)
Doç. Dr. Zsolt LAVICZA                                           (Cambridge Unv.)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGÖL                             (Ahi Evran Ünv.)
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÇIKRIKÇI                          (Tokat Gaziosmanpaşa Ünv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul TALU                                  (Ahi Evran Ünv.)


Son Güncelleme Zamanı: 26.05.2024 13:30:27

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124