EDİTÖR

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN


Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN

Turkey
uturkmen@aku.edu.tr
Konular: Müzik Teorileri,Müzikoloji
Hakkında: Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN Eğitim Durumu 1971 yılında Kütahya’da doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi’nden “Bilim Uzmanlığı’nı” 2005 yılında ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Anabilimdalı’nda doktorasını tamamladı. 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2010 yılında doçent oldu. Çalışma Hayatı 1993 Yılında Niğde Üniversitesi’nde okutman olarak göreve başladı. 2000 yılında üniversitedeki görevinden istifa etti. 2001 yılında Kütahya iline öğretmen olarak atandı ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’de göreve başladı. 2006 yılında AKÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde yardımcı doçent doktor olarak göreve başladı. 2011 yılında doçent olarak atandı. 2017 yılında profesör oldu. Halen Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı Başkanı ve Konservatuvar Müdürü olarak görevini sürdüren Türkmen, evli ve üç çocuk babasıdır. Yürüttüğü Dersler Araştırma Yöntemleri, Sistematik Müzikoloji Çalışmaları, Türk Müziğinde Çokseslilik Uygulamaları, Sosyal Psikoloji ve Müzik Yayınları Müzik eğitimi ve müzikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri, mesleki ve hakemli dergilerde makaleleri, “müzikoloji, müzik eğitimi, oda müziği-orkestra, çocuk şarkıları” alanlarında kitapları yayımlandı.
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI

Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN

Turkey
duygusokez@aku.edu.tr
Konular: Güzel Sanatlar,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Hakkında: 1996 yılında Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. 2000’de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden birincilikle mezun oldu. Bu üniversitede piyano çalışmalarını Prof. Selmin TUFAN ile yürüttü. Gazi Üniversitesi’nin 2001 Şubat döneminde açmış olduğu yüksek lisans sınavını kazanarak piyano çalışmalarına Prof. Selmin TUFAN ile devam etti. 2003 yılında yüksek lisansı tamamladı. 2001-2002 Öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2003’te Piyano Ana Sanat Dalı Başkanlığına getirildi. 2006’da Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı’nın açmış olduğu doktora sınavını kazandı. Doktora ders aşamasında piyano çalışmalarını ve doktora tez çalışmasını Prof. Selmin TUFAN ile yürüttü. 2010 Haziran ayında doktorayı tamamladı. Öğrencilik yılları boyunca ve sonrasında üniversite bünyesindeki birçok konserde solo ve eşlikçi olarak görev aldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası’nın piyanistliğini yaptı. 2011’de Yardımcı Doçent oldu. Hala Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda çalışmakta ve Piyano Ana Sanat Dalı Başkanlığı ile 2011 Nisan ayında getirildiği Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerine devam etmektedir.
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİK BÖLÜMÜ

EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN

Editör Yardımcısı

Doç. Çağhan ADAR

Editör Yardımcısı

Öğr. Elm. Filiz YILDIZ