Amaç ve Kapsam

“Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi” ile eğitimci, araştırmacı, besteci ve icracı akademisyenlerin bilimsel araştırma ve çalışmalarını yayımlayabilecekleri bir dergi amaçlanmıştır. Dergi ayrıca ulusal ve uluslararası niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak müzik bilimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

AKÜ Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, müzik bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak, müzik bilimine, bilgi ve birikimine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

Genelde araştırma yöntem ve teknikleri birçok bilim dalında kullanılmakla birlikte; müzik alanı kendine özgü araştırma yöntem ve tekniklerini geliştirmekte, bu alana özgü çalışmalar farklı bir anlayışla ele alınmayı gerektirmektedir. Akademik Müzik Araştırmaları Dergisine gönderilecek yazılarda bu hususlara dikkat edilir.

AKÜ Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi; müzik bilimine yönelik; araştırma ve incelemeleri içeren yeni ve özgün bilimsel yazıları yayınlayan, ayrıca; müzik bilimi ile ilgili, eğitim, sosyoloji, psikoloji, tarih, sanat vb alanlardaki bilimsel çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir.