Amaç ve Kapsam

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2000 yılından beri aralıksız olarak yayımlanmaktadır. Bu dergi, bilimsel bilginin küresel çapta herkes tarafından kolayca ve ücretsiz olarak erişilebilmesi gerektiği düşüncesiyle, Açık Erişim Politikasını benimsemiştir. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim-öğretim ve öğretmen yetiştirme kuram ve uygulama alanlarına yönelik, alana katkıda bulunacak özgün araştırma makaleleri ile özgün derleme makalelerini yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda dört sayı (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) çıkacak şekilde yayımlanır. Dergimiz, eğitim-öğretim ve öğretmen yetiştirme alanlarında çalışan bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka bu alanlarla doğrudan ilişkili olmalıdır. 

Dergide, aşağıdaki alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayımlamak için değerlendirmeye alınır:

 

 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • Biyoloji Eğitimi

 • Coğrafya Eğitimi

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 • Eğitim Programları ve Öğretim

 • Eğitim Sosyolojisi

 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Felsefe Grubu Eğitimi

 • Fen Bilgisi Eğitimi

 • Fizik Eğitimi

 • Görsel Sanatlar Eğitimi

 • Kimya Eğitimi

 • Matematik Eğitimi

 • Mesleki ve Teknik Eğitim

 • Müze Eğitimi

 • Müzik Eğitimi

 • Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler

 • Öğretmen Eğitimi

 • Okul Öncesi Eğitimi

 • Özel Eğitim

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 • Sanat ve Tasarım Eğitimi

 • Sınıf Eğitimi

 • Sosyal Bilgiler Eğitimi

 • Tarih Eğitimi

 • Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

 • Türkçe Eğitimi

 • Uzaktan Eğitim

 • Yabancı Diller Eğitimi

 • Yaratıcı Drama Eğitimi

 • Yaşam Boyu Öğrenme