e-ISSN: 2619-9351
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mustafa KAHYAOĞLU
Kapak Resmi
       

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi (AJER), elektronik formatta yayımlanan çift kör hakem değerlendirmeli ve uluslararası açık erişimli bir dergidir. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisinde öğretmen yetiştirme ve alan eğitimi konularıyla ilgili özgün araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Bu yolla Türk Eğitim Sistemine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası düzeyde okunabilirliği olan çalışmaların yayınlanması amaçlanmıştır.

Yayıncı: Kebitech Teknoloji Sanayi Ltd. Şti.
Ülke: Türkiye
Başlangıç tarihi: Ekim 2016
Yayın sıklığı: Yılda iki sayı (Nisan ve Ekim)
Tam metinlerin dili: Türkçe, İngilizce
Dizinlenme: SOBIAD 2021'den itibaren, ERIH PLUS 2022'den itibaren

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 20 Nisan 2022