ISSN: 2717-7548
e-ISSN: 2717-7548
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayın organı olan Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi (AKAF) 2019 yılında uluslararası e-dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Türkiye ile tarihsel ve kültürel ilişkileri olan Akdeniz ve Afrika ülkelerinin dil, tarih, edebiyat, sanat ve kültürlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Akdeniz Havzası ve Afrika medeniyetleri konularına ilişkin sosyal ve beşeri bilimler bağlamında değerlendirilebilecek farklı disiplinlerden gelen araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalar değerlendirmeye alınmakla birlikte; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, dil, edebiyat, çeviribilim, tarih, halkbilimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi vb. alanlardan ve bu alanların diğer insani bilimlerle kurdukları ilişkilerden hareket eden Türkçe ve İngilizce makale ve kitap eleştirisini kabul etmektedir.

İndeksler

INDEX COPERNICUS
ADVANCED SCIENCES INDEX
ASOS INDEKS
ESJİ 
SIS
DıRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXıNG
DRJI
ISAM
COSMOS

Kabul Edilen Makaleler

Yayın Politikası

Haziran 2024 Sayısı için makale kabulleri devam etmektedir.