Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-5624 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mehmet ÇELİK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataddergi


   AKADEMİK TARİH VE ARAŞTIRMALAR DERGİSİ   ATAD   JOURNAL OF ACADEMIC HISTORY AND STUDIES
ARALIK sayısı için makale kabulüne başlanmıştır.

Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2687-5624 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mehmet ÇELİK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataddergi
Kapak Resmi


   AKADEMİK TARİH VE ARAŞTIRMALAR DERGİSİ   ATAD   JOURNAL OF ACADEMIC HISTORY AND STUDIES
ARALIK sayısı için makale kabulüne başlanmıştır.

YENİ SAYI

ATAD yeni sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

Kullandığımız İntihal Tespit Programı

Turnitin

Makale Gönderimi


Çalışmalarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataddergi adresinde bulunan "Makale Gönder" butonundan bizlere ulaştırabilirsiniz. Yüklemeden önce lütfen Yazım Kuralları ve Yayın İlkelerini okuyunuz.


 Dr. öğr. Üyesi Mehmet ÇELİK

İndex ve Veritabanları/ Index and Databeses