e-ISSN: 2149-9934
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Acil Tıp Uzmanları Derneği

2022 - Cilt: 13 Sayı: 1

Olgu Sunumu

9. A RARE CASE OF HYPERLACTATEMIA IN THE EMERGENCY DEPARTMENT