Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1302-8944 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1302-8944 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak ResmiSayı 54 Son Sayı
Sayı 54 - 29 Nis 2020
 1. Kapak
  Sayfalar 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 2. Hakem Listesi
  Sayfalar 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 3. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BENLİK KAVRAMI VE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 19
  Fatma Betül ŞENOL , Nezahat Hamiden KARACA
 4. FARKLI DİSİPLİNLERDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ENERJİ KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 20 - 48
  Hasene Esra YILDIRIR , Tuğba IŞIKTAŞ , Ayşenur YILDIRIM
 5. GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖĞRETMENLİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 49 - 73
  Sema KARA
 6. KEMAN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİYLE DESENLENMİŞ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN KEMAN PERFORMANSLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 74 - 105
  Şenol AFACAN , Şeyda ÇİLDEN
 7. YAŞAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE DESTEKLİ ÇEVRE EĞİTİMİNİN ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM, DAVRANIŞ VE BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 106 - 132
  Halil İbrahim YILDIRIM , Feyza DAĞISTANLI
 8. PRESERVICE ENGLISH TEACHERS' MOTIVATION FOR TEACHING DIFFERENT GRADE LEVELS
  Sayfalar 133 - 155
  Zeynep ÖLÇÜ DİNÇER
 9. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ
  Sayfalar 156 - 183
  Neşe KUTLU ABU , Zarife KAYMAZ
 10. 2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN DİJİTAL YETKİNLİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 184 - 199
  Mehmet KURUDAYIOĞLU , Taşkın SOYSAL
 11. BİLGİ GRAFİKLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ FEN ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNE VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 200 - 232
  Doç.dr.didem İNEL EKİCİ , Ramazan BOYACI
 12. THE EFFECT OF A RESEARCH METHODS COURSE ON THE ATTITUDES TOWARDS RESEARCH AMONG PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS
  Sayfalar 233 - 257
  Kutay UZUN
 13. YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 258 - 281
  İsmail KARSANTIK , Münevver ÇETİN
 14. SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİYE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE GEOMETRİK AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 282 - 310
  Ülkü Yeter BOSTANCI , Okan KUZU , Sadik Yüksel SIVACI
 15. İLKÖĞRETİM KADEMESİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARI HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 311 - 335
  Beyza Nur DEMİR , Sümeyye ÖZDEMİR , Akif KÖSE
 16. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ
  Sayfalar 336 - 360
  Tuğba HAYRAN , Hülya YAZICI OKUYAN
 17. ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ BİLİMİN DOĞASI TEMALARINI KAPSAMA BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 361 - 381
  Ahmet BOLAT , Şafak ULUÇINAR SAĞIR
 18. OKUL YÖNETİCİLERİNİN OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 382 - 414
  Necmi GÖKYER , Osman KOÇAK
 19. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ZORBALIĞA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 415 - 434
  Selda KELEŞ , Raşit AVCI
 20. A NEED-BASED APPROACH TO WELL-AND ILL-BEING AMONG COLLEGE STUDENTS
  Sayfalar 435 - 460
  Turgut TURKDOGAN , Erdinc DURU
 21. FETEMM ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 461 - 487
  Fidan KORKUT OWEN OWEN, Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN
 22. ERGENLERİN PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 488 - 508
  Firdevs SAVİ ÇAKAR , Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ
Dizinler