Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mehmet ÇELİK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataddergi


Journal of Academıc Hıstory and Studıes   ATAD  Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi

Aralık  2019 tarihli ilk sayımız için makale kabulü devam etmektedir. Dergimizin 2019 / ilk sayısı için makale gönderim son tarihi  10 Aralık 2019'dur. 

Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi

Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mehmet ÇELİK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataddergi
Kapak Resmi


Journal of Academıc Hıstory and Studıes   ATAD  Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi

Aralık  2019 tarihli ilk sayımız için makale kabulü devam etmektedir. Dergimizin 2019 / ilk sayısı için makale gönderim son tarihi  10 Aralık 2019'dur. 

Sayılar
Kullandığımız İntihal Tespit Programı

Turnitin

YENİ SAYI


ATAD Dergisi, yayın hayatına başlamış bulunmaktadır. İlk sayımız için değerli katkılarınızı bekleriz. 

Makale ve incelemeler için son teslim tarihi 10 Aralık 2019’dur.

Çalışmalarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataddergi adresinde bulunan "Makale Gönder" butonundan bizlere ulaştırabilirsiniz. Yüklemeden önce lütfen Yazım Kuralları ve Yayın İlkelerini okuyunuz.


 Dr. öğr. Üyesi Mehmet ÇELİK