e-ISSN: 1302-8944
Başlangıç: 2010
Yayımcı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Sayın Yazarlar;


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne makale başvurusunda bulunurken aşağıda belirtilen dosyaları yüklemeniz gerekmektedir. Belgeler eksik yüklendiği takdirde, çalışmanız değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. İsimsiz Makaleniz (Makale Şablonu)

2. Etik Kurul İzni

3. Benzerlik Raporu

4. Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi (Form)

5. Yazar iletişim bilgilerinin yer verildiği kapak sayfası.


2023 - Cilt: - Sayı: 68

ETİK KURUL RAPORU

TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.