e-ISSN: 2667-6001
Başlangıç: 2015
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       


Temmuz 2023 Sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, müzik bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak, müzik bilimine, bilgi ve birikimine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.
Genelde araştırma yöntem ve teknikleri birçok bilim dalında kullanılmakla birlikte; müzik alanı kendine özgü araştırma yöntem ve tekniklerini geliştirmekte, bu alana özgü çalışmalar farklı bir anlayışla ele alınmayı gerektirmektedir. Akademik Müzik Araştırmaları Dergisine gönderilecek yazılarda bu hususlara dikkat edilir. Dergimiz batı müziği, sahne sanatları, Türk sanat müziği, müzik eğitimi, müzikoloji ve müzik ile bağlantılı multidisipliner çalışmalara yer vermektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi; müzik bilimine yönelik; araştırma ve incelemeleri içeren yeni ve özgün bilimsel yazıları yayınlayan, ayrıca; müzik bilimi ile ilgili, eğitim, sosyoloji, psikoloji, tarih, sanat vb alanlardaki bilimsel çalışmalara yer veren ulusal hakemli bir dergidir.


2023 - Cilt: IX Sayı: 17

Dergimiz batı müziği (müzik), sahne sanatları, Türk sanat müziği, müzik eğitimi, müzikoloji ve müzik ile bağlantılı multidisipliner çalışmaları kabul etmektedir.