Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2619-9351 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mustafa KAHYAOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim


Değerli Araştırmacılar;

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi sağlam teorik temellere dayalı ve bilimsel yöntemlerle üretilmiş bilgilerin başta ülkemizde olmak üzere eğitim bilimleriyle ilgili sorunlara çözüm üretmek, yeni yaklaşımları tanıtmak amacıyla yayın hayatına başlamış bir dergidir. Yılda iki kere (Nisan ve Ekim aylarında) özgün makale ve derlemelere yer veren dergimizde eğitim bilimleri ve alan eğitiminin her konusuna yer verilmektedir.

yeni.gif Dergimizin makale gönderimi için kullanılan şablonu değişmiştir. 2020 yılı 5. cilt 2. sayıdan itibaren yeni şablon kullanımına başlanacaktır. Şablona yazım kuralları menüsünden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2619-9351 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mustafa KAHYAOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar;

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi sağlam teorik temellere dayalı ve bilimsel yöntemlerle üretilmiş bilgilerin başta ülkemizde olmak üzere eğitim bilimleriyle ilgili sorunlara çözüm üretmek, yeni yaklaşımları tanıtmak amacıyla yayın hayatına başlamış bir dergidir. Yılda iki kere (Nisan ve Ekim aylarında) özgün makale ve derlemelere yer veren dergimizde eğitim bilimleri ve alan eğitiminin her konusuna yer verilmektedir.

yeni.gif Dergimizin makale gönderimi için kullanılan şablonu değişmiştir. 2020 yılı 5. cilt 2. sayıdan itibaren yeni şablon kullanımına başlanacaktır. Şablona yazım kuralları menüsünden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Cilt 5 - Sayı 1 - 16 Nis 2020
 1. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretimde REACT Stratejisinin Kullanımı Hakkında Görüşleri
  Sayfalar 1 - 12
  Orhan KARAMUSTAFAOĞLU , Miyase TUTAR
 2. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Sinizm Davranışlarının Yordayıcısı Olarak Okul Yöneticilerinin Makamsal Güç Kaynakları
  Sayfalar 13 - 30
  Abdullah ÇEVİK , Niyazi CAN
 3. Fen Liselerinde Yönetici Öğretmen İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar (Ege Bölgesi Örneklemi)
  Sayfalar 31 - 60
  Vedat AKSOY , Ruhi SARPKAYA
 4. Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavramlar Konusunda Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 61 - 76
  Samet KARAKUŞ
 5. Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin ve Davranışlarının Yaratıcı Düşünmenin Gelişimine Katkısının Yordanmasında STEM Farkındalıklarının Rolü
  Sayfalar 77 - 89
  Dilber ACAR
 6. “Canlıların Sınıflandırılması” Konusunda Geliştirilen Eğitsel Oyunla İlgili Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 90 - 109
  Orhan KARAMUSTAFAOĞLU , Sedanur AKSOY
 7. Çokgenler Konusunun Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi
  Sayfalar 110 - 125
  Zeynep KARACA , Okan KUZU , Nihat ÇALIŞKAN
 8. Sınıf Öğretmenlerinin Özel Öğrenme Güçlüğüne İlişkin Yeterlilikleri: Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 126 - 140
  Nazim ÇOĞALTAY , İlknur ÇETİN
 9. Okul Müdürlerinin Liderlik Özelliklerinin Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 141 - 155
  Ahmet AKBABA
 10. Türkiye’de Orff Schulwerk Yaklaşımı Konusunda Oluşturulmuş Süreli, Süresiz Yayınlar ve Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 156 - 165
  Sıtkı Sencer ÖZBAY , Ümit Kubilay CAN
 11. STEM Eğitimi Kullanımına Yönelik Umut ve Amaçlar Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 166 - 189
  Buğra Kağan KURT , Betül TİMUR
Dizinler

17641

17639

17640

17642

 17644