Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1302-8944 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |


Sayın Yazarlar;


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne makale başvurusunda bulunurken aşağıda belirtilen dosyaları yüklemeniz gerekmektedir.

1. İsimsiz Makaleniz (Makale Şablonu)

2. Etik Kurul İzni

3. Benzerlik Raporu

4. Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi (Form)

5. Yazar iletişim bilgilerinin yer verildiği kapak sayfası

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1302-8944 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sayın Yazarlar;


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne makale başvurusunda bulunurken aşağıda belirtilen dosyaları yüklemeniz gerekmektedir.

1. İsimsiz Makaleniz (Makale Şablonu)

2. Etik Kurul İzni

3. Benzerlik Raporu

4. Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi (Form)

5. Yazar iletişim bilgilerinin yer verildiği kapak sayfası

makü efd Son Sayı
Sayı 58 - 25 Nis 2021
 1. ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN EVLİLİK UYUMLARININ SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 18
  Mustafa GÜLER
 2. RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 19 - 36
  Esra BİÇER, Mehmet BAŞARAN, Abide GÜNGÖR AYTAR
 3. OKUL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 37 - 67
  Mehmet Yaşar KILIÇ, Mustafa YAVUZ, Deniz GÜLMEZ
 4. Jean-Jacques Rousseau’nun Emile Adlı Eserinde Çocuklarda Dil Gelişimi ve Öğretimi
  Sayfalar 68 - 104
  Gamze CEBECİ TOPCUBAŞI, Bayram TAY
 5. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Öz–Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 105 - 130
  Ayşenur BÜYÜKGÖZE-KAVAS, Esat ŞANLI, Ümit Yaşar İSLAM
 6. OKUMA STRATEJİLERİNİN PROGRAMLAR VE DERS KİTAPLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 131 - 153
  Üzeyir SÜĞÜMLÜ, Kadriye DOĞAN
 7. Learner Autonomy in the Turkish EFL Context: A Meta-Synthesis Study of 2009-2019 Qualitative Research
  Sayfalar 154 - 171
  Ömer ÖZER, Ceyhun YÜKSELİR
 8. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 172 - 197
  Sema İNCE, Nur AKCANCA
 9. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK TEZLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 227 - 247
  İsmail AKGÜN, Muhterem AKGÜN
 10. ERGENLERİN KENDİLERİNİ, BAŞKALARINI VE DURUMLARI AFFETME EĞİLİMLERİNİN YORDANMASINDA MÜKEMMELİYETÇİLİK, YALNIZLIK VE ÖZ-ŞEFKATİN ETKİSİ
  Sayfalar 248 - 289
  Zeynep KARATAŞ, Kıvanç UZUN
 11. ÖZEL VE RESMİ OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE SINIF YÖNETİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 290 - 311
  Ahmet Melih GÜNEŞ
 12. ÇOCUKLUK DÖNEMİ İHMAL VE İSTİSMAR YAŞANTISININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE EBEVEYN DUYGUSAL ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 312 - 333
  Gülay ÖZSOY, Öner ÇELİKKALELİ
 13. BELİREN YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE ROMANTİK İLİŞKİ DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK BENLİK AYRIMLAŞMASI, OTANTİKLİK VE DEPRESYON
  Sayfalar 334 - 361
  Büşra YILMAZ, Bülent GÜNDÜZ
 14. TÜRK MİMARİ ESERLERİNDEKİ GEOMETRİK DESENLERİN GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 362 - 389
  Beyda TOPAN, Figen BOZKUS
 15. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE EĞİTİCİ FİLMLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYİMLERİ
  Sayfalar 390 - 416
  Emine KARASU AVCI, Melike FAİZ
 16. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BAĞLAMINDA MENTOR ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ REHBERLİK YETERLİKLERİ
  Sayfalar 417 - 441
  Zeliha YAZICI, Aziz ASLAN, Begümhan YÜKSEL
 17. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARAR VERME BELİRSİZLİKLERİNE TOLERANSLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 442 - 477
  Furkan KİRAZCI, Kemal ÖZTEMEL
 18. AFET EĞİTİM MERKEZLERİNDE YAPILAN AFET EĞİTİMLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ*
  Sayfalar 478 - 500
  Can ŞAHAN, Ayten DİNÇ
 19. TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 501 - 521
  Aysel DEREGÖZÜ
 20. TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER ALANINDA VATANDAŞLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN NİTEL ARAŞTIRMALARIN ANALİZİ (2010-2020)
  Sayfalar 522 - 544
  İrem NAMLI ALTINTAŞ, Çiğdem KOZANER YENİGÜL
 21. THE INVESTIGATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS’ ECOLOGICAL LITERACY LEVEL
  Sayfalar 545 - 572
  Merve ÖZER, Aslı YILDIRIM
 22. SINIF YÖNETİMİ ENGELİ OLARAK İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR: KALİTATİF BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 573 - 600
  Zübeyde YARAŞ, Mehmet TURAN
 23. THE EFFECTS OF VIDEOS ON LISTENING SKILL AND VOCABULARY IN THE PROCESS OF LANGUAGE LEARNING
  Sayfalar 601 - 623
  Mehmet ASMALI, Ali ERARSLAN
 24. ARGÜMANTASYON TEMELLİ SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA, MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE TARTIŞMAYA İSTEKLİLİKLERİNE OLAN ETKİSİ
  Sayfalar 624 - 644
  Orçun BOZKURT, Seray DOĞRU
 25. BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN KAZANIMLARIN ve ETKİNLİKLERİN STEM YAKLAŞIMINA GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 645 - 670
  Bahar KARABOLAT, Tahir ATICI, Tuğba TAFLI
 26. FEN BİLİMLERİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE DERS KİTAPLARININ OKUL DIŞI ÖĞRENME YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 671 - 710
  Özlem OKTAY, Sümeyra ÜNER, Dr. Ahmet ŞEN
 27. BABALARIN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİ İLE ÇOCUKLARIYLA İLGİLENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 711 - 732
  Merve Nur EKİCİ, Fatma ÇALIŞANDEMİR
 28. ÇOCUK KİTABI YAZARLARININ TÜRKİYE’DE ÇOCUK YAYINCILIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 747 - 770
  Fatih TANRIKULU
 29. ÜRETKEN PEDAGOJİ: BİR SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI ve EŞLİK EDEN TEKNOLOJİ DESTEKLİ SÜREÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 198 - 226
  Mehmet ERSOY, İlknur ŞENTÜRK, Eren Can AYBEK
 30. MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN ÇALGISI OLARAK BİR ÖNERİ: UKULELE
  Sayfalar 733 - 746
  Yıldız MUTLU YILDIZ
Dizinler
ETİK KURUL RAPORU

TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.