İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2564-7237 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ahmet İlhan ŞEN |


İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (Journal of Research in Informal Environments) açık erişimli bir dergi olup, eğitimin her kademesinde ve alanında, informal ortamlarda yapılan öğrenme-öğretme faaliyetlerini ve bu ortamların farklı değişkenlere etkilerinin yer aldığı çalışmaları, kitap ve makale değerlendirmeleri, kapsamlı derleme çalışmalarını da içeren özgün makaleleri yayımlayan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide yayımlanması istenilen makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergi akademisyen, öğretmen, müze, bilim merkezi gibi informal alanlarda görev yapan tüm eğitimci ve araştırmacıların çalışmalarına açıktır. 

Dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış makaleleri yayımlanmaktadır. 

İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2564-7237 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ahmet İlhan ŞEN |
Kapak Resmi


İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (Journal of Research in Informal Environments) açık erişimli bir dergi olup, eğitimin her kademesinde ve alanında, informal ortamlarda yapılan öğrenme-öğretme faaliyetlerini ve bu ortamların farklı değişkenlere etkilerinin yer aldığı çalışmaları, kitap ve makale değerlendirmeleri, kapsamlı derleme çalışmalarını da içeren özgün makaleleri yayımlayan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide yayımlanması istenilen makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergi akademisyen, öğretmen, müze, bilim merkezi gibi informal alanlarda görev yapan tüm eğitimci ve araştırmacıların çalışmalarına açıktır. 

Dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış makaleleri yayımlanmaktadır.